Rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych w gminach powiatu myśliborskiego

Wstęp Rozdział I. Organizacje pozarządowe 1.1. Definicje: organizacje pozarządowe, opieka społeczna, pomoc społeczna, problemy społeczne, zasada pomocniczości 1.2. Historia działalności społecznej i charytatywnej 1.3. Teorie organizacji pozarządowych 1.4. Organizacje pozarządowe a system pomocy społecznej (współpraca z administracją publiczną) Rozdział II. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i problemów społecznych w badanych gminach 2.1. Charakterystyka społeczno-gospodarcza powiatu 2.2. Problemy … Czytaj dalej

Uzależnienia w polityce społecznej we współczesnej Polsce

Liczba stron: 70 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2009 Zawartość pracy: Wstęp 2 Rozdział I Polityka społeczna w świetle literatury naukowej 3 1.1 Pojęcie polityki społecznej 3 1.2 Źródła polityki społecznej 7 1.3 Zakres polityki społecznej 8 1.4 Relacje polityki społecznej z innymi obszarami wiedzy 14 1.5 Podmioty polityki społecznej 15 1.6 Polityka społeczne w … Czytaj dalej

Działalność pomocowa domu pomocy społecznej im. św. Notburgi w Raciborzu

Liczba stron: 106 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Opolski Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2012 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp 5 1.POMOC SPOŁECZNA W LITERATURZE I DOKUMENTACH URZĘDOWYCH 7 1. 1. Pojęcie pomocy społecznej. Jej cele i zadania 7 1. 2. Charakterystyka świadczeń w zakresie pomocy społecznej 13 2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LITERATURZE PEDAGOGICZNEJ I … Czytaj dalej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w środowisku lokalnym. Na przykładzie OPS w Górze Kalwarii

Liczba stron: 62 Nazwa Szkoły Wyższej: Wszechnica Polska TWP Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2009 Zawartość pracy: ROZDZIAŁ 1 ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 1.1. Struktura organizacyjna pomocy społecznej w Polsce 5 1.2. Zadania pomocy społecznej na poziomie gminy 10 ROZDZIAŁ 2 METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 14 2.1. Cel badań i problemy badawcze 14 2.2. Metoda i … Czytaj dalej

Wpływ reform gospodarczych na sytuację polityczną w Chinach w latach 1978 – 2002

WSTĘP I. POWSTANIE CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ 1.1 Walka o władzę, początek ery Mao Zedonga 1.2 Nowy Ład 1.3 Wielki Skok Naprzód 1.4 Wielka Proletariacka Rewolucja Kulturalna 1.5 Walka o władzę po Wielkim Sterniku 1.6 Bilans Rewolucji Kulturalnej II. REFORMY DENG XIAOPINGA 1978-1988 2.1 Cztery Modernizacje 2.2 Zwycięstwo reformatorów 2.3 Początek dynamicznego rozwoju 2.4 Reformy 2.5 … Czytaj dalej

Wpływ ordynacji wyborczych na system partyjny w Polsce po 1989 roku

Spis treści Wstęp………………………………………………………………………………………….1 Rozdział I. Charakterystyka polskich ordynacji wyborczych………………………….…4 1. Pojęcie systemu wyborczego i ordynacji wyborczej……………………….………4 2. Ordynacja wyborcza jako podstawowo źródło prawa wyborczego………………9 3. Ewolucja ordynacji wyborczych w Polsce po 1989 roku…………………………20 Rozdział II. Kształt i charakter polskiego systemu partyjnego…………………………36 1. Definicja systemu partyjnego……………………………………………………….36 2. Specyfika polskiego systemu partyjnego…………………………………….……41 3. Ewolucja polskiego systemu partyjnego…………………………………………..46 … Czytaj dalej

System wyborów prezydenckich na przykładzie wyborów z 2005 roku

Wykaz skrótów ….……………………………………………….…. 3 Wstęp ………………………………………………………………4 Rozdział I § 1. Charakterystyka ogólna wyborów prezydenckich ……………… 7 § 2. Ewolucja zasad wyborów prezydenckich ……………………….. 9 Rozdział II § 1. Kalendarz wyborczy …………………………………………….… 13 § 2. Zgłaszanie kandydatów na urząd prezydenta …………………..16 § 3. Kampania wyborcza ……………………………………………… 20 § 4. Finansowanie kampanii wyborczej …………………..…………. 23 § 5. … Czytaj dalej

System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej

Spis treści Wstęp Rozdział I. Istota systemu wyborczego 5 1.1. Rola wyborów w państwie demokratycznym 5 1.2. Pojęcie prawa wyborczego i jego źródła 7 1.3. Funkcje i rodzaje wyborów 10 Rozdział II. Konstytucyjne zasady prawa wyborczego 14 2.1. Zasada powszechności 15 2.2. Zasada równości 18 2.3. Zasada bezpośredniości 21 2.4. Zasada tajności (głosowania) 23 2.5. … Czytaj dalej