Przestępczość wśród nieletnich na terenie miasta K-Koźle, a ich zachowania agresywne

Spis Treści Wstęp Rozdział I: Podejście teoretyczne do przestępczości nieletnich i zachowań agresywnych 1.1. Definicja i rodzaje przestępczości nieletnich 1.2. Zachowania agresywne wśród młodzieży 1.3. Czynniki wpływające na przestępczość nieletnich Rozdział II: Metodologia badań 2.1. Cele badań: zewnętrzne i wewnętrzne 2.2. Kryteria prawdy naukowej 2.3. Przegląd metod badawczych Rozdział III: Przestępczość wśród nieletnich na terenie … Czytaj dalej

Zapobieganie i przeciwdziałanie przestępczości nieletnich

Liczba stron: 77 Nazwa Szkoły Wyższej: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2002 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI Wstęp Część teoretyczna Rozdział I – Podstawowe elementy środowiska mające wpływ na przeciwdziałanie przestępczości nieletnich 1. Udział środowiska rodzinnego w pomocy nieletniemu 2. Wpływ środowiska szkolnego 3. Grupa rówieśnicza oraz mass- media w kształtowaniu postawy … Czytaj dalej

Wpływ rodziny na przestępczość nieletnich w opinii wychowanków Schroniska dla Nieletnich w Gdańsku Oliwie

Liczba stron: 107 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2007 Zawartość pracy: Plan pracy: I. Funkcja rodziny w literaturze 1. Rodzina jako środowisko społeczne 2. Rodzina jej zasadnicze funkcje i zadania 3. Rodzina dysfunkcyjna 4. Rodzina a przestępczość nieletnich II Zjawisko przestępczości w świetle literatury 1. Geneza patologii i jej przyczyny 2. Przestępczość jako zjawisko coraz … Czytaj dalej

Uwarunkowania sytuacji życiowej dziewcząt niedostosowanych społecznie na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krakowie

Liczba stron: 83 Nazwa Szkoły Wyższej: WSP Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2004 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI Rozdział I. POJĘCIE I ZAKRES NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO W LITERATURZE NAUKOWEJ 1. Pojęcie niedostosowania społecznego 2. Przyczyny niedostosowania społecznego 3. Postępowanie wobec osoby niedostosowanej społecznie Rozdział II. METODYKA BADAŃ WŁASNYCH 1. Przedmiot i cel … Czytaj dalej

Sposoby przeciwdziałania przestępczości nieletnich na trenie miasta Będzin przez Policję

Liczba stron: 80 Nazwa Szkoły Wyższej: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna Mysłowice Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2005 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI Rozdział I – Zagadnienia ogólne dotyczące Przeciwdziałaniu przestępczości i demoralizacji nieletnich 1.Ogólna charakterystyka przestępczości i demoralizacji nieletnich 2.Ewolucja systemów ograniczenia przestępczości młodzieży 3.Dorastanie i zachowania dewiacyjne młodzieży Rozdział II – Podstawowe elementy środowiska mające … Czytaj dalej

Socjoterapia w całodobowych placówkach wychowawczo – resocjalizacyjnych

Liczba stron: 33 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2010 Zawartość pracy: Wstęp…3 Rozdział I Socjoterapia w całodobowych placówkach wychowawczo – resocjalizacyjnych. 1.1 Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno pedagogicznej…4 1.2 Specyfika funkcjonowania dzieci i młodzieży w placówkach opieki całodobowej…10 1.3 Socjoterapia w całodobowych placówkach wychowawczo – resocjalizacyjnych na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w mieście XYZ. Rozdział … Czytaj dalej

Schronisko dla Nieletnich w Gdańsku Oliwie w procesie resocjalizacji nieletnich

Liczba stron: 78 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2007 Zawartość pracy: Wstęp Rozdział I Zjawisko przestępczości nieletnich w Polsce 1.1. Przestępczość- podstawowe źródła informacji. 1.2. Przestępstwo – historia , definicje i jego elementy. 1.2.1. Rozwój nauki o istocie przestępstwa 1.2.2. Definicje przestępstwa i jego elementy 1.2.3. Ciężar gatunkowy przestępstwa. Pojęcie zbrodni, występku i wykroczenia. 1.3. … Czytaj dalej

Rola kary w resocjalizacji osób przebywających w zakładach karnych

Podtytuł: (Praca Badawcza) Liczba stron: 131 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2008 Zawartość pracy: Spis treści: Wstęp Rozdział I Kara w ujęciu społecznym, prawnym, psychologicznym i moralnym 1.Wymiar społeczny 2.Wymiar prawny 3.Wymiar psychologiczny 4.Wymiar moralny Rozdział II Rodzaje kar – teoretyczne interpretacje… 1.Kara pozbawienia wolności 2.Kara … Czytaj dalej

Rola kuratora w procesie resocjalizacji

Liczba stron: 74 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2010 Zawartość pracy: Wstęp 2 Rozdział I. Rola i zadania kuratora sądowego 5 1.1 Struktura systemu kurateli sądowej 5 1.2 Prawa i obowiązki kuratora sądowego 8 1.3 Kwalifikacje kuratora 21 1.4 Funkcje kuratora społecznego i zawodowego 29 Rozdział II Praktyczne aspekty kurateli sądowej dla nieletnich 51 2.1 … Czytaj dalej

Rola kontaktów zewnętrznych w procesie resocjalizacji skazanych młodocianych

Liczba stron: 67 Nazwa Szkoły Wyższej: Wszechnica Świętokrzyska Kielce Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2003 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I Zakres oddziaływań resocjalizacyjnych w ZK typu zamkniętego, wśród skazanych młodocianych 1. Rola kary pozbawienia wolności w obecnych systemach penitencjarnych – indywidualizacja wykonania kary 1.1 Środki oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy penitencjarnej 1.2 Deprywacja psychosomatyczna … Czytaj dalej