Wpływ inwestycji na wynik finansowy firmy X

Wstęp

Rozdział 1. Problem inwestycji w literaturze
1.1. Pojęcie inwestycji w literaturze
1.2. Rodzaje inwestycji
1.3. Podstawowe metody oceny inwestycji
1.4. Źródła finansowania projektów inwestycyjnych
1.5. Pojęcie i rodzaje ryzyka finansowego

Rozdział 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa X
2.1 Zakres i przedmiot działalności firmy X
2.2 Analiza ekonomiczna firmy
2.2.1 Analiza makrootoczenia (SWOT)
2.2.2 Analiza sektorowa przedsiębiorstwa
2.2.3 Analiza trendów – scenariusze rozwoju

Rozdział 3. Inwestycja innowacyjna na przestrzeni lat
3.1 Cel, oraz zakres inwestycji
3.2 Plany inwestycji: marketingowy, zatrudnieniowo – techniczny,
3.3 Analiza SWOT projektu inwestycyjnego
3.4 Analiza finansowa projektu innowacyjnego – najważniejsze aspekty

Zakończenie
Bibliografia
Załączniki
Spis tabel

WSTĘP

Inwestowanie w rozwój firmy, wdrażanie innowacji, podnoszenie jakości produktów i usług małych firm wymaga coraz większego kapitału. Rośnie więc zainteresowanie małych i średnich firm kredytami i innymi źródłami zasilania kapitałowego m.in. leasingiem, choć nadal dla wielu są one czymś nieosiągalnym, dla innych złem koniecznym. Mimo rozwoju sieci banków i rozszerzania oferty kredytowej dostępność do kredytów szczególnie dla małych firm, w tym mikro, jest trudna. Trudności sprawia przebrnięcie przez procedury bankowe, ale nie tylko. Koszty pozyskania kredytu są bardzo wysokie, ale nie zawsze cena kredytu jest barierą. Małe firmy z reguły potrzebują mniejszych kredytów. Często ważniejsze od ceny kredytu jest uzyskanie go we właściwym czasie (np. na zwiększenie produkcji na konkretne zamówienie).

Starania o uzyskanie krótkoterminowego kredytu najczęściej kończą się niepowodzeniem. Banki niechętnie udzielają im kredytów, gdyż obsługa dużej ilości niewielkich kredytów jest bardziej pracochłonna i kosztowna przy – jak powszechnie argumentują banki – dużym ryzyku przedsięwzięcia, utrudnionej ocenie wiarygodności firmy, nieodpowiednim zabezpieczeniu, braku historii kredytowej. Oczywistym jest, że banki muszą starannie analizować wnioski kredytowe, ale należy także wyeliminować przypadki, w których niedostateczna umiejętność oceny przedsięwzięcia i pewna doza niepewności bankowca, co do powodzenia przedsięwzięcia jest hamulcem w przyznawaniu kredytów. W praktyce – co się często zdarza – brak odróżnienia ryzyka banku od niepewności bankowca.

Rozdział pierwszy pracy zawiera problem inwestycji w ekonomii, pojęcie inwestycji, rodzaje inwestycji, podstawowe metody oceny inwestycji, źródła finansowania projektów inwestycyjnych oraz pojęcie i rodzaje ryzyka finansowego.

Rozdziała drugi to charakterystyka przedsiębiorstwa X, zakres i przedmiot jej działalności, oraz analiza SWOT i prosta analiza sektorowa. Przeprowadzono także analizę trendów rozwoju sektora, ze wskazaniem możliwych scenariuszy (oraz, wybraniem najbardziej prawdopodobnego).

Rozdział trzeci to opis inwestycji X, z ujęciem najważniejszych zmiennych wartościujących, oraz ekonomicznych. Opisano inwestycję, przeprowadzono jej analizę SWOT, oraz wykazano jej ekonomiczny efekt.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print