Historia

Ajnenkiel A., Międzynarodowe uwarunkowania suwerenności państwowej i niezależności narodowej II Rzeczpospolitej [w:]  Miedzy irredentą lojalnością a kolaboracją Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, tom XI. pod red. W.Wrzesińskiego Toruń 2001

Ajnenkiel A., Piłsudczycy wobec Państwa [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, tom VII.Państwo w polskiej myśli politycznej .pod red.W.Wrzesińskiego Wrocław 1988

Balcerak W., Geneza i uwarunkowania wojny polsko-radzieckiej 1919-1920,[w:] Wojna polsko-sowiecka 1920, Warszawa 1991

Z historii dość trudno podać spis literatury, gdyż do każdego tematu jest on inny. Generalnie zostaje podanie literatury przydatnej w jakimś temacie lub okresie. Wybraliśmy okres odzyskiwania przez Polskę niepodległości.

Cisek, J.  Kilka uwag o myśli federacyjnej Józefa Piłsudskiego, Międzymorze – Polska i kraje Europy środkowo-wschodniej XIX-XX wiek, Warszawa 1995

Davis N., Boże igrzysko. Historia Polski, Kraków 1999.

Dmowski R., Myśli Nowoczesnego Polaka Wrocław 2002

Dmowski R., Polityka Polska i Odbudowanie Państwa, Warszawa 1989

Jędrzejewicz W., Józef Piłsudski 1867-1935.Warszawa 2002

Krajewski Z,, Geneza i dzieje wewnętrzne Litwy Środkowej (1920-1922), Lublin 1996

Nałęcz T., Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918, Wrocław 1984

Nałęcz T., Irredenta polska, Warszawa 1992

Ryszka F. (red.), Historia Państwa i Prawa Polski 1918 – 1939 cz.I ,Warszawa 1962

Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 1995

Suleja W., Polska Partia Socjalistyczna 1892-1948,  Warszawa  1988

Tomicki Jan, Polska Partia Socjalistyczna, Warszawa 1983

Topolski J. (red.), Dzieje Polski, Warszawa 1976

Urbankowski B., Józef Piłsudski: marzyciel i strateg, Warszawa 1997

Wapiński R., Pokolenia Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 1991.

Wereszycki Henryk, Historia polityczna Polski 1864-1918, wyd. 2, Wrocław 1990.

Wisner Henryk, Litwa – dzieje państwa i narodu,Warszawa 1999

Wójcik, Zbigniew . Józef Piłsudski 1867-1935  Warszawa 2002

Wroniak Z., Polska-Francja 1926-1932, Poznań 1971

Zesłanie i katorga na Syberii w dziejach Polaków 1815-1914, red. Anna Brus, Elżbieta Kaczyńska, Wiktoria Śliwińska, Warszawa 1992

Zieliński H., Historia Polski 1914 – 1939 ,Wrocław -Warszawa-Kraków -Gdańsk-Łódź 1983

Żarnowska Anna: Geneza rozłamu w Polskiej Partii Socjalistycznej 1904—1906, Warszawa 1965 „Rocznik Lubelski” 1965 [druk.] 1968 T. 8

Żarnowski Janusz, Polska 1918-1939, praca, technika, społeczeństwo, Warszawa 1992.