Analiza finansowa przedsiębiorstwa hotelarskiego na przykładzie X

Wstęp Rozdział 1 TEORETYCZNE ASPEKTY ANALIZY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Istota i cel analizy finansowej 1.2 Metody i rodzaje analizy finansowej 1.3 Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny przedsiębiorstwa 1.4 Wstępna analiza sprawozdań finansowych Rozdział 2 ROLA I ZNACZENIE ANALIZY FINANSOWEJ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI HOTELOWYMI 2.1 Funkcjonowanie i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych 2.2 Istota hotelarstwa oraz charakterystyka usług … Czytaj dalej

Kategoryzacja jako miernik usług hotelarskich

Liczba stron: 97 Nazwa Szkoły Wyższej: WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU NATIONAL LOUIS UNIVERSITY Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2010 SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ 1 – WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI HOTELARSTWA 1.1. Początki hotelarstwa w Polsce i na świecie – rys historyczny 1.2. Współczesne ujęcie hotelarstwa w Polsce – przegląd branży 1.3. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem ROZDZIAŁ … Czytaj dalej

Wymogi dotyczące wyposażenia pokoju hotelowego

Wymogi dotyczące wyposażenia pokoju hotelowego (meble, oraz wyposażenie łazienek) Dopasowanie wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych Obniżanie kosztów wyposażenia hoteli przez zmiany bądź ekonomiczne rozwiązania Dopasowanie wyposażenia hotelowego do wymogów bezpieczeństwa Kategoryzacja obiektów hotelarskich jest w naszej rzeczywistości faktem, który stanowi jeden z ważniejszych mierników jakości w polskim hotelarstwie[1]. Według wymagań kategoryzacyjnych obligatoryjny zestaw wyposażenia pokoju … Czytaj dalej

Organizacja pracy w restauracji hotelowej

ORGANIZACJA PRACY W RESTAURACJI HOTELOWEJ NA PRZYKŁADZIE RESTAURACJI W HOTELU CAMPANILE W WARSZAWIE Wstęp Sytuacja na rynku gastronomicznym i rynku dóbr konsumpcyjnych jest pochodną zmian ogólnej koniunktury gospodarczej, a także ewolucji stylu życia, zwyczajów, sposobu spędzania czasu, mody itp. Sytuacje te kształtują, więc bardzo liczne i różnorodne czynniki charakteryzujące strukturę rodzin i ogół społeczeństwa, dochody … Czytaj dalej

Marketing w strukturze organizacyjnej zakładu hotelarskiego

MARKETING W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ ZAKŁADU HOTELARSKIEGO Rozdział 1 Otoczenie marketingowe hotelu 1.1 Podstawowe elementy otoczenia hotelu. 1.2 Znaczenie i rodzaje informacji. 1.3 Cele i etapy badań marketingowych. Rozdział 2 Działania i instrumenty marketingowe 2.1. Usługa hotelarska jako produkt. 2.2. Ceny w hotelarstwie. 2.3. Dystrybucja i kanały dystrybucji. 2.4. Promocja usług hotelarskich. Rozdział 3 Strategie marketingowe … Czytaj dalej

Jakość usług a kategoryzacja zakładów hotelarskich w Polsce

JAKOŚĆ USŁUG A KATEGORYZACJA ZAKŁADÓW HOTELARSKICH W POLSCE Wstęp 4 Usługa hotelarska 5 Zakres usług hotelarskich 6 Kategoryzacja zakładów hotelarskich 14 Rozdział pierwszy 16 Kategoryzacja zakładów hotelarskich w Polsce  16 Część gastronomiczna w hotelu 21 Personel hotelu – wymagania 23 Rozdział drugi 27 Kategoryzacja zakładów hotelarskich we Francji i Niemczech 27 Francja 27 Niemcy 30 … Czytaj dalej