Wpływ hałasu na komfort jazdy podróżnych w tramwaju

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 1. HAŁAS I JEGO PARAMETRY 5 2. WPŁYW HAŁASU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA I ŚRODOWISKO 13 2.1 Budowa układu słuchowego człowieka 14 2.2 Wpływ hałasu na narząd słuchu 16 2.3 Wpływ hałasu na zdrowie człowieka 20 2.4 Hałas infradźwiękowy 24 2.5 Hałas ultradźwiękowy 27 3. ŹRÓDŁA HAŁASU W POJEŹDZIE SZYNOWYM 29 3.1 … Czytaj dalej

Układy hamulcowe w pojazdach samochodowych

Spis treści: Wstęp 1. Hamulce samochodowe – teoria hamowania – hamowanie zespołu pojazdów. 2. Rodzaje samochodowych układów hamulcowych: – hydrauliczny system hamulcowy, – pneumatyczny system hamulcowy, – hamulce elektromechaniczne. 3. Obsługa i naprawa układów hamulcowych: – rola płynu hamulcowego, – przewody hamulcowe, – rozpieracze hydrauliczne, – pompy hamulcowe, – wspomaganie podciśnieniowe, – odpowietrzanie układu, – … Czytaj dalej

Systemy elektroniczne i informatyczne stosowane w pojazdach osobowych

Spis treści: 1. WSTĘP 2. CEL PRACY 3. SYSTEMY ELEKTRONICZNE I INFORMATYCZNE STOSOWANE W SAMOCHODACH OSOBOWYCH 3.1. Systemy sterowania silnikiem 3.1.1. Sterowanie pracą silnika o zapłonie iskrowym 3.1.2. Silnik o ZI GDI 3.1.3. Sterowanie pracą silnika o zapłonie samoczynnym 3.1.4. Silnik o ZS Common rail 3.2. Systemy mające wpływ na kierowalność i bezpieczeństwo jazdy samochodem … Czytaj dalej

Specyfika działań ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych z udziałem samochodów osobowyc

SPIS TREŚCI Wstęp 1. Charakterystyka wypadków drogowych i ratownictwa drogowego 5 1.1. Podstawowe pojęcia 5 1.2. Zawodowe służby ratownicze 6 1.3. Przyczyny powstawania wypadków drogowych 10 2. Zagadnienia prawne 13 2.1. Zasady odpowiedzialności prawnej podczas udzielania pomocy poszkodowanym 13 2.2. Zasady odpowiedzialności prawnej za spowodowanie wypadku 14 3. Wypadki w statystykach 14 4. Specjalistyczny sprzęt … Czytaj dalej

Satelitarne systemy monitorowania pojazdów

Spis treści: 1.Wstęp. 2.Charakterystyka systemu GPS . 3.Zastosowanie systemu GPS w zdalnym monitorowaniu pracy pojazdu samochodowego. 3.1. Pozycjonowanie pojazdów-opis i zasada działania. 3.2. Monitorowanie pojazdów-opis i zasada działania. 3.3. Abonamentowe systemy monitorowania pojazdów GPS. 3.4. Niezależne systemy monitorowania pojazdów GPS. 4. Opis wybranych systemów . 4.1. Satelitarny system monitorowania pojazdów ELTE GSM. 4.2. Satelitarny system … Czytaj dalej

Zawieszenia samochodów ciężarowych

Spis treści. Wstęp 4 Cel i zakres pracy 5 1. Mechanika zawieszenia samochodu 6 1.1. Tłumienie tarciem suchym 6 1.2. Tłumienie wiskotyczne 7 1.3. Drgania swobodne 8 1.4. Drgania wymuszone 11 1.5. Oddziaływanie drgań na człowieka 13 2. Rodzaje zawieszeń samochodowych 16 2.1. Informacje ogólne 16 2.2. Zawieszenia zależne 17 2.2.1. Informacje ogólne 17 2.2.2. … Czytaj dalej

Projekt wstępny samochodu osobowego sportowego z napędzaną osią tylną o dopuszczalnej masie całkowitej mc=1600kg

Spis treści Wstęp 3 1. Przegląd konstrukcji samochodów podobnych 4 2. Przyjęcie koncepcji pojazdu. 11 3. Obliczenia trakcyjne. 13 3.1. Rysunek obrysowy pojazdu z rozmieszczeniem mas.. 13 3.2. Obliczenia położenia środka ciężkości z sumy momentów założonych mas.. 14 3.3. Przyjęcie danych dla projektu rd, Cx, F… 14 3.4. Założona prędkość maksymalna.. 16 3.5. Przyjęcie charakterystyki … Czytaj dalej

Prędkościomierze. Rodzaje, sposób działania i ich funkcje

WSTĘP rozdział i: wprowadzenie 1.1 zarys historii kolei 1.2. zastosowanie prędkościomierzy 1.3. rozwój techniczny prędkościomierzy rozdział ii rodzaje i sposób działania prędkościomierzy 2.1 podział prędkościomierzy 2.2 budowa i działanie prędkościomierzy 2.3 realizowane pomiary 2.4 sposób rejestracji warunków jazdy 2.5 prędkościomierze hasler-bern 2.6 zalety i wady rozdział iii nowoczesne prędkościomierze 3.1 mesit pristroje 3.2 sécheron 3.3 … Czytaj dalej

Zasady eksploatacji pojazdów w okresie zimowym

Spis treści 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 7 1.1. Pojęcia podstawowe 9 1.2. Wpływ warunków eksploatacji na stan techniczny samochodów 10 1.2.1. Warunki drogowe 10 1.2.2. Warunki klimatyczne 10 1.2.3. Charakter eksploatacji 11 1.2.4. Sposób prowadzenia samochodu 11 2. URZĄDZENIA I METODY WSPOMAGANIA ZIMNEGO ROZRUCHU SILNIKÓW POJAZDÓW 12 2.1 Podgrzewacze rozruchowe 13 2.2. Świece żarowe 14 2.3. … Czytaj dalej

Infrastruktura transportu drogowego

Spis treści Wstęp 5 Rozdział I. Charakterystyka transportu samochodowego 7 1.1 Transport samochodowy 7 1.2 Infrastruktura transportu 10 Rozdział II. Infrastruktura liniowa transportu samochodowego 14 2.1 Pas drogowy i jego elementy 14 2.2 Dobór parametrów technicznych drogi 14 2.3 Podział i klasyfikacja dróg 19 2.4 Elementy przekroju poprzecznego drogi 20 2.5 Droga w planie i … Czytaj dalej