Marketing

Altkorn J., (red.), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu,
Kraków 1996.

Altkorn J., Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2004.

Batko A., Marketing, Wydawnictwa Naukowe Warszawskiej Szkoły Reklamy, Warszawa 2000.

Blythe  J., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002.

Brady E., Forrest E., Mizerski R., Marketing w Internecie, PWE, Warszawa 2002.

Drzazga  M., Systemy promocji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.

Furtak  R., Marketing na rynku usług, PWE, Warszawa 2003.

Garbarski L., Rutkowski I., i in., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001.

Gębarowski  M., Nowoczesne formy promocji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.

Kotler P., Armstrong G. i in., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002

Kotler P., Armstrong G., i in., Marketing, PWE, Warszawa 2002.

Kotler P., Marketing – analiza, planowanie, wdrożenie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa 1999.

Kotler  P., Marketing od A do Z, Rebis, Poznań 2012.

Kotler Ph., Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1999.

Kuśmierski  S., Ostrowski D. M., Marketing. Podstawowe pojęcia i procedury, WSE, Warszawa 2004.

Michalski E., Marketing, PWN, Warszawa 2004.

Miroński J., Komunikowanie marketingowe, w: Media, komunikacja, biznes elektroniczny, pod red. B. Junga, Difin, Warszawa 2001.

Mruk H., Pilarczyk B., Szulc H., Marketing, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007

Niestrój R., Zarządzanie marketingiem – aspekty strategiczne, PWN, Warszawa 2002.

Przybyłowski K., Hartley S.W., Korin R.A., Rudelius W., Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998

Rosenbush S., Elstrom P., Telefonia internetowa – nie tylko temat do rozmowy, „Business Week” 2000, nr 5.

Szapiro T., Internet – nowa strategia firmy, Difin, Warszawa 1999.

Sznajder A., Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.

Sznajder A., Sztuka promocji, Bussines Press, Warszawa 1993.

Sznajder, Marketing g wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

Sztucki T., Encyklopedia marketingu, Placet, Warszawa 1998.

Sztucki T., Marketing – sposób myślenia, system działania, Placet, Warszawa 1992.

Wiktor J., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996.