Związek lęku wieczornego z występowaniem zachowań agresywnych u dziecka przedszkolnego

Liczba stron: 80 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2006 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI WSTĘP 4 I. TEORETYCZNA ANALIZA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH LĘKU WIECZORNEGO ( NOCNEGO ) I ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 5 1. CHARAKTERYSTYKA DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO 5 1.1. Rozwój fizyczny i umysłowy 6 1.2. Wpływ środowiska … Czytaj dalej

Znaczenie utworów muzycznych w rozwoju twórczości dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Liczba stron: 64 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2010 Zawartość pracy: Spis treści Rozdział I. Teoretyczne podstawy edukacji muzycznej………………….…….3-17 1.1.Wychowanie muzyczne jako element wychowania przez sztukę…………..3-5 1.2.Cele i funkcje wychowania estetycznego………………………………….6-10 1.3. Formy ekspresji muzycznej………………………………………………10-13 1.4.Koncepcje rozwoju muzycznego dziecka………………………………….13-17 Rozdział II. Edukacja dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w zakresie twórczości i twórczego rozwoju  18-37 2.1.Charakterystyka pojęcia … Czytaj dalej

Znaczenie inteligencji emocjonalnej w wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym

Liczba stron: 54 Nazwa Szkoły Wyższej: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Elbląg Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2004 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. Teoretyczne podstawy inteligencji emocjonalnej 1.1. Istota pojęcia emocja 1.2. Kategorie emocji 1.3. Rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym 1.4. Pojęcie inteligencji emocjonalnej 1.5. Zasady i reguły inteligencji emocjonalnej 1.6. Wpływ inteligencji … Czytaj dalej

Zjawisko prostytucji w odbiorze społecznym oraz w opinii prostytujących się kobiet (na przykładzie województwa Małopolskiego)

Liczba stron: 107 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Jagieloński w Krakowie Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2011 Zawartość pracy: WSTĘP Rozdział I Podstawowe zagadnienia prostytucji. 1.1. Pojecie prostytucji w literaturze 1.2. Historia prostytucji 1.2.1. Epoka Starożytna 1.3.1. Epoka Średniowiecza 1.2.3. Epoka Renesansu 1.2.4. Epoka Galanterii 1.2.5. Epoka Pruderii 1.2.6. Epoka XX wieku oraz XXI wieku 1.3. … Czytaj dalej

Zjawisko narkomanii wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych

Liczba stron: 55 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2008 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp…………………………5 Rozdział I Problem zjawiska narkomanii w świetle literatury przedmiotu………..6 1.1. Podstawowe definicje i pojęcia…………………6 1.2. Rodzaje narkotyków i ich oddziaływanie na organizm…………..7 1.3. Przyczyny i skutki zażywania narkotyków……………13 1.4. Rozmiary zjawiska narkomanii w Polsce………………14 Rozdział II Rozmiary narkomanii w Gimnazjum nr … Czytaj dalej

Zjawisko narkomanii wśród młodzieży a środowisko szkolne

Liczba stron: 95 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2013 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp…..4 Rozdział I Zjawisko narkomanii w świetle literatury przedmiotu 1.1. Zagadnienia wstępne…..6 1.2. Historyczne ujęcie problemu narkomanii …..9 1.3. Rodzaje i działanie wybranych środków psychoaktywnych…..15 1.4. Główne przyczyny i skutki narkomanii…..22 Rozdział II Środowisko szkolne jako miejsce wychowawcze 2.1. Zagadnienia wstępne….28 2.2. … Czytaj dalej

Zjawisko narkomanii wśród dzieci i młodzieży na przykładzie powiatu nowodworskiego

Liczba stron: 128 Nazwa Szkoły Wyższej: Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2005 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział I Zjawisko narkomanii w świetle literatury. 1. 1. Pojęcie narkomanii 1. 2. Uzależnienie i jego rodzaje w świetle literatury 1. 3. Podział i charakterystyka podstawowych rodzajów narkotyków i używek 1. 4. Przyczyny … Czytaj dalej

Zjawisko narkomani wśród uczniów szkól średnich

Liczba stron: 117 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2008 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI WSTĘP…………………….3 ROZDZIAŁ I. Narkomania w świetle literatury przedmiotu badań…..6 1.1. Analiza podstawowych pojęć……………..6 1.2. Rodzaje i charakterystyka narkotyków……………..12 1.2.1. Opiaty……………………..13 1.2.2. Barbiturany………………….16 1.2.3. Amfetamina…………………18 1.2.4. Konopie indyjskie………………..20 1.2.5. Substancje halucynogenne……………….22 1.2.6. Kokaina……………………31 1.2.7. Inhalanty – środki wziewne………………34 1.3.Uzależnienie………………….36 1.3.1. Euforia narkotyczna……………….37 1.3.2. … Czytaj dalej

Zjawisko nadużywania alkoholu wśród nieletnich

Liczba stron: 70 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2009 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI WSTĘP……………………………………………………………………………………..7 ROZDZIAŁ I. Nadużywanie alkoholu wśród młodzieży w świetle literatury badań..11 1.1. Podstawowe definicje i pojęcia……………………………………………………….11 1.2. Czynniki wpływające na nadużywanie alkoholu wśród młodzieży…………………..15 1.3. Czynniki wpływające na rozwój uzależnienia………………………………………..17 1.3.1. Czynniki społeczne…………………………………………………………………17 1.3.2. Czynniki psychologiczne.………………………………………………………….18 1.3.3. Czynniki biologiczne………………………………………………………………19 1.3.4. Czynniki duchowe…………………………………………………………………19 … Czytaj dalej

Zjawisko agresji wśród młodzieży szkolnej

Liczba stron: 131 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2014 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp… 4 Rozdział 1 Problematyka agresji wśród młodzieży szkolnej… 6 1.1. Agresja – analiza definicyjna… 6 1.2. Teorie zachowań agresywnych… 11 1.3. Rodzaje zachowań agresywnych … 18 1.4. Czynniki warunkujące agresję… 21 1.4.1 Rodzina, a kształtowanie się zachowań agresywnych… 23 1.4.2. Środowisko … Czytaj dalej