Zastosowanie elementów inteligentnego budynku do zarządzania energią elektryczną i ciepłem

Spis treści 1. Wstęp 4 2. Transmisja danych 9 2.1 Rodzaje transmisji danych 9 2.2 Reguły przesyłu Informacji 13 2.2.1 Model ISO/OSI 13 2.2.2 Metody dostępu do sieci 16 3. Systemy okablowania strukturalnego w inteligentnych Budynkach 17 3.1 Kryteria doboru okablowania strukturalnego 28 3.2 Normy okablowania strukturalnego 34 3.3 Kable do systemów okablowania strukturalnego 39 … Czytaj dalej

Systemy dociepleń budynków na przykładzie domu jednorodzinnego wolnostojącego znajdującego się w Radomiu na ul. Sławnej

SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I MATERIAŁY STOSOWANE DO DOCIEPLANIA BUDYNKÓW 1.1. ZASTOSOWANIE DOCIEPLENIA BUDYNKÓW 1.2. WEŁNA MINERALNA 1.3. STYROPIAN I JEGO POCHODNE 1.4. INNE NIETYPOWE MATERIAŁY OCIEPLENIOWE ROZDZIAŁ II CHARAKTERYSTYKA METOD STOSOWANYCH PRZY DOCIEPLENIACH BUDYNKÓW 2.1. OCIEPLENIE METODĄ LEKKĄ MOKRĄ 2.1.1. ZASADY OGÓLNE OCIEPLANIA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ 2.1.2. BŁĘDY PRZY DOCIEPLANIU METODĄ LEKKĄ MOKRĄ 2.2. … Czytaj dalej

Sposoby wyznaczania właściwości fizycznych i mechanicznych płyt pilśniowych

Spis treści Wstęp 1. Wiadomości ogólne o drewnie 1.1. Znaczenie drewna jako surowca 1.2. Kształt i morfologiczna budowa drzew 1.3. Budowa makroskopowa drewna 1.4. Budowa mikroskopowa drewna 2. Płyty pilśniowe 2.1. Charakterystyka płyt pilśniowych 2.2. Rodzaje płyt pilśniowych 2.2.1. Płyty pilśniowe miękkie (porowate) 2.2.2. Płyty pilśniowe półtwarde 2.2.3. Płyty pilśniowe twarde zwykłe i bardzo twarde … Czytaj dalej

Przegląd metod i środków technicznych do produkcji mieszanki betonowej

Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Cel i zakres pracy 2. Rodzaje betonów stosowanych w budownictwie 2.1. Betony zwykłe 2.2. Betony lekkie 2.3. Betony specjalne 2.3.1. Beton hydrotechniczny 2.3.2. Beton wodoszczelny 2.3.3. Beton przeznaczony do pracy w środowisku chemicznie agresywnym 2.3.4. Beton o podwyższonej odporności na ścieranie 2.3.5. Beton z dodatkiem składnika włóknistego … Czytaj dalej

Projekt zabezpieczenia skarpy wzdłuż drogi dojazdowej do centrum rekreacyjnego

Spis treści 1. Wstęp 3 2. Stabilizacja skarp 5 3. Metody zabezpieczeń skarp zboczy 6 3.1. Ściany oporowe 6 3.2. Zbrojenie ośrodka gruntowego 10 3.3. Metody z wykorzystaniem geosyntetyków i geotekstyliów. 13 3.4. Metody dynamicznego zagęszczania ośrodka gruntowego 16 4. Cel i zakres projektu 19 5. Lokalizacja Obiektu 20 6. Stan istniejący: 20 7. Warunki … Czytaj dalej

Projekt technologii i organizacji remontu kapitalnego i rozbudowy 100 letniego budynku mieszkalnego

Wstęp Założenia do projektu 2. Opis techniczny stanu istniejącego 2.1. Lokalizacja obiektu: 2.2. Warunki gruntowo wodne: 2.3. Opis konstrukcji 2.3.1. Ławy fundamentowe (nie odkrywane): 2.3.2. Ściany: 2.3.2.1. Ściany piwnic: 2.3.2.2. Ściany kondygnacji naziemnych: 2.3.2.3. Ścianki działowe 2.3.3. Stropy: 2.3.3.1. Strop nad piwnicą 2.3.3.2. Stropy nad parterem i I piętrem 2.3.3.3. Strop nad II piętrem 2.3.4. … Czytaj dalej

Projekt techniczny termorenowacji budynku użyteczności publicznej

Spis treści I. Wstęp Wprowadzenie 2. Cel pracy 3. Zakres pracy II. Inwestycje termomodernizacyjne i ich problematyka. 1. Zagadnienia termomodernizacyjne na podstawie aktów prawnych 1.1. Obowiązujące wymagania ochrony cieplnej budynków 1.2. Aktualne przepisy dotyczące realizacji inwestycji termomodernizacyjnych 2. Techniczne metody termomodernizacji 2.1. Docieplanie ścian zewnętrznych 2.1.1. Metody lekkie mokre 2.1.2. Metody ciężkie mokre 2.1.3. Metody … Czytaj dalej

Projekt przekrycia hali dworca kolejowego

SPIS TREŚCI WSTĘP 6 1 Przekrycie hali dworca kolejowego. Wymagania architektoniczno-użytkowe i przykłady rozwiązań. 8 1.1 Podstawowe definicje 8 1.2 Geneza i rozwój hal dworcowych 10 1.2.1 Rys historyczny 10 1.2.2 Forma dworców kolejowych 14 1.2.3 Skala dworców kolejowych 18 1.3 Klasyfikacja dworców i ich charakterystyka. 19 1.3.1 Podział w zależności od układu stacyjnego 19 … Czytaj dalej

Projekt jazu ruchomego z alternatywnymi rozwiązaniami konstrukcji przyczółków

SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2 2. Cel i zakres pracy 3 3. Charakterystyka obiektu 4 3.1. Lokalizacja jazu 4 3.2. Dane wyjściowe do opracowania projektu 6 4. Ustalenie podstawowych parametrów umożliwiających wykonanie obliczeń projektowych 8 4.1. Ustalenie klasy budowli 8 4.2. Obliczenia hydrauliczne dla koryta naturalnego i uregulowanego 8 5. Obliczenie światła jazu 11 5.1. … Czytaj dalej