Oddziaływania resocjalizacyjne w młodzieżowym ośrodku socjoterapii w xyz

Liczba stron: 128 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2012 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp…4 Rozdział 1. Charakterystyka nieprzystosowania społecznego młodzieży 1.1. Nieprzystosowanie społeczne – definicja i geneza pojęcia… 6 1.2. Przyczyny nieprzystosowania społecznego… 13 1.2.1. Wpływ uwarunkowań biologicznych, czynniki genetyczne… 13 1.2.2. Wpływ środowiska rodzinnego… 15 1.2.3. Wpływ środowiska szkolnego… 17 1.2.4. Wpływ rówieśników … … Czytaj dalej

Metody resocjalizacji skazanych w zakładach karnych na przykładzie literatury

Liczba stron: 69 Nazwa Szkoły Wyższej: Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2009 Zawartość pracy: Spis treści. Wstęp………………………………………………………………………s.3 Rozdział I Resocjalizacja jako proces zmian w osobowości człowieka……………s.5 1.1 Pojęcie resocjalizacji…………………………………………………….s.5 1.2 Cele resocjalizacji……………………………………………………….s.8 1.3 Zasady resocjalizacji……………………………………………………s.10 Rozdział II Resocjalizacja w zakładach karnych……………………………………..s.13 2.1 Podstawy formalno prawne resocjalizacji………………………….….s.13 2.2 Funkcjonowanie systemu resocjalizacyjnego…………………………s.20 2.3 … Czytaj dalej

Kradzieże w sklepach popełniane przez młodzież na przykładzie powiatu miechowskiego

Liczba stron: 75 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Kielce Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2009 Zawartość pracy: Spis treści Strona WSTĘP………………………4 ROZDZIAŁ I. Problematyka kradzieży dokonywanej przez młodzież………………………..7 1.1. Wiek młodzieży dokonującej kradzieży………………………………………… 9 1.2. Przyczyny dokonywania kradzieży ……….…………………………………..11 1.3. Metody dokonywania kradzieży……………15 1.4. Przedmioty wykorzystywane do kradzieży………………………..……………19 ROZDZIAŁ II. Metody badań………………………………………………………….……25 2.1. … Czytaj dalej

Formy współpracy kuratora sądowego z domem dziecka

Liczba stron: 82 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2002 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI Rozdział I. Uwagi wstępne…………2 1.1. Cel pracy i problemy badawcze……..2 1.2. Hipotezy badawcze……6 1.3. Metodologia……….7 Rozdział II. Prawne podstawy funkcjonowania kurateli sądowej.11 2.1. Ewolucja kurateli sądowej w Polsce……11 2.2. Postępowanie opiekuńcze sądu rodzinnego…..16 2.3. … Czytaj dalej

Formy i funkcje agresji wśród wychowanków zakładu poprawczego w Pszczynie

Liczba stron: 140 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Śląski w Katowicach Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2002 Zawartość pracy: Spis treści WPROWADZENIE 4 Rozdział I PROBLEMATYKA AGRESJI W ŚWIETLE WYBRANYCH BADAŃ I TEORII 7 1. Psychoanalityczna koncepcja agresji 11 2. Teoria uczenia się a zachowania agresywne 13 3. Koncepcja zachowań agresywnych Eysencka 17 4. Teoria frustracji … Czytaj dalej

Etiologia zachowań przestępczych dzieci i młodzieży

Liczba stron: 82 Nazwa Szkoły Wyższej: Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2001 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH W ŚWIETLE LITERATURY NAUKOWEJ 1. POJĘCIE PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH 2. SKALA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ NIELETNICH W POLSCE 3. UWARUNKOWANIA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH 3.1. CZYNNIKI BIOPSYCHICZNE 3.2. UWARUNKOWANIA RODZINNE 3.3. CZYNNIKI SPOŁECZNE 3.3.1. … Czytaj dalej

Działalność resocjalizacyjna wobec nieletnich

Liczba stron: 90 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2014 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp.. 4 Rozdział I. Zjawisko przestępczości wśród młodzieży. 1.1. Zjawiska przestępczości nieletnich.. 6 1.2. Przyczyny przestępczości młodzieży.. 9 1.3. Profilaktyka przestępczości nieletnich.. 24 1.3.1. Zadania Policji w dziedzinie działań profilaktycznych.. 24 1.3.2. Programy profilaktyki uzależnień w szkołach.. 28 1.3.3. Inne instytucje wspierające … Czytaj dalej

Determinanty pierwszego wykroczenia przeciw prawu przez nieletnich

Liczba stron: 249 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2002 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI Wstęp ………………. 4 Rozdział 1 Etiologia przestępczości nieletnich ……… 8 1.1. Rozróżnienie przyczyn przestępczości nieletnich ……. 9 1.1.1. Zewnętrzne czynniki przestępczości ………. 12 1.1.2. Wewnętrzne czynniki przestępczości ……… 48 1.2. Syndrom wykolejenia ………….. … Czytaj dalej

Demoralizacja i przestępczość dzieci i młodzieży w Warszawie

Liczba stron: 45 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2008 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp Rozdział I Etiologia przestępczości nieletnich 1.1. Patologie społeczne mające wpływ na przestępczość nieletnich 1.1.1. Alkohol a przestępczość nieletnich 1.1.2. Narkotyki a przestępczość nieletnich 1.2. Rodzina a zachowania przestępcze nieletnich 1.2.1. Alkoholizm, narkomania i przemoc w rodzinie, a przestępczość nieletnich 1.2.2. Szkoła … Czytaj dalej

Bariery komunikacyjne z ludźmi niedostosowanymi społecznie pogotowia opiekuńczego w Legnicy

Liczba stron: 12 Nazwa Szkoły Wyższej: Kolegium Karkonoskie Wyższa Szkoła Zawodowa Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2002 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI WSTĘP 1. METODY I TECHNIKI BADAWCZE 2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ 3. WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH 4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI BIBLIOGRAFIA ANEKS WSTĘP Problematyka komunikacji międzyludzkiej w aspektach psychologicznym, pedagogicznym i kulturowo- etycznym od dawien dawna … Czytaj dalej