Organizacja pracy w restauracji hotelowej

ORGANIZACJA PRACY W RESTAURACJI HOTELOWEJ NA PRZYKŁADZIE RESTAURACJI W HOTELU CAMPANILE W WARSZAWIE Wstęp Sytuacja na rynku gastronomicznym i rynku dóbr konsumpcyjnych jest pochodną zmian ogólnej koniunktury gospodarczej, a także ewolucji stylu życia, zwyczajów, sposobu spędzania czasu, mody itp. Sytuacje te kształtują, więc bardzo liczne i różnorodne czynniki charakteryzujące strukturę rodzin i ogół społeczeństwa, dochody … Czytaj dalej

Marketing w strukturze organizacyjnej zakładu hotelarskiego

MARKETING W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ ZAKŁADU HOTELARSKIEGO Rozdział 1 Otoczenie marketingowe hotelu 1.1 Podstawowe elementy otoczenia hotelu. 1.2 Znaczenie i rodzaje informacji. 1.3 Cele i etapy badań marketingowych. Rozdział 2 Działania i instrumenty marketingowe 2.1. Usługa hotelarska jako produkt. 2.2. Ceny w hotelarstwie. 2.3. Dystrybucja i kanały dystrybucji. 2.4. Promocja usług hotelarskich. Rozdział 3 Strategie marketingowe … Czytaj dalej

Jakość usług a kategoryzacja zakładów hotelarskich w Polsce

JAKOŚĆ USŁUG A KATEGORYZACJA ZAKŁADÓW HOTELARSKICH W POLSCE Wstęp 4 Usługa hotelarska 5 Zakres usług hotelarskich 6 Kategoryzacja zakładów hotelarskich 14 Rozdział pierwszy 16 Kategoryzacja zakładów hotelarskich w Polsce  16 Część gastronomiczna w hotelu 21 Personel hotelu – wymagania 23 Rozdział drugi 27 Kategoryzacja zakładów hotelarskich we Francji i Niemczech 27 Francja 27 Niemcy 30 … Czytaj dalej