Szanse na normalność życiową osób bezdomnych

CZEŚĆ I. Perspektywa poznawcza i empiryczna badanego zagadnienia (część teoretyczna ok25 stron) 1. Ustalenia terminologiczne (kategorie teoretyczne, definicje, pojęcia) 1.1. Normalizacja życiowa 1.2. Bezdomność 1.3. Marginalizacja życiowa 1.4. Sprawozdanie z dotąd przeprowadzonych badań (analiza, krytyka naukowa, próba wyłonienia problemów) CZĘŚĆ II. Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Wyjaśnienia terminologiczne 2.2. Cel pracy i problemy badawcze 2.3. … Czytaj dalej

Przestępczość wśród nieletnich na terenie miasta K-Koźle, a ich zachowania agresywne

Cel badań Określenie celu badań zdaniem Z. Skornego wymaga „uświadomienia sobie, po co podejmujemy badania oraz do czego mogą być przydatne uzyskane w nich wyniki” (Z.Skormy, 1984, s. 11). Zasadniczym celem poznania naukowego powinno być zdobycie wiedzy maksymalnie ścisłej, maksymalnie pewnej, maksymalnie ogólnej, maksymalnie prostej, o maksymalnej zawartości informacji (T.Pilch, T.Bauman, 2001, s. 23). Nie … Czytaj dalej

Społeczne aspekty problemu uzależnień w świetle wybranych problemów z literatury przedmiotu

1. Definicje i stadia uzależnień 3 2. Typologie uzależnień 8 1.1. Alkoholizm 8 1.2. Narkomania 13 1.3. Nikotynizm 17 1.4. Internet i gry komputerowe 22 3. Czynniki mające wpływ na poddanie się uzależnieniom 27 4. Skutki uzależnień 34 5. Stowarzyszenia i ośrodki przeciwdziałające i pomagające osobom uzależnionym i ich rodzinom 37 Bibliografia 42 Fragment pracy … Czytaj dalej

Zapobieganie i przeciwdziałanie przestępczości nieletnich

Liczba stron: 77 Nazwa Szkoły Wyższej: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2002 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI Wstęp Część teoretyczna Rozdział I – Podstawowe elementy środowiska mające wpływ na przeciwdziałanie przestępczości nieletnich 1. Udział środowiska rodzinnego w pomocy nieletniemu 2. Wpływ środowiska szkolnego 3. Grupa rówieśnicza oraz mass- media w kształtowaniu postawy … Czytaj dalej

Wpływ rodziny na przestępczość nieletnich w opinii wychowanków Schroniska dla Nieletnich w Gdańsku Oliwie

Liczba stron: 107 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2007 Zawartość pracy: Plan pracy: I. Funkcja rodziny w literaturze 1. Rodzina jako środowisko społeczne 2. Rodzina jej zasadnicze funkcje i zadania 3. Rodzina dysfunkcyjna 4. Rodzina a przestępczość nieletnich II Zjawisko przestępczości w świetle literatury 1. Geneza patologii i jej przyczyny 2. Przestępczość jako zjawisko coraz … Czytaj dalej

Uwarunkowania sytuacji życiowej dziewcząt niedostosowanych społecznie na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krakowie

Liczba stron: 83 Nazwa Szkoły Wyższej: WSP Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2004 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI Rozdział I. POJĘCIE I ZAKRES NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO W LITERATURZE NAUKOWEJ 1. Pojęcie niedostosowania społecznego 2. Przyczyny niedostosowania społecznego 3. Postępowanie wobec osoby niedostosowanej społecznie Rozdział II. METODYKA BADAŃ WŁASNYCH 1. Przedmiot i cel … Czytaj dalej

Sposoby przeciwdziałania przestępczości nieletnich na trenie miasta Będzin przez Policję

Liczba stron: 80 Nazwa Szkoły Wyższej: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna Mysłowice Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2005 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI Rozdział I – Zagadnienia ogólne dotyczące Przeciwdziałaniu przestępczości i demoralizacji nieletnich 1.Ogólna charakterystyka przestępczości i demoralizacji nieletnich 2.Ewolucja systemów ograniczenia przestępczości młodzieży 3.Dorastanie i zachowania dewiacyjne młodzieży Rozdział II – Podstawowe elementy środowiska mające … Czytaj dalej

Socjoterapia w całodobowych placówkach wychowawczo – resocjalizacyjnych

Liczba stron: 33 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2010 Zawartość pracy: Wstęp…3 Rozdział I Socjoterapia w całodobowych placówkach wychowawczo – resocjalizacyjnych. 1.1 Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno pedagogicznej…4 1.2 Specyfika funkcjonowania dzieci i młodzieży w placówkach opieki całodobowej…10 1.3 Socjoterapia w całodobowych placówkach wychowawczo – resocjalizacyjnych na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w mieście XYZ. Rozdział … Czytaj dalej

Schronisko dla Nieletnich w Gdańsku Oliwie w procesie resocjalizacji nieletnich

Liczba stron: 78 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2007 Zawartość pracy: Wstęp Rozdział I Zjawisko przestępczości nieletnich w Polsce 1.1. Przestępczość- podstawowe źródła informacji. 1.2. Przestępstwo – historia , definicje i jego elementy. 1.2.1. Rozwój nauki o istocie przestępstwa 1.2.2. Definicje przestępstwa i jego elementy 1.2.3. Ciężar gatunkowy przestępstwa. Pojęcie zbrodni, występku i wykroczenia. 1.3. … Czytaj dalej

Rola kary w resocjalizacji osób przebywających w zakładach karnych

Podtytuł: (Praca Badawcza) Liczba stron: 131 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2008 Zawartość pracy: Spis treści: Wstęp Rozdział I Kara w ujęciu społecznym, prawnym, psychologicznym i moralnym 1.Wymiar społeczny 2.Wymiar prawny 3.Wymiar psychologiczny 4.Wymiar moralny Rozdział II Rodzaje kar – teoretyczne interpretacje… 1.Kara pozbawienia wolności 2.Kara … Czytaj dalej