Główne kierunki zmian sektora usług transportu drogowego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej

Cel pracy: Próba określenia głównych kierunków zmian zachodzących w transporcie drogowym po wejściu do UE Plan pracy Wstęp Rozdział 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TRANSPORTU DROGOWEGO 1.1. Specyfika transportu drogowego 1.2. Polityka transportowa (na czym polega, co to jest) 1.3. Popyt i podaż na usługi transportowe (istota potrzeb i źródła) 1.4. Infrastruktura drogowa Rozdział 2. ANALIZA PRZEDSIĘBIORSTWA … Czytaj dalej

Tendencje wpływające na rynek spedycji w Polsce

Wstęp 1. Globalne trendy wpływające na rynek transportu i logistyki 2. Rola przedsiębiorstwa spedycyjnego w łańcuchu dostaw 3. Kompleksowość usług operatora logistycznego. Doświadczenia TNT EXPRESS WORLDWIDE i ENTERPRISE 3.1. Express Worldwide – jako Operator Logistyczny 3.2. ENTERPRISE jako Spedytor roku Zakończenie Bibliografia Jedną z najważniejszych przesłanek integracji procesów logistycznych jest fakt, iż tworzenie przestrzennych konfiguracji … Czytaj dalej

Public relations i reklama jako narzędzia pozyskiwania i utrzymania więzi z klientami na przykładzie firm transportowych

WSTĘP ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE TRANSPORTU 1.1. Zakres pojęciowy transportu 1.2. Transport w procesie gospodarowania 1.3. Transportochłonność gospodarki narodowej 1.4. Rozwój systemu transportowego Polski ROZDZIAŁ II. MARKETING W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWYM 2.1. Miejsce marketingu działalności transportowej 2.2. Zachowania konsumentów na rynku usług transportowych 2.3. Strategie marketingowe w transporcie 2.4. Usługa transportowa jako element marketingu ROZDZIAŁ … Czytaj dalej

Wpływ konteneryzacji na rozwój zintegrowanych systemów transportowych

Liczba stron: 111 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2005 Zawartość pracy: WSTĘP 1. ISTOTA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH 1.1. Pojęcie zintegrowanych systemów transportowych 1.2. Organizacja zintegrowanych systemów transportowych 1.3. Funkcjonowanie zintegrowanych systemów transportowych 2. ROZWÓJ KONTENERYZACJI 2.1. Rozwój konteneryzacji na świecie 2.2. Zmiany organizacyjno-prawne po wprowadzeniu konteneryzacji 2.3. Korzyści wynikające z wprowadzenia konteneryzacji 2.4. Rozwój konteneryzacji … Czytaj dalej

Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym. Studium na wybranym przykładzie

Liczba stron: 86 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2012 Zawartość pracy: Spis treści WSTĘP 3 Rozdział I 5 1. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE W UJĘCIU TEORETYCZNYM 5 1.1 Przedsiębiorstwo transportowe jako podmiot gospodarki rynkowej 5 1.2 Pojęcie przedsiębiorstwa transportowego 8 1.3 Rodzaje przedsiębiorstw transportowych i ich charakterystyka 13 Rozdział II 23 PROCES ZARZĄDZANIA W UJĘCIU TEORETYCZNYM 23 … Czytaj dalej

Znaczenie transportu autokarowego w turystyce

Liczba stron: 63 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Morska w Gdyni Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2002 Zawartość pracy: Spis Treści Wstęp 3 1. Pojęcia i definicja stosowane w transporcie autokarowym 5 2. Regulacje prawne w transporcie drogowym11 2.1. Przepisy prawne dotyczące przewozu pasażerów 11 2.2. Dokumenty stosowane w transporcie autokarowym 22 3. Analiza transportu autokarowego … Czytaj dalej

Technologia i organizacja przewozów ładunków ponadgabarytowych na podstawie wybranego ładunku

Liczba stron: 70 Nazwa Szkoły Wyższej: Politechnika Warszawska Rodzaj pracy: inżynierska Rok oddania: 2004 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI Wstęp 5 1. Przewozy nienormatywne 7 1.1. Definicje (podstawowe pojęcia) 7 1.2. Uregulowania prawne 9 1.3. Dopuszczalne parametry i wymiary ładunków nienormatywnych 10 1.4. Warunki ruchu pojazdów nienormatywnych 14 1.5. Pilotaż 15 1.6. Organizacja ładunków nienormatywnych 17 … Czytaj dalej

Transport samochodowy w międzynarodowej wymianie towarowej

Liczba stron: 102 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2004 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI Wstęp……………………..3 Rozdział I. CHARAKTERYSTYKA TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE……………………7 1. Istota transportu, systemu transportowego, usługi transportowej………………….7 1.1. Istota transportu i usługi transportowej……………7 1.2. Istota systemu transportowego…………….9 2. Infrastruktura transportu samochodowego……….15 2.1. Kryteria klasyfikacji … Czytaj dalej

Transport specjalistyczny na przykładzie artykułów żywnościowych

Liczba stron: 60 Nazwa Szkoły Wyższej: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY w Radomiu Rodzaj pracy: inżynierska Rok oddania: 2013 Zawartość pracy: Spis treści Wprowadzenie, cel pracy………. 4 1. Systemy bezpieczeństwa zdrowotnego………………………………. 7 1.1. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia……..…………………. 7 1.1.1. Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej……………………………………………….. 8 1.1.2. System zarządzania bezpieczeństwem żywności – HACCP………………………… 10 1.1.3. IFS – International … Czytaj dalej

Transport Unii Europejskiej i Polski

Liczba stron: 43 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2009 Zawartość pracy: Spis treści Rozdział I Zagadnienia wprowadzające……………..3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania……………3 1.2. Uzasadnienie wyboru tematu…………….4 Rozdział II Transport Unii Europejskiej………………5 2.1. Transport – uwagi ogólne – podstawy prawne………5 2.2. Rynek usług transportowych……………..7 2.3. Europejska infrastruktura transportu……………11 Rozdział III Przyporządkowanie polskiego transportu do wymogów stawianych … Czytaj dalej