Traktaty polsko-niemieckie z lat 1990 i 1991 – nowa jakość stosunków pomiędzy Polską a Niemcami

SPIS TREŚCI WSTĘP 1. Cel i zakres pracy s. 4 2. Analiza sytuacji w Niemczech po zakończeniu II wojny światowej s. 6 ROZDZIAŁ 1 STOSUNKI POLSKO-NIEMIECKIE OD 1945 ROKU DO KOŃCA LAT OSIEMDZIESIĄTYCH s. 11 1.1 . Kwestia granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej – układ zgorzelecki z 1950 r. s. 12 1.2. Polityka wschodnia … Czytaj dalej

Terroryzm fundamentalistów islamskich i jego wpływ na kształt współczesnych stosunków międzynarodowych

SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. TERRORYZM. 1.1 Definicja i pochodzenie słowa „terroryzm”. 1.2. Terroryzm jako zjawisko społeczno-polityczne. 1.3. Typy organizacji i nurtów terrorystycznych. 1.4. Specyfika i znaczenie motywacji religijnej w terroryzmie. Rozdział 2. FUNDAMENTALIZM ISLAMSKI. 2.1. Islam – podstawowe informacje. 2.2. Geneza fundamentalizmu islamskiego. 2.3. Islamskie ugrupowania terrorystyczne. 2.4. Państwa – sponsorzy terroryzmu. Rozdział 3. … Czytaj dalej

Stosunki polsko-amerykańskie na początku XXI wieku

Spis Treści: Wstęp 3 Rozdział 1. Zarys stosunków polsko – amerykańskich 1.1 Kościuszko, Pułaski – bohaterowie dwóch narodów 6 1.2 Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi 10 1.3 Stanowisko USA wobec Polski podczas II Wojny Światowej 13 1.4 Ograniczenie stosunków z USA w okresie Zimnej Wojny 18 Rozdział 2. Reorientacja stosunków polsko-amerykańskich po … Czytaj dalej

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w polskiej polityce bezpieczeństwa w okresie prezydentury Williama J. Clintona (1992-2000)

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów Wstęp Rozdział 1. Uwarunkowania polityki bezpieczeństwa Polski w latach 90. XX w. 1. Uwarunkowania wewnętrzne a. Czynnik historyczny b. Czynnik geograficzny c. Czynnik ekonomiczny d. Czynnik społeczno-demograficzny e. System polityczno-prawny f. Siły zbrojne 2. Uwarunkowania zewnętrzne a. Stosunki bilateralne z sąsiadami b. Członkostwo Polski w ugrupowaniach regionalnych Europy Środkowej. Rozdział … Czytaj dalej

Relacje Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską

Spis treści Wstęp 5 Rozdział I Czynniki kształtujące miejsce Rosji w stosunkach międzynarodowych 7 1.1. Konsekwencje zmian geopolitycznych dla Rosji 7 1.2. Rozszerzenie Unii na Wschód 10 1.3. Kierunek ideowo – programowy w rosyjskiej polityce zagranicznej 12 Rozdział II Federacja Rosyjska – Unia Europejska – Polska 17 2.1. Rola Polski w stosunkach Rosji z Unią … Czytaj dalej

Międzynarodowe stosunki polityczno gospodarcze. Polityka Ukrainy względem państw Europejskich i organizacji euroatlantyckich

Wstęp Rozdział I – Struktury wewnętrzne Ukrainy i pozycja międzynarodowa 1.1. System polityczny Ukrainy 1.2. Przeobrażenia społeczno – gospodarcze w latach 1989 – 2010 1.3. Międzynarodowa pozycja państwa 1.3.1. Aspekt ekonomiczny 1.3.2. Aspekt militarny 1.3.3. Geopolityczna pozycja państwa 1.4. Podsumowanie Rozdział II Polityka zagraniczna Ukrainy 2.1. Współczesne stosunki międzynarodowe – Ukraina UE XX i XXI … Czytaj dalej

Dyplomacja na arenie międzynarodowej

WSTĘP 3 ROZDZIAŁ I 5 ŚRODKI I METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ 5 1.1. Dyplomacja jako środek oddziaływania państw na arenie międzynarodowej. 5 1.2. Ewolucja dyplomacji w polityce światowej. 8 1.3. Typologia metod i środków dyplomatycznych. 12 1.4. Kategoria efektywności dyplomacji na arenie międzynarodowej 15 1.4. Konkluzje 17 ROZDZIAŁ II 19 SKUTECZNOŚĆ ŚRODKÓW I … Czytaj dalej

Dylematy stosunków polsko-rosyjskich

Spis treści Wprowadzenie  7 I. Przemiany polityki zagranicznej Polski po 1989 roku 8 1.1. Usamodzielnienie działań Polski 8 1.2. Zmiana sojuszy 11 1.3. Orientacja zachodnia Polski  14 II. Dylematy stosunków polsko-rosyjskich lat 90 17 III. Spór o tradycje polityczne 23 3.1. Spór o sprawy katyńskie 23 3.2. Spór o wojnę 1920 roku 29 3.3. Różnice … Czytaj dalej

Problematyka konfliktów zbrojnych w świecie współczesnym – wybrane problemy

SPIS TREŚCI Wstęp 3 Rozdział I 5 TEORIA KONFLIKTU 5 1.1 Co to jest konflikt? 5 1.2 Rodzaje konfliktów 14 1.3 Międzynarodowe aspekty prawne konfliktów zbrojnych 17 Rozdział II 22 ZARYS HISTORII GŁÓWNYCH KONFLIKTÓW 22 2.1 I wojna światowa 22 2.2 II wojna światowa 27 2.3 Zimna wojna 34 Rozdział III 41 ROZUMIENIE KONFLIKTÓW ZBROJNYCH … Czytaj dalej

Walka z rasizmem i ksenofobią w Unii Europejskiej – implikacje dla Polski

WSTĘP ROZDZIAŁ I – Przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii w Unii Europejskiej przed wejściem w życie Traktatu Amsterdamskiego 1. Pojęcia rasizmu i ksenofobii w naukach społecznych oraz w nauce o stosunkach międzynarodowych 2. Wspólnotowe traktaty założycielskie – podstawy rozwoju acquis communautaire 2.1. Jednolity Akt Europejski – początek zmian traktatowych 3. Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht … Czytaj dalej