E-biznes

Rozdział I. Modele i systemy informatyczne e-biznesu 2
1.1. Informatyczny system zarządzania e-biznesem 2
1.2. Modele e-biznesu 6
1.3. Intranet i ekstranet przedsiębiorstwa 8
1.3.1 Witryny i portale przedsiębiorstw 10
1.3.2. Transakcje i płatności elektroniczne 11
1.3.4. Bezpieczeństwo w e-biznesie 16

Rozdział II. Sklepy internetowe 19
2.1. Zasada działania i charakterystyka sklepów internetowych 19
2.2. Programy do tworzenia sklepów internetowych 25
2.3. Elektroniczny koszyk na zakupy 29
2.4. Bariery, zagrożenia i możliwości związane z wdrożeniem e-commerce przez przedsiębiorców z sektora MSP 32

Bez wątpienia XXI wiek należy do informatyki, tak jak poprzedni nazwano wiekiem atomu, a jeszcze wcześniejszy wiekiem pary. Technologie informacyjne stały się integralną częścią naszego życia i biznesu. Osiągnięcia elektroniki cyfrowej i telekomunikacji stworzyły możliwości budowy bardzo szybkich komputerów, o ogromnych pojemnościach pamięci. Rozpowszechnienie Internetu, jego standardów i technologii pozwoliła na zbudowanie globalnej sieci teleinformatycznej łączącej wszystkie kraje świata i pozwalającej na dotarcie do prawie każdej informacji.

Internet wywołał rewolucyjne zmiany w sposobach prowadzenia biznesu, przy czym nie dotyczy to tylko nowych metod prowadzenia działalności gospodarczej, tzw. elektronicznego biznesu (e-biznesu), ale stworzenia podstawy, na której w przyszłości opierać się będzie działalność wszystkich firm. Już dziś istnieją firmy, które nie sprzedają żadnych produktów ani usług za pośrednictwem Internetu, ale stają się elektronicznymi przedsiębiorstwami.

Dla elektronicznej gospodarki, od produkcji ważniejsza jest informacja, wiedza i ludzie. Niematerialne wartości liczą się bardziej niż materialne. Niewiele liczy się tu ten, kto produkuje ogromne ilości towarów, ma fabryki i możliwości wytwórcze. Informacja o tym, w jaki sposób można nabyć produkt, staje się ważniejsza, niż samo jego wytworzenie.

Ogromne zyski w czasach e-ekonomii osiągają firmy zajmujące się dostarczaniem i gromadzeniem informacji i związanymi z tym usługami, a więc tak naprawdę zajmujące się różnego rodzaju pośrednictwem (np. portale i wortale internetowe). To zmienia metody oceny wartości firmy. Trudne do wyceny aktywa, takie jak pomysł, program, przedsiębiorczy ludzie, mają dla e-biznesu co najmniej takie samo, jeśli nie większe znaczenie, jak cała reszta. Wskaźniki ekonomiczne, które do tej pory służyły do oceny wartości przedsiębiorstwa, takie jak kapitał, zysk, produktywność, zostały zastąpione przez: zarządzanie relacjami z klientem, czy szybkość reagowania na potrzeby rynku.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print