Rola mediów w sponsoringu w sportach niszowych

Wstęp Sponsoring często zalicza się do form public relations. Główną przyczyną takiego po­dejścia jest fakt, że w sponsoringu – podobnie jak w public relations – najważniej­szym celem jest wzbudzanie przychylności otoczenia dla firmy, jej działalności i pro­duktów. Działania public relations są o tyle szersze, że mają ogólnie na celu wspie­ranie i promowanie pozytywnego wizerunku organizacji … Czytaj dalej

Rola i znaczenie reklamy politycznej w kształtowaniu wizerunku politycznego

Spis treści Wstęp 3 Rozdział 1. REKLAMA 1.1. Pojęcie reklamy 6 1.2. Cele i środki reklamy 10 1.3. Droga reklamy do polityki 13 1.4. Reklama polityczna 16 Rozdział 2. TYPY REKLAMY POLITYCZNEJ 2.1. Reklama audiowizualna 20 2.1.1. Reklama telewizyjna 21 2.1.2. Reklama internetowa 25 2.2. Reklama audytywna 27 2.2.1. Reklama radiowa 27 2.3. Reklama wizualna … Czytaj dalej

Zasady prowadzenia reklamy dla dzieci

Spis treści Wstęp Rozdział 1. Reklama 1.1 Pojęcie reklamy 1.2 Cele i rodzaje reklamy 1.3 Perswazja i manipulacja w reklamie Rozdział 2. Unormowania prawne 2.1 Ustawowa definicja reklamy 2.2 Ustawowe pojęcie reklamy 2.3 Zasady dotyczące działalności reklamowej Rozdział 3. Dzieci odbiorcy reklam 3.1 Upodobania dzieci dotyczące reklam 3.2 Wpływ reklamy na dzieci 3.3 Zasady prowadzenia … Czytaj dalej

Istota przekazu reklamowego na przykładzie telewizji Polsat

wstęp 5 Rozdział I 6 Reklama na tle marketingu a marketing reklamowy 6 1. Reklama jako element marketingu 6 1.1. Definicje reklamy i marketingu 9 1.2. Reklama w ujęciu psychologicznym na przykładzie HEYAH 19 1.3. Zwierzęta i ich rola w reklamach telewizyjnych 22 Rozdział II 24 Zadania reklamy 24 2.1. Działanie reklamy 28 2.2. Charakterystyka … Czytaj dalej

Internet jako nowa forma przekazu reklamowego

Spis treści Wstęp I. Ogólne wiadomości na temat reklamy 1. Historia i ewolucja reklamy 2. Definicja reklamy 3.Cechy szczególne reklamy 4.Różne formy reklamy 4.1. Charakterystyka najważniejszych środków przekazu reklamowego 4.1.1.Reklama prasowa. 4.1.2.Reklama zewnętrzna 4.1.3. Reklama radiowa 4.1.4. Reklama telewizyjna 4.1.5. Reklama internetowa 5.Miejsce reklamy w strategii marketingowej firmy 6. Reklama jako element promotion-mix II. Internet … Czytaj dalej

Analiza skuteczności percepcji reklamy w Internecie

SPIS TREŚCI WSTĘP .str.4 CZĘŚĆ TEORETYCZNA ROZDZIAŁ I ANALIZA RÓŻNYCH ASPEKTÓW REKLAMY NA PODSTAWIE WYBRANEJ LITERATURY Istota reklamy .str.7 Rola i funkcje reklamy, typy reklamy .str.11 Zadania reklamy .str.16 Cele i rodzaje reklamy str.19 Badanie skuteczności i efektywności reklamy .str.24 Dostawcy usług internetowych .str.27 7. Konta oraz usługi dostępowe ..str.28 ROZDZIAŁ II Reklama w Internecie … Czytaj dalej

Skuteczność i efektywność reklamy

SPIS TREŚCI WSTĘP 4 Rozdział I ISTOTA I ZNACZENIE REKLAMY W GOSPODARCE RYNKOWEJ 5 1. Pojęcie reklamy 5 2. Reklama w systemie marketingu 7 3. Cele i zadania reklamy 11 4. Środki i narzędzia reklamy 16 Rozdział II BADANIA MARKETINGOWYCH 23 1. Reklama w badaniach marketingowych 23 2. Badania wykorzystujące kwestionariusz 25 3. Metodologia badania … Czytaj dalej

Reklama i public relations na przykładzie rozgłośni radiowej

Liczba stron: 140 Spis treści: STRESZCZENIE WSTĘP 1. POCZĄTKI I ROZWÓJ REKLAMY 1.1. Cele reklamy 1.2. Rola reklamy 1.3. Kreacyjna funkcja reklamy 2. ISTOTA DZIAŁALNOŚCI PUBLIC RELATION 2.1. Definicje, cele i metody public relations 2.1.1. Definicje public relation 2.1.2. Komunikowanie jako podstawowa metoda public relations 2.1.3. Rola i cele public relations 2.2. Narzędzia public relations … Czytaj dalej

Nowe media w reklamie

SPIS TREŚCI Wprowadzenie ROZDZIAŁ I KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA 1. Niektóre teorie komunikowania interpersonalnego 1.1. Przykład podejścia tradycyjnego 1.2. Teoria samoświadomości – „skryptów” 1.3. Koncepcja kodu ograniczonego i rozwiniętego – Basil Berstein 2. Typologie aktów komunikacyjnych 2.1. Ogólne funkcje języka 2.2. Podejście klasyczne: Austin i Searle 2.3. Rola kontekstu w interpretacji aktów komunikacyjnych 2.3.1. Kontekst językowy 2.3.2. … Czytaj dalej