Ograniczenia dotyczące osób pełniących funkcje w przedsiębiorstwie państwowym

Korupcja jest zjawiskiem niezwykle złożonym i wielopostaciowym. W najszerszym rozumieniu korupcja to przywłaszczenie zasobów publicznych (dóbr, usług, świadczeń) albo takie nimi dysponowanie, aby bezprawnie uzyskać osobistą korzyść.[1] Przekupstwo, płatna protekcja, sprzedajność, nieuczciwe pośrednictwo, nepotyzm i wykorzystywanie zajmowanego stanowiska dla osobistych (rodzinnych, koleżeńskich) celów to współcześnie najczęstsze działania korupcyjne. Polski kodeks karny do przestępstw przeciwko działalności … Czytaj dalej

Prawa i wolności obywatela w Unii Europejskiej

Spis treści WSTĘP 3 Rozdział I POJĘCIE PRAW I WOLNOŚCI W KONTEKŚCIE OBYWATELSTWA EUROPEJSKIEGO 5 1.1. Pojęcie prawa i wolności obywatelskie 5 1.2. Pojęcie obywatelstwa Unii Europejskiej 9 Rozdział II IDEA OBYWATELSTWA EUROPEJSKIEGO 16 2.1. Początki idei obywatelstwa europejskiego przed powstaniem Unii Europejskiej 16 2.2. Obywatelstwo europejskie w okresie od traktatów założycielskich do Jednolitego Aktu … Czytaj dalej

Dokumenty wystawiane cudzoziemcom na terytorium RP

Spis Treści Wykaz skrótów .5 Wstęp.6 Rozdział I. Pojęcie i historia-dokumentu 9 1. Historia dokumentu 9 2. Podział dokumentów 11 3. Dokument urzędowy 15 4. Zaświadczenie 18 4.1. Zaświadczenie według działu VII k.p.a.18 4.2. Zaświadczenie a decyzja administracyjna 21 4.3. Akt administracyjny 22 4.4. Decyzja administracyjna i zezwolenie 23 Rozdział II. Definicja cudzoziemca w różnych … Czytaj dalej

Zwalczanie handlu ludźmi w prawie międzynarodowym

Liczba stron: 203 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła studiów Międzynarodowych Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2008 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp 5 Rozdział I Handel ludźmi w literaturze przedmiotu 7 1. Definicja handlu ludźmi 7 2. Handel ludźmi a przemyt migrantów 11 3. Zjawisko handlu ludźmi 15 4. Formy handlu ludźmi 23 4.1. Handel dziećmi … Czytaj dalej

Wolność sumienia i wyznania w świetle orzecznictwa strasburskiego

Liczba stron: 60 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Podlaska Siedlce Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2010 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI Wstęp 5 Rozdział 1: GENEZA PRAWA DO WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA 7 1.1. Epoka nietolerancji i prześladowań religijnych7 1.2. Powstanie idei tolerancji religijnej 9 1.3. Państwo nowożytne, a wolność sumienia i wyznania 10 1.4. Umacnianie się … Czytaj dalej

Trybunał Konstytucyjny

Liczba stron: 63 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2010 Zawartość pracy: Spis treści: Wstęp 3 1. Trybunał Konstytucyjny jako organ kontroli konstytucyjności prawa 5 1.1 Istota kontroli konstytucyjności prawa 5 1.2 Pozycja ustrojowa i organy Trybunału Konstytucyjnego 8 1.3 Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego 14 2. Zasady konstytucyjne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 19 3. Postępowanie przed Trybunałem … Czytaj dalej

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy

Liczba stron: 66 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Gdański – Gdańsk Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2011 Zawartość pracy: WSTĘP 5 ROZDZIAŁ I. GŁÓWNE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW ORAZ NADZÓR NAD WARUNKAMI PRACY. 7 1.1 Obowiązki i uprawnienia pracodawcy 7 1.2 Wymagania bhp dotyczące obiektów budowlanych i terenu zakładu pracy. 8 a) Szatnie 8 b) Umywalnie … Czytaj dalej

Skutki zawarcia związku małżeńskiego według prawa majątkowego obowiązującego w Polsce

Liczba stron: 34 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2008 Zawartość pracy: Wstęp 1. Konsekwencje prawne zawarcia małżeństwa 1.1 Ustawowy ustrój majątkowe 1.2 Umowne ustroje majątkowe 1.2.1 Rozdzielność majątkowa 1.2.2 rozszerzenie (ograniczenie) wspólności 1.2.3 rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków 2. Rozwód 2.1 Podział majątku dorobkowego 2.2 Rozwód a długi małżonków 3. Śmierć współmałżonka 3.1 Dziedziczenie 3.2 … Czytaj dalej

Prawa i obowiązki pokrzywdzonego

Liczba stron: 40 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2008 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp Rozdział I. Instytucja pokrzywdzonego w prawie karnym 1.1 Definicja i zakres pojęcia 'pokrzywdzony' 1.2. Rodzaje pokrzywdzonych w polskim prawie karnym 1.3. Szczególna pozycja pokrzywdzonego Rozdział II Prawa pokrzywdzonego 2.1. Uprawnienia w … Czytaj dalej

Postępowanie w sprawach o rozwód

Liczba stron: 71 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2012 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I POJĘCIE, PRZESŁANKI I PRZYCZYNY ROZWODU 4 1.1 Pojęcie rozwodu i problem jego dopuszczalności 4 1.2 Pozytywne przesłanki dopuszczalności rozwodu 6 1.3 Negatywne przesłanki wyłączające dopuszczalność rozwodu 8 1.3.1. Dobro wspólnych małoletnich dzieci … Czytaj dalej