Wpływ reklamy telewizyjnej na zachowania konsumentów na rynku samochodów osobowych

Liczba stron: 129 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Ekonomiczna w Katowicach Rodzaj pracy: magisterska Zawartość pracy: WSTĘP 3 ROZDZIAŁ I ZACHOWANIA NABYWCZE KONSUMENTÓW JAKO OBIEKT BADAŃ 1. Istota i cechy zachowań konsumentów 5 2. Determinanty zachowań konsumpcyjnych 11 3. Wybrane metody badań zachowań konsumpcyjnych 17 ROZDZIAŁ II MIEJSCE REKLAMY W STRATEGII PROMOCJI 1. Podstawy formułowania strategii … Czytaj dalej

Promocja produktu turystycznego gminy Lubichowo

Liczba stron: 78 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Gdański, Sopot Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2009 SPIS TREŚCI Wstęp 3 Rozdział 1 Promocja turystyczna produktu obszaru 4 1.1 Pojęcie i składniki produktu turystycznego obszaru 4 1.2 Marketing miejsca docelowego 9 1.3 Istota promocji obszaru 10 1.3.1 Pojęcie promocji 10 1.3.2 Narzędzia promocji 12 Rozdział 2 Gmina … Czytaj dalej

Instrumenty promocji miasta na przykładzie Gliwic

Liczba stron: 115 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Ekonomiczna Katowice Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2003 Spis Treści WSTĘP 4 ROZDZIAŁ I. PROMOCJA JAKO ELEMENT MARKETINGU MIX 6 1Marketing miasta 6 2Promocja miasta 15 2.1Produkt miasta jako przedmiot promocji 17 2.2Uczestnicy promocji miasta 27 2.3Koncepcja promocji miasta 34 2.4Kierunki promocji miasta z szczególnym uwzględnieniem inwestorów zagranicznych … Czytaj dalej

Wizerunek młodzieży w reklamach oraz jej wpływ na kształtowanie postaw konsumpcyjnych

WSTĘP ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE REKLAMY 1.1. Pojęcie i funkcje reklamy 1.2. Podstawowe cechy przekazu reklamowego 1.3. Mechanizm wpływu reklamy na potrzeby konsumenta 1.4. Czynniki kształtujące wizerunek współczesnej młodzieży 1.5 Techniki  perswazyjne jako narzędzie kształtowania postaw nabywcy 1.5.1.Przegląd technik perswazji 1.5.2.Strefa racji, emocji i norm 1.6.Wpływ reklamy na psychikę dzieci i młodzieży 1.6.1 Aspekty … Czytaj dalej

Rola mediów w sponsoringu w sportach niszowych

Wstęp Sponsoring często zalicza się do form public relations. Główną przyczyną takiego po­dejścia jest fakt, że w sponsoringu – podobnie jak w public relations – najważniej­szym celem jest wzbudzanie przychylności otoczenia dla firmy, jej działalności i pro­duktów. Działania public relations są o tyle szersze, że mają ogólnie na celu wspie­ranie i promowanie pozytywnego wizerunku organizacji … Czytaj dalej

Rola i znaczenie reklamy politycznej w kształtowaniu wizerunku politycznego

Spis treści Wstęp 3 Rozdział 1. REKLAMA 1.1. Pojęcie reklamy 6 1.2. Cele i środki reklamy 10 1.3. Droga reklamy do polityki 13 1.4. Reklama polityczna 16 Rozdział 2. TYPY REKLAMY POLITYCZNEJ 2.1. Reklama audiowizualna 20 2.1.1. Reklama telewizyjna 21 2.1.2. Reklama internetowa 25 2.2. Reklama audytywna 27 2.2.1. Reklama radiowa 27 2.3. Reklama wizualna … Czytaj dalej

Zasady prowadzenia reklamy dla dzieci

Spis treści Wstęp Rozdział 1. Reklama 1.1 Pojęcie reklamy 1.2 Cele i rodzaje reklamy 1.3 Perswazja i manipulacja w reklamie Rozdział 2. Unormowania prawne 2.1 Ustawowa definicja reklamy 2.2 Ustawowe pojęcie reklamy 2.3 Zasady dotyczące działalności reklamowej Rozdział 3. Dzieci odbiorcy reklam 3.1 Upodobania dzieci dotyczące reklam 3.2 Wpływ reklamy na dzieci 3.3 Zasady prowadzenia … Czytaj dalej

Istota przekazu reklamowego na przykładzie telewizji Polsat

wstęp 5 Rozdział I 6 Reklama na tle marketingu a marketing reklamowy 6 1. Reklama jako element marketingu 6 1.1. Definicje reklamy i marketingu 9 1.2. Reklama w ujęciu psychologicznym na przykładzie HEYAH 19 1.3. Zwierzęta i ich rola w reklamach telewizyjnych 22 Rozdział II 24 Zadania reklamy 24 2.1. Działanie reklamy 28 2.2. Charakterystyka … Czytaj dalej

Internet jako nowa forma przekazu reklamowego

Spis treści Wstęp I. Ogólne wiadomości na temat reklamy 1. Historia i ewolucja reklamy 2. Definicja reklamy 3.Cechy szczególne reklamy 4.Różne formy reklamy 4.1. Charakterystyka najważniejszych środków przekazu reklamowego 4.1.1.Reklama prasowa. 4.1.2.Reklama zewnętrzna 4.1.3. Reklama radiowa 4.1.4. Reklama telewizyjna 4.1.5. Reklama internetowa 5.Miejsce reklamy w strategii marketingowej firmy 6. Reklama jako element promotion-mix II. Internet … Czytaj dalej