Wartości wyznawane przez młodzież w dyskursie osobistym i publicznym

Wstęp Rozdział I. Wartości w świetle literatury przedmiotu – w ujęciu wybranych autorów 1.1. Pojęcie wartości 1.2. Hierarchie i typy wartości 1.3. Wartości w ujęciu socjologicznym, psychologicznym i kulturowym Rozdział II. Młodzież jako reprezentanci dyskursów wartości 2.1. Młodzież 2.1.1. Kryteria wyodrębniania 2.1.2. Psychoanalityczna koncepcja Erika Eriksona 2.1.3. Koncepcja rozwoju poznawczo- moralnego J. Piageta 2.1.4. Koncepcja … Czytaj dalej

Zagadnienia organizacyjne i etyczne w pracy instruktora narciarstwa zjazdowego

Wstęp Rozdział I. Etyka 1.1 Etyka 1.2 Etyka zawodowa 1.3 Relacje Etyka a etyka zawodowa Rozdział II. Etyka i organizacja pracy instruktora narciarskiego 2.1 Praca instruktora – kwestie ogólne (charakterystyka pracy, cele, zadania, założenia rodzaje zajęć), które rodzaje zajęć są najbardziej prestiżowe 2.2 Rodzaje uprawnień w narciarstwie zjazdowym (kursy dyplomy, patenty, weryfikacje, unifikacje uprawnień), rywalizacja … Czytaj dalej

Media i etyka dziennikarska

Wstęp Rozdział I. Etyka zawodowa w toczeniu medialnym – ujęcie definicyjne 1.1.Normy prawne a etyka w mediach 1.2. Etyka – pojęcie i istota 1.3. Potrzeba regulacji zasad etycznych w poszczególnych zawodach Rozdział II. Polskie prawo a zawód dziennikarza 2.1. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 2.2. Prawo prasowe 2.3. Ustawa o dostępie do informacji publicznej 2.4. Ustawa o … Czytaj dalej

Moralność a polityka:tradycja i współczesność

SPIS TREŚCI WSTĘP 1 ROZDZIAŁ I MORALNOŚĆ POLITYKA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 3 1,1. WPŁYW MORALNOŚCI NA POLITYKĘ. 3 1,2. NATURA LUDZKA A POLITYKA. 8 1,3. PROBLEMY MORALNE W POLITYCE. 13 ROZDZIAŁ II MORALNOŚĆ A POLITYKA W SYSTEMACH TOTALITARNYCH 18 2,1. POJĘCIE I IDEOLOGIA TOTALITARYZMU. 18 2,2. PUNKTY WSPÓLNE I ROZBIEŻNE POMIĘDZY KOMUNIZMEM A NAZIZMEM. 22 … Czytaj dalej

Etyczne aspekty kontaktów interpersonalnych na podstawie firmy X

Liczba stron: 66 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2006 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp..3 Rozdział I. 1.1. Etyka jako nauka – definicje i typologie..5 1.2. Rys historyczny etyki..11 1.3. Etyka biznesu jako przykład etyki szczegółowej..16 Rozdział II. 2.1. Definicje kontaktów interpersonalnych..27 2.2. Kontakty interpersonalne w biznesie..30 2.3. Menedżer i jego rola w firmie..38 Rozdział III. … Czytaj dalej