Media i etyka dziennikarska

Wstęp Rozdział I. Etyka zawodowa w toczeniu medialnym – ujęcie definicyjne 1.1.Normy prawne a etyka w mediach 1.2. Etyka – pojęcie i istota 1.3. Potrzeba regulacji zasad etycznych w poszczególnych zawodach Rozdział II. Polskie prawo a zawód dziennikarza 2.1. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 2.2. Prawo prasowe 2.3. Ustawa o dostępie do informacji publicznej 2.4. Ustawa o … Czytaj dalej