Geografia, historia i kultura greckiej wyspy Kreta

WSTĘP 2 ROZDZIAŁ I. HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU KRETY 5 1.1. Rys historyczny Krety 5 1.2. Kreta jako główny historyczny walor turystyczny Grecji 19 ROZDZIAŁ II. CZYNNIKI GEOGRAFICZNE KRETY 28 2.1. Położenie i klimat 28 2.2. Rzeźba terenu 32 2.3. Kreta Zachodnia 34 2.4. Kreta Wschodnia 41 2.5. Centrum wyspy 44 ROZDZIAŁ III. BOGACTWO KULTUROWE KRETY … Czytaj dalej

Działalność pedagogiczno-dydaktyczna Księży Salezjanów w Oświęcimiu w latach międzywojennych

Liczba stron: 76 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2007 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp ..4 Rozdział I. Charakterystyka materiałów źródłowych ..7 Rozdział II. Miasto Oświęcim w zarysie historycznym 1. Dawne dzieje miejscowości do roku 1918 ..11 2. Rozwój miasta w latach międzywojennych ..17 3. Szkolnictwo i oświata w Oświęcimiu ..23 Rozdział III. Salezjanie w Polsce … Czytaj dalej

Administracja nauki i oświaty w II RP

Liczba stron: 54 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Wrocławski Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2012 Zawartość pracy: Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I SYSTEM SZKOLNY W POLSCE W LATACH 1918-1939 1. Szkolnictwo w Polsce w latach 1918 – 1939 2. Reforma szkolna Janusza Jędrzejewicza 3. Ruch nauczycielski Rozdział II SZKOLNICTWO PRYWATNE I PAŃSTWOWE W POLSCE W LATACH … Czytaj dalej

Rada Ministrów w Drugiej Rzeczypospolitej

SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział I Kształtowanie się ośrodków władzy. 1.1 Orientacje polityczne i ich ośrodki władzy w okresie I wojny światowej. 1.2 Stosunek państw centralnych do sprawy polskiej w okresie I wojny światowej. 1.3 Stosunek mocarstw zachodnich do sprawy polskiej. 1.4 Dzielnicowe organy władzy. Rozdział II Sytuacja polityczna w latach 1918-1921. 2.1 Gabinet Jędrzeja Moraczewskiego. … Czytaj dalej

Historia katastrofy w Czarnobylu

Spis Treści WSTĘP 3 Rozdział I. Elektrownie Atomowe 1. Elektrownie atomowe 4 2. Rodzaje Elektrowni atomowych 6 3. Za i przeciw 12 Rozdział II. Katastrofa w Czarnobylu 1. Przyczyny wybuchu 25 2. Przebieg akcji ratunkowej 28 3. Skutki Wybuchu 31 Rozdział III. Znaczenie katastrofy w Polsce 1. Reakcja polskich władz 36 2. Skutki promieniowania 44 … Czytaj dalej

Biografowie PRL o Maurycym Mochnackim

WSTĘP Na krótkie życie Maurycego Mochnackiego, twórczość oraz poglądy polityczne olbrzymi wpływ wywarła zaborcza polityka caratu, nieustające represje oraz zmiany zachodzące w ponapoleońskiej Europie. Najbardziej przejrzyście scharakteryzował nastroje Polaków pod zaborami Wacław Mejbaum w swej pracy pod tytułem „Galicja po klęsce Napoleona”. Czytamy tam „Zaledwie minęło pierwsze wrażenie, jakie wywarł pogrom Napoleona, natychmiast odrodził się … Czytaj dalej

Życie i reformy Piotra Wielkiego

Spis treści Wstęp 1. Rozdział I – Rosja Piotra Wielkiego 1.1 Piotr Wielki – ambicje cara 1.2 Spojrzenie na Europę – „Wielkie poselstwo” 1.3 Początek cesarstwa 2. Rozdział 2 – Reformy Piotra Romanowa Zakończenie Bibliografia Wstęp Nie trudno jest jednoznacznie ocenić jak bardzo zmieniła się Ruś i Rosja po ukazaniu się w historii postaci Piotra … Czytaj dalej

Wypędzeni. Wina, kara, przebaczenie

Spis treści 1. Wstęp 2 2. Trudne porozumienie 4 3. Problem winy 8 4. Kara 20 5. Wybaczenie 30 Bibliografia 39 1. WSTĘP Tematem, którym zajmować się będę w tym eseju, jest problem winy i kary oraz wzajemnego porozumienia w kontekście wypędzonych (niem. Vertriebene, lub też wypędzonych z Ojczyzny, niem. Heimatvertriebene). Nazwą tą określa się … Czytaj dalej

Społeczna historia miasta Przemyśla w okresie przedautonomicznym

Wstęp Przedmiotem niniejszej pracy były w większości losy wspólnot społecznych, wyznaniowych i etnicznych zamieszkujących przygraniczne miasto Przemyśl w dobie przedautonomicznej. Uwzględniono zupełnie nowe uwarunkowania polityczne zaistniałe po 1772 roku. Wtedy to całe terytorium miasta i okolicy znalazło się w granicach państwa austriackiego. Praca dotyczy, terytorium miasta Przemyśla, zlokalizowanego głównie wzdłuż murów miejskich oraz okolicy, którą … Czytaj dalej