Ubezpieczenie na życie w Polsce

Wstęp 3 Rozdział I. Ubezpieczenie na życie – charakterystyka i podstawy prawne 5 1.1. Definicja ubezpieczenia i ubezpieczenia na życie 5 1.2. Ewolucja i historia ubezpieczeń na ziemiach polskich 8 1.3. Umowa ubezpieczeniowa 13 1.4. Regulacje prawne działalności ubezpieczeniowej 20 Rozdział II. Polski rynek ubezpieczeń na życie 25 2.1. Ogólna charakterystyka rynku ubezpieczeń na życie … Czytaj dalej