Kultura organizacyjna firmy na przykładzie Eniro sp. z o. o.

Wstęp Rozdział 1. Istota i rola kultury organizacyjnej w firmie 1.1. Pojęcie i składniki kultury organizacyjnej 1.2. Rola kultury organizacyjnej 1.3. Siła i funkcje kultury organizacyjnej 1.4. Typologie kultur organizacyjnych 1.5. Kultura, a style przywództwa Rozdział 2. Przemiany w Polsce i jej wpływ na kulturę organizacji 2.1. Kultura organizacyjna jako produkt oddziaływania kultury danego kraju … Czytaj dalej

Telepraca jako forma zatrudnienia poprzez media

Wstęp Rozdział 1. Idea telepracy 1.1. Geneza i pojęcie telepracy 1.2. Aspekty prawne i ekonomiczne 1.3. Statystyka w zakresie telepracy i telepracowników 1.4. Dyskusja na temat wad i zalet 1.5. Telepraca jako alternatywa zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych Rozdział Narzędzia telepracy 2.1. Organizacja telepracy 2.1.1. Praca w miejscu zamieszkania (ang. home-based telework, telehomework) 2.1.2. Telecentra (ang. … Czytaj dalej

Usprawnienie pracy oraz obsługi klienta w zawodzie doradcy finansowego w oparciu o nauki zarządzania jakością

Wstęp Rozdział I. Istota i pojęcie jakości 1.1. Ogólna charakterystyka jakości 1.2. Czynniki charakteryzujące pojęcie jakości 1.3. Ewolucja postrzegania jakości 1.4. Jakość w pracy doradcy finansowego Rozdział II. Praca i zadania doradcy finansowego w firmie X 2.1. Pojęcie i zakres pracy doradcy finansowego w firmie X 2.2. Przedmiot działalności firmy i produkty przez nią oferowane … Czytaj dalej

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Doświadczenia Sygnity SA

Spis treści Wstęp Rozdział I. Istota zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) 1.1. Pojęcie ZZL 1.2. Najważniejsze zadania ZZL 1.3. Wymagania ZZL 1.4. Cechy skutecznego ZZL Rozdział II. Procesy zarządzania zasobami ludzkimi 2.1. Strategiczne ZZL 2.2. Cele strategicznego ZZL 2.3. Obszary polityki i strategii ZZL 2.4. Zintegrowane strategie ZZL Rozdział III. Strategie i metody zarządzania zasobami ludzkimi: … Czytaj dalej

Wartościowanie pracy jako podstawa kształtowania systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy XYZ S.A.

Liczba stron: 107 Nazwa Szkoły Wyższej: AE Kraków Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2000 SPIS TREŚCI 1. System wynagradzania – istota i funkcje 1.1 Motywacyjna rola wynagrodzeń 1.1.1 Motywacja jako funkcja zarządzania 1.1.2 Model systemu motywacyjnego 1.1.3 Płacowe i pozapłacowe systemy motywacji. 1.2 Charakterystyka systemu wynagrodzeń 1.2.1 Istota i funkcje systemu wynagrodzeń 1.2.2 Formy i … Czytaj dalej

System motywacji do pracy, finansowe i pozafinansowe czynniki motywacyjne stosowane w prywatnym przedsiębiorstwie działającym na terenie podkrakowskiej wsi

Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2005 SPIS TREŚCI Wstęp 1 1. Przegląd teorii motywacji 3 1.1. Istota i rodzaje motywacji 3 1.2. Charakterystyka wybranych teorii motywacji 6 1.2.1. Teoria motywacji w ujęciu tradycyjnym 6 1.2.2. Teorie motywacji w ujęciu przedmiotowym 8 1.2.3. Teorie wzmacniania motywacji 19 1.3. Główne modele motywacji 21 1.3.1. Model tradycyjny 21 … Czytaj dalej

Efektywne zarządzanie czasem pracy menedżera na przykładzie firmy Asto

Liczba stron: 79 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2008 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI WSTĘP 1. TEORIA ZARZĄDZANIA – APARATURA POJĘCIOWA……….7 1.1 Ewolucja teorii zarządzania, podejście systemowe………….7 1.2 Definicje: istota zarządzania………………….12 1.3 Zakres zarządzania…………………….14 1.4 Funkcje zarządzania…………………..15 2 .ROLA I ZNACZENIE GOSPODAROWANIA CZASEM PRACY MENEDŻERA………………………28 2.1 Przyczyny marnotrawienia … Czytaj dalej

Analiza systemu rekrutacji i selekcji pracowników na podstawie wybranego przedsiębiorstwa

Liczba stron: 90 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 Rozdział I Teoretyczne podstawy rekrutacji pracowników 5 1.1 Modele zarządzania kapitałem ludzkim 5 1.1.1 Model sita 5 1.1.2 Model kapitału ludzkiego 6 1.2 Planowanie doboru kadr i znaczenie opisu stanowiska pracy 7 1.2.1 Określenie … Czytaj dalej

Analiza efektywności systemu oceniania pracowników na przykładzie TP S.A.

Liczba stron: 138 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Ekonomiczna w Krakowie Rodzaj pracy: prace magisterska Rok oddania: 2005 Spis treści WSTĘP 4 ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (ZARZĄDZANIA PERSONELEM) 6 1. Istota zarządzania personelem 6 2. Wymiary zarządzania personelem 23 3. Determinanty zarządzania personelem 27 ROZDZIAŁ II. OCENA PRACOWNIKÓW JAKO WAŻNY ELEMENT SYSTEMU MOTYWACYJNEGO … Czytaj dalej

Ocena szkoleń pracowników w kontekście systemu motywacyjnego

I. TEORETYCZNE PODSTAWY KSZTAŁTOWANIA SYSTEMÓW MOTYWACJI W ORGANIZACJI 1. Pojęcie motywacji i motywacji do pracy oraz interpretacja pojęć bliskoznacznych (motyw, bodziec, motywator) 2. Modele aktywności ludzkiej 3. Rodzaje motywacji 4. Zasady skutecznej motywacji 5. Podsumowanie Podsumowując, człowiek jest najbardziej skomplikowanym w obsłudze biokomputerem. Nie wystarczy, jak pokazuje historia ludzkości, kilka, kilkadziesiąt lub kilka­set tysięcy sposobów, … Czytaj dalej