Rola mediów w systemie demokratycznym

1. Nowe media – podstawowe pojęcia i geneza 2
2. Nowe media a globalizacja 4
3. Proces ewolucji mediów 8
4. Komunikacja medialna 9
5. Kultura mediów 12
6. Fragmentaryzacja mediów jako wynik transformacji społeczeństwa 14
7. Media jako czwarta władza 16
7.1. Konwergencja mediów 23
7.2. Oddziaływanie mediów i społeczeństwa na siebie 25
7.3. Społeczeństwo informacyjne 28
7.4. Metody manipulacji stosowane przez media 30
8. Przyszłość mediów 42

Ludzką cechą jest dążenie do zmiany środowiska w celu realizacji własnych potrzeb. Doskonalenie środków komunikacji pozwala na poznawanie świata, wiąże się ze zmianami w organizowaniu życia społecznego, a także ma na nie znaczący wpływ poprzez tworzenie się globalnej wioski.[1] Rozwój i rozprzestrzenianie się technologii komunikacyjnych doprowadził do pojawienia się procesu globalizacji kulturowej, podczas gdy rozwój telewizji uznaje się za jedną z podstaw globalnej standaryzacji. Ekspresja globalizującej się kultury ma miejsce w szeroko pojmowanych mediach.[2]

Słowo „telewizja” po raz pierwszy zostało użyte w 1900 roku przez rosyjskiego naukowca C. Perskyiego na International Congres of Electricity w Paryżu. Za jej początki uznaje się rok 1884, kiedy to P. Nipkow wynalazł tzw. „tarczę Nipkowa”. Telewizja stała się najbardziej masowym i najchętniej odbieranym medium. Trwające wojny światowe utrudniały postęp prac związanych z jej tworzeniem. Wprowadzony w 1884 roku przez P. Nipkowa system mechaniczny ustępuje miejsca koncepcji elektronicznej. W 1908 roku A. Campbell Swinton dokonuje prezentacji lampy oscylograficznej. Ojcem telewizji nazwano J. Logie Bairda, który w 1926 roku za pomocą aparatu reprodukującego przekazywał realistyczne scenki z udziałem osób, na określony dystans. Znaczącymi postaciami w tworzeniu telewizji byli Rosjanie: B. Rosing, V. Zvorykin i I. Schoenberg, którzy przyczynili się do powstania ikonoskopu, a następnie kineskopu, przetwarzającego sygnał elektroniczny na obraz. 1929 rok to pierwsza transmisja telewizyjna za pośrednictwem BBC oraz pierwszy raz nazwanie urządzenia odbiorczego telewizorem. Przekazy telewizyjne rozpoczęły się w 1927 roku, a pierwszy miał miejsce między Waszyngtonem a Nowym Jorkiem. Powstawały nowe stacje telewizyjne w ZSRR (1931), Francji (1932), Niemczech (1935), Wielkiej Brytanii (1936). Równolegle pracowano zarówno nad przekazem obrazów na odległość, ale także nad uczynieniem obrazu kolorowym.[3]

[1] Słownik wiedzy o mediach, [red.] E. Chudzińskiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa – Bielsko-Biała 2007, s. 41.

[2] Kultura w czasach globalizacji, [red.] M. Jacyno, A. Jawłowska, M. Kempny, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004, s. 279.

[3] Słownik wiedzy o mediach, op. cit., s. 37-38.

5/5 - (7 votes)
image_pdfimage_print