Media i etyka dziennikarska

Wstęp Rozdział I. Etyka zawodowa w toczeniu medialnym – ujęcie definicyjne 1.1.Normy prawne a etyka w mediach 1.2. Etyka – pojęcie i istota 1.3. Potrzeba regulacji zasad etycznych w poszczególnych zawodach Rozdział II. Polskie prawo a zawód dziennikarza 2.1. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 2.2. Prawo prasowe 2.3. Ustawa o dostępie do informacji publicznej 2.4. Ustawa o … Czytaj dalej

Afery w Polsce na łamach tygodnika „Kulisy” w latach 1999-2004

Spis treści Wstęp…………………..5 Rozdział 1. Afery związane z polityką……………..8 Rozdział 2. Afery związane z gospodarką…………..36 Rozdział 3. Afery związane ze służbami mundurowymi……..60 3.1. Policja…………………60 3.2. Wojsko………………………………….70 Rozdział 4. Afery związane z sądownictwem i prokuraturą…….80 4.1. Sądownictwo……………….80 4.2. Prokuratura………………….90 Rozdział 5. Afery związane ze służbą zdrowia………………………………….96 Rozdział 6. Afery związane z edukacją…………………………………………111 Rozdział 7. Afery związane … Czytaj dalej

Biografowie PRL o Maurycym Mochnackim

SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział I. Wpływ zaborczej polityki caratu na życie i twórczość Maurycego Mochnackiego 1.1. Wczesne lata i edukacja Mochnackiego 1.2. Zaangażowanie w działalność patriotyczną 1.3. Prześladowania i represje 1.4. Twórczość Mochnackiego jako odzwierciedlenie doświadczeń Rozdział II. Królestwo Polskie pod protektoratem Aleksandra 2.1. Polityka caratu 2.2. Wpływ na społeczeństwo i kulturę 2.3. Polska szkoła … Czytaj dalej

Medialny obraz wydarzeń w Kosowie

Spis treści Wstęp Rozdział 1: Jugosławia w historii i świadomości 1.1. Początki państwa serbskiego i bitwa na Kosowym Polu 1.2. Serbski ruch narodowy w XIX wieku 1.3. „Serbska kolebka” a prawa do zbuntowanej prowincji Rozdział 2: Rozpoczęcie konfliktu kosowskiego 2.1. Wielkoserbska krucjata Slobodana Miloszewicia 2.2. Znaczenie wojny w Kosowie dla europejskiego i światowego status quo … Czytaj dalej

Tragedia katyńska z 10 kwietnia 2010 r. na łamach polskiej prasy

Spis treści Wstęp………………………………………………….…………………………………4 Rozdział I Wyjaśnienie pojęcia Katyń…………….………………………………………………5 1.1. Zbrodnia katyńska……………………………………..……………………………5 1.2. Kulisy zbrodni………………………………………………………………………5 Rozdział II Wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku – publikacje prasowe……………………….12 2.1. Katastrofa rządowego samolotu w drodze do Katynia………12 2.2. Reakcje na tragedię…………………………………………………………………18 2.3. Przypuszczalne powody katastrofy samolotu Tu-154M………20 Zakończenie…………………………………………………………………………….25 Bibliografia……………………………………………………………………………..27 Aneks……………………………………………………………………………………29 Wstęp Polski prezydent i 95 innych pasażerów zginęło w … Czytaj dalej

Proces komunikacji interpersonalnej w kręgu rodziny

SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. POJĘCIE KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W ŚWIETLE LITERATURY 4 1.1. Pojęcie komunikacji interpersonalnej 4 1.2. Specyfika procesu komunikacji w kręgu rodziny 5 1.3. Przegląd modeli komunikacyjnych w aspekcie relacji rodziców z dziećmi 7 1.4. Style komunikacji i wzorce komunikowania w kręgu rodziny 9 II. METODOLOGIA BADAŃ 12 2.1. Cel badań i problemy … Czytaj dalej

Obraz feminizmu na łamach polskiej i amerykańskiej edycji Cosmopolitana w latach 2000-2004

Spis treści Wstęp 1. Cel pracy 2. Metodologia (ankiety-badania obce, fora dyskusyjne, analizy porównawcze,) Rozdział I Czym jest feminizm? 1.1. Definicja feminizmu 1.2 Feminizm a emancypacja 1.3 Feminizm a równouprawnienie Rozdział II Feminizm jako ruch społeczno-polityczny 2.1 Zarys historyczny 2.1.1 Kształtowanie się myśli feministycznej; jej oświeceniowy rodowód w Europie. 2.1.2 Początki feminizmu w Stanach Zjednoczonych … Czytaj dalej