Instytucje opiekuńczo-wychowawcze na przykładzie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach

1. Opieka nad dzieckiem – rys historyczny Teoria opieki w przyjętym znaczeniu jest jedną z podstawowych dyscyplin pedagogicznych, do których oprócz niej zalicza się m.in. pedagogikę ogólną, dydaktykę (nazywaną niekiedy teorią nauczania), pedagogikę porównawczą, społeczną i specjalną oraz historię opieki i oświaty. Nie jest więc jednolitym i wewnętrznie spójnym systemem twierdzeń dotyczących opieki, czyli jakąś … Czytaj dalej

Dziecko z ADHD w szkole

Wprowadzenie 1. Definicja ADHD w literaturze 2. Przyczyny występowania ADHD u dzieci 3. Rozpoznanie objawów ADHD 4. Leczenie ADHD 5. Postępowanie pedagogiczne Zakończenie Bibliografia Wprowadzenie Zespół zaburzeń uwagi ma podłoże w biologii mózgu i centralnego układu nerwowego. Choć czynniki środowiskowe wpływa­ją na zmiany kierunku ADHD w różnych okresach życia, większość specjalistów w tej dziedzinie podziela … Czytaj dalej

Samotne matki

Irena Jundził[1] rozróżnia funkcje rodziny, biorąc pod uwagę dwa aspekty: zadania wobec szerszych grup społecznych oraz wobec swych członków Funkcja prokreacyjna pełniona przez rodzinę zapewnia biologiczną reprodukcję społeczeństwa. Mimo, że wiele dzieci rodzi się poza małżeństwem, a liczba matek samotnie wychowujących dzieci wzrasta, to jednak jedynie w pełnej rodzinie dziecko ma korzystne środowisko wychowawcze, a … Czytaj dalej

Czynniki warunkujące dyskryminację dziecka w klasach młodszych szkoły podstawowej i ich konsekwencje edukacyjne

Jest to praca magisterska z pedagogiki. 2. ZAGADNIENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 2.1 Przedmiot i cele badań 2.2 Problemy i hipotezy badawcze. Zmienne. 2.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze. 2.3.1 Wywiad z pedagogiem szkolnym. 2.3.2 Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli: 2.3.3 Badania socjometryczne 2.3.4 Analiza dokumentów 2.4. Teren i populacja badań. 2.5. Metody opracowania zgromadzonego materiału. Pierwszym … Czytaj dalej

Związek lęku wieczornego z występowaniem zachowań agresywnych u dziecka przedszkolnego

Liczba stron: 80 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2006 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI WSTĘP 4 I. TEORETYCZNA ANALIZA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH LĘKU WIECZORNEGO ( NOCNEGO ) I ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 5 1. CHARAKTERYSTYKA DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO 5 1.1. Rozwój fizyczny i umysłowy 6 1.2. Wpływ środowiska … Czytaj dalej

Znaczenie utworów muzycznych w rozwoju twórczości dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Liczba stron: 64 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2010 Zawartość pracy: Spis treści Rozdział I. Teoretyczne podstawy edukacji muzycznej………………….…….3-17 1.1. Wychowanie muzyczne jako element wychowania przez sztukę…………..3-5 1.2. Cele i funkcje wychowania estetycznego………………………………….6-10 1.3. Formy ekspresji muzycznej………………………………………………10-13 1.4. Koncepcje rozwoju muzycznego dziecka………………………………….13-17 Rozdział II. Edukacja dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w zakresie twórczości i twórczego rozwoju  … Czytaj dalej

Znaczenie inteligencji emocjonalnej w wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym

Liczba stron: 54 Nazwa Szkoły Wyższej: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Elbląg Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2004 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. Teoretyczne podstawy inteligencji emocjonalnej 1.1. Istota pojęcia emocja 1.2. Kategorie emocji 1.3. Rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym 1.4. Pojęcie inteligencji emocjonalnej 1.5. Zasady i reguły inteligencji emocjonalnej 1.6. Wpływ inteligencji … Czytaj dalej

Zjawisko prostytucji w odbiorze społecznym oraz w opinii prostytujących się kobiet (na przykładzie województwa Małopolskiego)

Liczba stron: 107 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Jagieloński w Krakowie Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2011 Zawartość pracy: WSTĘP Rozdział I Podstawowe zagadnienia prostytucji. 1.1. Pojecie prostytucji w literaturze 1.2. Historia prostytucji 1.2.1. Epoka Starożytna 1.3.1. Epoka Średniowiecza 1.2.3. Epoka Renesansu 1.2.4. Epoka Galanterii 1.2.5. Epoka Pruderii 1.2.6. Epoka XX wieku oraz XXI wieku 1.3. … Czytaj dalej

Zjawisko narkomanii wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych

Liczba stron: 55 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2008 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp…………………………5 Rozdział I Problem zjawiska narkomanii w świetle literatury przedmiotu………..6 1.1. Podstawowe definicje i pojęcia…………………6 1.2. Rodzaje narkotyków i ich oddziaływanie na organizm…………..7 1.3. Przyczyny i skutki zażywania narkotyków……………13 1.4. Rozmiary zjawiska narkomanii w Polsce………………14 Rozdział II Rozmiary narkomanii w Gimnazjum nr … Czytaj dalej

Zjawisko narkomanii wśród młodzieży a środowisko szkolne

Liczba stron: 95 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2013 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp…..4 Rozdział I Zjawisko narkomanii w świetle literatury przedmiotu 1.1. Zagadnienia wstępne…..6 1.2. Historyczne ujęcie problemu narkomanii …..9 1.3. Rodzaje i działanie wybranych środków psychoaktywnych…..15 1.4. Główne przyczyny i skutki narkomanii…..22 Rozdział II Środowisko szkolne jako miejsce wychowawcze 2.1. Zagadnienia wstępne….28 2.2. … Czytaj dalej