Otwarte Fundusze Emerytalne na rynku kapitałowym

Wstęp

ROZDZIAŁ I. SYSTEM EMERYTALNY W POLSCE – PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA
1.1. Historia emerytur
1.2. Reforma emerytalna
1.3. Podstawowe założenia systemu emerytalnego
1.4. Architektura zreformowanego systemu emerytalnego

ROZDZIAŁ II. ISTOTA FUNDUSZY EMERYTALNYCH
2.1. Status prawny i zasady działania otwartego funduszu emerytalnego
2.2. Obowiązki informacyjne otwartych funduszy emerytalnych
2.3. Podmioty obsługujące otwarty fundusz emerytalny
2.4. Członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym

ROZDZIAŁ III. ANALIZA WYBRANYCH OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM
3.1. AEGON OFE
3.2. AIG OFE
3.3. ALLIANZ OFE
3.4. AXA OFE
3.5. BANKOWY OFE
3.6. COMMERCIAL UNION OFE
3.7. GENERALI OFE
3.8. ING OFE
3.9. NORDEA OFE
3.10. PEKAO OFE
3.11. POCZTYLION OFE
3.12. POLSAT OFE
3.13. PZU „ZŁOTA JESIEŃ” OFE
3.14. WARTA OFE

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA RYNKU I OCENA FUNKCJONOWANIA OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE
4.1. Uczestnicy Funduszy Emerytalnych
4.2. Transfery uczestników OFE
4.3. Ranking Otwartych funduszy Emerytalnych.
4.4. Ankieta

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

WSTĘP

Otwarty fundusz emerytalny to część systemu emerytalnego, z którego w przyszłości wypłacana będzie emerytura. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje do niego co miesiąc część składki na ubezpieczenie społeczne, którą do ZUS odprowadza pracodawca. Fundusz ma za zadanie inwestować pieniądze na różne sposoby, tak by jak najefektywniej mnożyć je do czasu, aż jego członek zacznie z nich korzystać. Zyskom zawsze towarzyszy ryzyko strat. W OFE działa jednak wiele zabezpieczeń, które chronią pieniądze członków.

Zgodnie z ustawą, fundusz emerytalny OFE powinno się wybrać w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pierwszej pracy (choć w praktyce na wybór jest więcej czasu). Fundusze konkurują o zwiększenie udziału w rynku: wynikami inwestycyjnymi, opłatami (opłatą dystrybucyjną od każdej przekazanej składki, opłatami za zarządzanie), akwizycją nowych członków, jakością ich obsługi, swoimi wizerunkami lub wizerunkami akcjonariuszy PTE zarządzającego funduszem a także na drodze konsolidacji (połączenia lub przejęcia) funduszy.

Przy wyborze funduszu potencjalny klient winien zatem brać pod uwagę przede wszystkim stabilność inwestowania funduszu emerytalnego, jego wyniki inwestycyjne w długim okresie, koszty uczestnictwa, jakość obsługi klienta oraz ewentualnie dodatkowo doświadczenie funduszu na rynkach finansowych, jego wielkość, ilość członków i ocenę przez niezależnych ekspertów i instytucje.

OFE są wciąż na tyle młodą instytucją na polskim rynku, że niektórzy traktują je jak coś niezwykłego. Poniższa praca stawia sobie zatem na celu ukazanie aktualnego systemu emerytalnego (jego struktury i funkcjonowania), przede wszystkim zaś charakterystyki obowiązkowego drugiego filaru tegoż systemu.

4.2/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print