Stres a efektywność pracy Hortex Holding S.A

Przedmiot i cel Metodologia badań to zasady i sposób postępowania badawczego. Składa się na nią określenie przedmiotu, celu i zakresu badań, a także sformułowanie określonego problemu badawczego. Przed przystąpieniem do badań należy określić ich cel. Zdaniem Z. Skornego wymaga to uświadomienia sobie, po co podejmujemy badania oraz do czego mogą być przydatne uzyskane w nich … Czytaj dalej

Związek płci psychologicznej z samooceną a hierarchią wartości

Wstęp Rozdział. I. Problematyka badań 1. Płeć psychologiczna 2. Stereotypizacja 3. Samoocena 4. Hierarchia wartości Rozdział II. Metodologia badań własnych 1. Problematyka, cel i przedmiot badań 2. Problemy i hipotezy badań naukowych 3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 4. Charakterystyka badanej populacji Rozdział III. Analiza wyników badań 1. Wyniki badań 2. Interpretacja wyników Zakończenie Bibliografia … Czytaj dalej

Ocena jakości życia kobiet po zabiegu mastektomii. Leczenie, rehabilitacja

Liczba stron: 109 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2012 Spis treści Wstęp 1 ROZDZIAŁ I Budowa anatomiczna, fizjologia i patologia gruczołu piersiowego 3 1.1 Budowa anatomiczna gruczołu piersiowego 3 1.2 Fazy rozwoju piersi 4 Rozwój embrionalny 4 Rozwój gruczołów piersiowych u kobiet. 5 Zmiany zachodzące w gruczołach … Czytaj dalej

Być albo nie być… samolubem?

Czynniki wpływające na orientacje społeczne: liczba osób oraz sposób reprezentacji i przestrzennego usytuowania wyników Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 1996 Spis treści: 1. Wstęp 2. Teoria gier 3. Orientacje społeczne 3.1. Różne sposoby pomiaru orientacji społecznych 3.2. Czynniki wpływające na zachowanie w sytuacji konfliktu 3.2.1. Sposób reprezentacji 3.2.2. Ilość osób 3.2.3. Uwarunkowania przestrzenne 4. Metoda … Czytaj dalej

Szczęście małżeńskie w percepcji mężczyzn

Liczba stron: 87 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2010 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp  3 Rozdział I. Problematyka małżeństwa w literaturze przedmiotu 5 1.1 Pojęcie małżeństwa 1.2 Cele i funkcje małżeństwa 1.3 Role małżeńskie 1.4 Oczekiwania względem małżeństwa oraz przyszłego partnera małżeńskiego Rozdział II. Szczęście małżeńskie – podstawy teoretyczne  21 2.1 Pojęcie szczęścia małżeńskiego 2.2 … Czytaj dalej

Psychologiczne aspekty macierzyństwa w czasopiśmie „Rodzice”

Liczba stron: 133 Nazwa Szkoły Wyższej: UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2009 Zawartość pracy: Wstęp 5 Rozdział I MACIERZYŃSTWO W ŚWIETLE LITERATURY 1. Pojęcie macierzyństwa 7 1.1. Miłość macierzyńska 12 1.2. Instynkt macierzyński 15 2. Rodzaje macierzyństwa 15 2.1. Świadome macierzyństwo 16 2.2. Nieświadome macierzyństwo 18 3. Adaptacja macierzyństwa 20 4. Wpływ … Czytaj dalej

Przydatność rysunku dziecka w diagnostyce i psychoterapii

Liczba stron: 70 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2013 Zawartość pracy: Spis treści: Wstęp 10 1. Problemy teoretyczne terapii pedagogicznej 12 1.1. Pojęcie terapii pedagogicznej. 12 1.2. Analiza poglądów na istotę terapii pedagogicznej. 18 1.2.1. Terapia pedagogiczna jako specjalne nauczanie i wychowanie upośledzonych osób 18 1.2.2. Terapia pedagogiczna jako czynnik pomocniczy w psychoterapii 19 1.2.3. … Czytaj dalej

Poczucie szczęścia w małżeństwie a predyspozycje życiowe kobiet

Liczba stron: 111 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2011 Zawartość pracy: Spis treści WSTĘP…………… 3 ROZDZIAŁ I. PROBLEMATYKA BADAWCZA SZCZĘŚCIA W LITERATURZE PRZEDMIOT…………….5 1.1. Koncepcje poczucia szczęścia …….. 6 1.2. Wymiary zadowolenia ……. …12 1.3. Stosunki społeczne a poczucie szczęścia ….. 15 1.4. Poczucie szczęścia małżeńskiego ……. 20 1.5. Cechy człowieka szczęśliwego ……… 25 ROZDZIAŁ … Czytaj dalej

Kariera zawodowa dorosłych dzieci alkoholików

Liczba stron: 72 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2011 Zawartość pracy: Spis treści WSTĘP 2 Rozdział I. KARIERA ZAWODOWA 4 1. Definicje kariery zawodowej 4 2. Determinanty kariery zawodowej 8 3. Wpływ rodziny 13 4. Modele kariery zawodowej 16 5. Zarządzanie własną karierą zawodową 20 Rozdział II. DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW 25 1. Definicje: alkoholizm, choroba … Czytaj dalej

Wybrane czynniki osobowościowe a radzenie sobie ze stresem młodzieży chorej onkologicznie

Spis treści…………..2 Streszczenie…………..3 Rozdział 1. Radzenie sobie ze stresem w chorobie nowotworowej 1.1. Pojęcie choroby nowotworowej…..4 1.1.1.Zaburzenia występujące w chorobie nowotworowej, specyficzne dla młodzieży…6 1.1.2.Adaptacja młodzieży do choroby nowotworowej…9 1.2. Radzenie sobie ze stresem 1.2.1. Pojęcie stresu i jego wpływ na zdrowie człowieka..12 1.2.2. Stres w chorobie nowotworowej………16 1.2.3. Radzenie sobie ze stresem przez młodzież……19 … Czytaj dalej