Usprawnienie pracy oraz obsługi klienta w zawodzie doradcy finansowego w oparciu o nauki zarządzania jakością

Wstęp

Rozdział I.
Istota i pojęcie jakości
1.1. Ogólna charakterystyka jakości
1.2. Czynniki charakteryzujące pojęcie jakości
1.3. Ewolucja postrzegania jakości
1.4. Jakość w pracy doradcy finansowego

Rozdział II.
Praca i zadania doradcy finansowego w firmie X
2.1. Pojęcie i zakres pracy doradcy finansowego w firmie X
2.2. Przedmiot działalności firmy i produkty przez nią oferowane
2.3. Struktura firmy i jej pracownicy
2.4. Klienci korzystający z porad doradcy finansowego

Rozdział III.
Determinanty usprawnienia pracy doradcy finansowego
3.1. Wpływ jakości i standardów zawodowych na pracę doradcy
3.2. Znaczenie informacji w zawodzie doradcy finansowego
3.3. Oczekiwania klienta wobec doradcy finansowego
3.4. Metody usprawnienia pracy doradcy finansowego

Wnioski końcowe
Bibliografia

Jakość – zakres pojęciowy

Jakość nie jest czymś, co przychodzi łatwo jak kupno nowego dywanu czy biblioteczki, jakość trzeba wprowadzić[1].

Wyróżnić można dwie grupy definicji pojęcia jakości.

Pierwsza z nich obejmuje te, które określają jakość jako zgodność z wyznaczonymi standardami (specyfikacją). A zatem osiąganie pożądanej jakości polega po pierwsze na sformułowaniu szczegółowych norm, a następnie na dokładnym ich przestrzeganiu. Zgodnie z tą koncepcją, podstawowym wymogiem wobec pracowników, od których w znacznej mierze zależy jakość produktu, jest ścisłe podporządkowanie się standardom narzuconym przez kierownictwo. Można go zawrzeć w haśle: „DZIAŁAJ WŁAŚCIWIE!”.

Drugie podejście określić można mianem rynkowego. Jego cechą jest traktowanie jakości w kategoriach użyteczności dla nabywcy. Zatem to nie kierujący przedsiębiorstwem, ale nabywcy, poprzez formułowanie określonych wymagań, wyznaczają standardy, które przedsiębiorstwo uwzględnia w swojej działalności. W tym przypadku, postulat sprostania wymogom jakościowym będzie brzmiał: „PODEJMUJ WŁAŚCIWE DZIAŁANIA!”.

[1] W.E. Deming, Quality Productivity and Competitive Position, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge Mass 1982 [w:] E. Konarzewska- Gubała (red.), Zarządzanie przez jakość, AE, Wrocław 2006, s. 72

5/5 - (6 votes)
image_pdfimage_print