Analiza techniczno – ekonomiczna procesu produkcji żeliwa sferoidalnego

Technologia otrzymywania żeliwa sferoidalnego obejmuje szereg działań metalurgicznych, które można ująć w postaci ogólnego schematu przedstawionego na poniższym rysunku. Rys. 1 . Ogólny schemat procesu otrzymywania żeliwa sferoidalnego [2]. Wytapianie żeliwa wyjściowego Topienie różnych gatunków żeliwa sferoidalnego można przeprowadzić w każdym z pieców stosowanych do wytapiania żeliwa lub staliwa. Jak dotąd większość żeliwa wyjściowego do … Czytaj dalej

Wpływ powierzchniowego przetapiania laserowego na strukturę i własności warstwy wierzchniej stali węglowych

Spis treści: 1. Wstęp 5 1.1 Kilka lat z historii laserów 1.2. Absorpcja promieniowania koherentnego przez metale 13 1.3. Zasada działania lasera CO2 18 2. Obróbka laserowa z przetopieniem warstwy powierzchniowej 24 3. Cel pracy 41 4. Metodyka pracy 42 4.1. Zakres pracy 42 4.2. Materiał badawczy 43 4.3. Sposób wykonywania przetopów laserowych 45 4.4. … Czytaj dalej

Technologia wytwarzania tulei cylindrowych z żeliwa szarego

Plan pracy: I. Analiza zagadnienia. 1. Wstęp. 2. Cel pracy. 3. Żeliwo szare – charakterystyka. Żeliwo na odlewy motoryzacyjne. Kadłuby. Tuleje cylindrowe. Materiały na tuleje cylindrowe. 4. Czynniki wpływające na krystalizację i strukturę odlewów żeliwnych. Wpływ składu chemicznego żeliwa. Wpływ węgla i krzemu. Wpływ manganu i siarki. Wpływ fosforu. Wpływ miedzi, niklu i cyny. Chrom, … Czytaj dalej

Symulator sieci inteligentnej – program edukacyjno-dydaktyczny

Spis treści: 1. Zestawienie występujących w tekście skrótów z jednoczesnym uwzględnieniem terminologii polskiej oraz angielskiej str. 3 2. Wprowadzenie str. 5 3. Omówienie architektury sieci inteligentnej str. 7 Definicja sieci inteligentnej według ITU-T str. 7 Płaszczyzna usług str. 9 Globalna płaszczyzna ogólnego funkcjonowania str. 9 Rozproszona płaszczyzna szczegółowego funkcjonowania str. 10 Płaszczyzna fizyczna str. 12 … Czytaj dalej

Zastosowanie przetwarzania obrazów do wyznaczania zużycia ostrza skrawającego

Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Zużywanie się ostrza skrawającego 2.1. Stereometria ostrza narzędzia 2.2. Fizykalne podstawy zużycia ostrza 2.3. Wskaźniki zużycia ostrza 2.4. Trwałość ostrza 3. Optyczne metody pomiaru zużycia 4. Obraz cyfrowy naroża ostrza skrawającego 4.1. Definicja obrazu cyfrowego 4.2. Wstępna obróbka obrazu 4.3. Metody wydzielania obszarów 5. Badania własne 5.1. Cel i zakres … Czytaj dalej

Wyposażenie i organizacja warsztatów blacharsko-lakierniczych

Spis Treści 1. WSTĘP2 2. SZKODY KOMUNIKACYJNE 4 2.1. PODSTAWY UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 4 2.2 WARSZTATY SAMOCHODOWE JAKO PRAKTYCZNI LIKWIDATORZY SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 22 3. WSTĘP DO STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ZAKŁADU 25 3.1. PODSTAWOWE STRUKTURY ORGANIZACYJNE 26 3.2. TYPOWE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADU 29 3.3 STRUKTURA ORGANIZACYJNA 33 3.4. WARUNKI ORAZ WYMOGI PRACY 37 3.5. ORGANIZACJA PRODUKCJI I JEJ … Czytaj dalej

Wykorzystanie Internetu dla potrzeb projektowania serwonapędów elektrohydraulicznych

Spis treści: 1. Wstęp 2. Budowa serwonapędów 2.1. Regulator PID 2.2. Zawory 2.2.1. Serwozawory 2.2.2. Zawory proporcjonalne 2.3. Siłownik 2.4. Inne elementy w serwonapędzie 2.4.1. Czujniki sygnału wyjściowego 2.4.2. Wzmacniacze elektroniczne do sterowania serwozaworami 2.4.3. Zadajniki sygnału wejściowego 2.4.4. Wzmacniacze elektroniczne do sterowania zaworami proporcjonalnymi 2.4.5. Filtry 2.4.6. Przewody hydrauliczne, łączniki, przyłącza 3. Projektowanie serwonapędów … Czytaj dalej

Wpływ wyładowań koronowych na temperaturę zapłonu pyłu węglowego

Spis treści: 1. CHARAKTERYSTYKI PYŁU WĘGLOWEGO 1.1 DEFINICJA PYŁU WĘGLOWEGO 1.2 SPALANIE PYŁU WĘGLOWEGO 2. PARAMETRY WYBUCHOWE PYŁÓW 2.1 DEFINICJA WYBUCHU. 2.2 WŁASNOŚCI WYBUCHOWE PYŁU. 2.3 STOPIEŃ WYBUCHOWOŚCI PYŁU WĘGLOWEGO 2.4 WSKAŹNIK WYBUCHOWOŚCI PYŁU WĘGLOWEGO. 2.5 WPŁYW ROZMIARU CZĄSTECZEK 2.6 WPŁYW KSZTAŁU ZIARNA. 2.7 WPŁYW ZAWARTOŚCI CZĘŚCI LOTNYCH. 2.8 WPŁYW CIEPŁA SPALANIA 2.9 WPŁYW ZAWARTOŚCI … Czytaj dalej

Rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne rozłącznych połączeń części maszyn

SPIS TREŚCI Wstęp……..4 1. Połączenia klinowe występujące w konstrukcji maszyn…..6 1.1 .Ogólna charakterystyka połączeń klinowych……6 1.2.Połączenia klinowe poprzeczne…..12 1.3.Połączenia klinowe wzdłużne…….16 2.Połączenia wpustowe stosowane w konstrukcji maszyn…..19 2.1.Charakterystyka i parametry połączeń wpustowych…..19 2.2.Połączenia wielowypustowe…..21 3.Inne połączenia kształtowe…..23 3.1.Połączenia sworzniowe stosowane w budowie maszyn….23 3.2.Połączenia kołkowe…….25 4.Połączenia gwintowe……29 4.1..Linia śrubowa, parametry i rodzaje gwintu……..29 4.2.Złącza gwintowe……36 … Czytaj dalej

Ocena przedmuchów do skrzyni korbowej jako parametr diagnostyczny

Spis treści: Wprowadzenie ………. 4 Rozdział 1. Przedmuchy do skrzyni korbowej – ogólna charakterystyka i podział .….. 5 1.1. Przedmuchy mieszanki palnej….. 5 1.2. Przedmuchy powietrza ……………………………… 6 1.3. Przedmuchy spalin …… 6 1.4. Przedmuchy gazów w zespole tłok-pierścienie-cylinder … 8 Rozdział 2. Modelowe przedstawienie przedmuchów gazu do skrzyni korbowej w układzie TPC……… 10 Rozdział … Czytaj dalej