Ubezpieczenia na życie

Liczba stron: 81 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2004 Spis Treści WSTĘP 5 ROZDZIAŁ I. Charakterystyka ubezpieczeń na życie i podstawy prawne ich prowadzenia 6 1. Ubezpieczenie na życie w świetle teorii ubezpieczeniowej 6 2. Charakter i ogólna koncepcja ubezpieczeń na życie 8 3. Podstawy … Czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń majątkowych w Polsce

Liczba stron: 81 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach Rodzaj pracy: licencjacka Zawartość pracy: Opis ubezpieczeń, struktura rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce oraz jego analiza. SPIS TREŚCI Wstęp 2 Rozdział I. Funkcje i rodzaje ubezpieczeń 4 1.1 Rola i funkcje ubezpieczeń 4 1.2 Klasyfikacja ubezpieczeń 10 1.3 Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej … Czytaj dalej

Ubezpieczenie na życie w Polsce

Wstęp 3 Rozdział I. Ubezpieczenie na życie – charakterystyka i podstawy prawne 5 1.1. Definicja ubezpieczenia i ubezpieczenia na życie 5 1.2. Ewolucja i historia ubezpieczeń na ziemiach polskich 8 1.3. Umowa ubezpieczeniowa 13 1.4. Regulacje prawne działalności ubezpieczeniowej 20 Rozdział II. Polski rynek ubezpieczeń na życie 25 2.1. Ogólna charakterystyka rynku ubezpieczeń na życie … Czytaj dalej

Ubezpieczenia wypadkowe w systemie ubezpieczeń społecznych

Wstęp Rozdział 1. Wprowadzenie do tematu 1.1 Rys historyczny ubezpieczeń 1.2 Istota ubezpieczenia 1.3 Rodzaje ubezpieczeń Rozdział 2. Istota ubezpieczeń wypadkowych 2.1 Definicja i rola ubezpieczeń wypadkowych 2.2 Miejsce ubezpieczeń wypadkowych w ubezpieczeniach społecznych 2.3 Zakres ubezpieczenia Rozdział 3. Ubezpieczenia wypadkowe w ubezpieczeniach społecznych i prywatnych 3.1 Cechy wspólne w ubezpieczeniach wypadkowych 3.2 Różnice w … Czytaj dalej

Funkcjonowanie Otwartych Funduszy Emerytalnych w zreformowanym systemie ubezpieczeń w Polsce

Spis treści Wstęp 4 I. Etapy powstawania Otwartych Funduszy Emerytalnych /OFE/ 8 1. Prawne wymogi utworzenia funduszu emerytalnego 8 1.1. Nadanie statutu funduszowi przez towarzystwo 8 1.2. Zawarcie umowy z depozytariuszem o przechowywanie aktywów funduszu 10 1.3. Uzyskanie zezwolenia na utworzenie funduszu emerytalnego 11 1.4. Wpis do rejestru 13 2. Główne zasady reformy systemu ubezpieczeń … Czytaj dalej

Promocja usług ubezpieczeniowych na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń na życie XXX

SPIS TREŚCI Wstęp 1 Rozdział I Marketing usług 3 1.1 Charakterystyka i klasyfikacja usług 7 1.2 Istota i charakterystyka usługi ubezpieczeniowej 19 1.3 Segmentacja rynku usług ubezpieczeniowych 23 1.4 Marketing – Mix w działalności ubezpieczeniowej 29 Rozdział II Promocja instrumentem ekspansji firmy ubezpieczeniowej 33 2.1 Promocja jako instrument marketingu – mix 35 2.2 Program promocyjny … Czytaj dalej

Perspektywy rozwoju ubezpieczeń emerytalnych do 2020 roku

PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ EMERYTALNYCH DO 2020 ROKU WSTĘP ROZDZIAŁ I OCENA BYŁEGO SYSTEMU EMERYTALNEGO 1.1 Niewydolność starego systemu emerytalnego 1.2 Przesłanki nowej reformy ubezpieczeń społecznych 1.3 Podstawowe założenia i cele reformy systemu ubezpieczeń społecznych 1.4 Nowy system emerytalno – rentowy. Zasady nowego systemu 1.5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych po reformie systemu ROZDZIAŁ II REFORMA EMERYTALNA 2.1 … Czytaj dalej