Uwarunkowania sytuacji życiowej dziewcząt niedostosowanych społecznie na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krakowie

Liczba stron: 83 Nazwa Szkoły Wyższej: WSP Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2004 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI Rozdział I. POJĘCIE I ZAKRES NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO W LITERATURZE NAUKOWEJ 1. Pojęcie niedostosowania społecznego 2. Przyczyny niedostosowania społecznego 3. Postępowanie wobec osoby niedostosowanej społecznie Rozdział II. METODYKA BADAŃ WŁASNYCH 1. Przedmiot i cel … Czytaj dalej