Stres a efektywność pracy Hortex Holding S.A

Wstęp Cel pracy Zakres tematyczny pracy magisterskiej Rozdział I. Przegląd literatury Teoria stresu Wpływ stresu na efektywność pracy Modele i podejścia do badania stresu w miejscu pracy Rozdział II. Metodologia badań Przedmiot i cel badań Problemy badawcze Hipotezy badawcze Narzędzia i techniki Populacja i próba badawcza Rozdział III. Analiza i interpretacja danych Wyniki badań Podsumowanie … Czytaj dalej

Związek płci psychologicznej z samooceną a hierarchią wartości

Wstęp Rozdział. I. Problematyka badań 1. Płeć psychologiczna 2. Stereotypizacja 3. Samoocena 4. Hierarchia wartości Rozdział II. Metodologia badań własnych 1. Problematyka, cel i przedmiot badań 2. Problemy i hipotezy badań naukowych 3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 4. Charakterystyka badanej populacji Rozdział III. Analiza wyników badań 1. Wyniki badań 2. Interpretacja wyników Zakończenie Bibliografia … Czytaj dalej

Ocena jakości życia kobiet po zabiegu mastektomii. Leczenie, rehabilitacja

Liczba stron: 109 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2012 Spis treści Wstęp 1 ROZDZIAŁ I Budowa anatomiczna, fizjologia i patologia gruczołu piersiowego 3 1.1 Budowa anatomiczna gruczołu piersiowego 3 1.2 Fazy rozwoju piersi 4 Rozwój embrionalny 4 Rozwój gruczołów piersiowych u kobiet. 5 Zmiany zachodzące w gruczołach … Czytaj dalej

Być albo nie być… samolubem?

Czynniki wpływające na orientacje społeczne: liczba osób oraz sposób reprezentacji i przestrzennego usytuowania wyników Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 1996 Spis treści: 1. Wstęp 2. Teoria gier 3. Orientacje społeczne 3.1. Różne sposoby pomiaru orientacji społecznych 3.2. Czynniki wpływające na zachowanie w sytuacji konfliktu 3.2.1. Sposób reprezentacji 3.2.2. Ilość osób 3.2.3. Uwarunkowania przestrzenne 4. Metoda … Czytaj dalej

Szczęście małżeńskie w percepcji mężczyzn

Liczba stron: 87 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2010 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp  3 Rozdział I. Problematyka małżeństwa w literaturze przedmiotu 5 1.1 Pojęcie małżeństwa 1.2 Cele i funkcje małżeństwa 1.3 Role małżeńskie 1.4 Oczekiwania względem małżeństwa oraz przyszłego partnera małżeńskiego Rozdział II. Szczęście małżeńskie – podstawy teoretyczne  21 2.1 Pojęcie szczęścia małżeńskiego 2.2 … Czytaj dalej

Psychologiczne aspekty macierzyństwa w czasopiśmie „Rodzice”

Liczba stron: 133 Nazwa Szkoły Wyższej: UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2009 Zawartość pracy: Wstęp 5 Rozdział I MACIERZYŃSTWO W ŚWIETLE LITERATURY 1. Pojęcie macierzyństwa 7 1.1. Miłość macierzyńska 12 1.2. Instynkt macierzyński 15 2. Rodzaje macierzyństwa 15 2.1. Świadome macierzyństwo 16 2.2. Nieświadome macierzyństwo 18 3. Adaptacja macierzyństwa 20 4. Wpływ … Czytaj dalej

Przydatność rysunku dziecka w diagnostyce i psychoterapii

Liczba stron: 70 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2013 Zawartość pracy: Spis treści: Wstęp 10 1. Problemy teoretyczne terapii pedagogicznej 12 1.1. Pojęcie terapii pedagogicznej. 12 1.2. Analiza poglądów na istotę terapii pedagogicznej. 18 1.2.1. Terapia pedagogiczna jako specjalne nauczanie i wychowanie upośledzonych osób 18 1.2.2. Terapia pedagogiczna jako czynnik pomocniczy w psychoterapii 19 1.2.3. … Czytaj dalej

Poczucie szczęścia w małżeństwie a predyspozycje życiowe kobiet

Liczba stron: 111 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2011 Zawartość pracy: Spis treści WSTĘP…………… 3 ROZDZIAŁ I. PROBLEMATYKA BADAWCZA SZCZĘŚCIA W LITERATURZE PRZEDMIOT…………….5 1.1. Koncepcje poczucia szczęścia …….. 6 1.2. Wymiary zadowolenia ……. …12 1.3. Stosunki społeczne a poczucie szczęścia ….. 15 1.4. Poczucie szczęścia małżeńskiego ……. 20 1.5. Cechy człowieka szczęśliwego ……… 25 ROZDZIAŁ … Czytaj dalej

Kariera zawodowa dorosłych dzieci alkoholików

Liczba stron: 72 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2011 Zawartość pracy: Spis treści WSTĘP 2 Rozdział I. KARIERA ZAWODOWA 4 1. Definicje kariery zawodowej 4 2. Determinanty kariery zawodowej 8 3. Wpływ rodziny 13 4. Modele kariery zawodowej 16 5. Zarządzanie własną karierą zawodową 20 Rozdział II. DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW 25 1. Definicje: alkoholizm, choroba … Czytaj dalej

Wybrane czynniki osobowościowe a radzenie sobie ze stresem młodzieży chorej onkologicznie

Spis treści…………..2 Streszczenie…………..3 Rozdział 1. Radzenie sobie ze stresem w chorobie nowotworowej 1.1. Pojęcie choroby nowotworowej…..4 1.1.1.Zaburzenia występujące w chorobie nowotworowej, specyficzne dla młodzieży…6 1.1.2.Adaptacja młodzieży do choroby nowotworowej…9 1.2. Radzenie sobie ze stresem 1.2.1. Pojęcie stresu i jego wpływ na zdrowie człowieka..12 1.2.2. Stres w chorobie nowotworowej………16 1.2.3. Radzenie sobie ze stresem przez młodzież……19 … Czytaj dalej