Skutki polityczne Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE

I. ISTOTA I ZAKRES WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ 3 1.1. Geneza WPZiB 3 1.2. Zakres WPZiB 5 1.3. Organy WPZiB 10 1.3.1. Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 10 1.3.2. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa 10 1.3.3. Komórka Planowania i Wczesnego Ostrzegania 11 1.3.4. Wspólna Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony 12 … Czytaj dalej

Wielonarodowe Siły Zbrojne Unii Europejskiej i ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa zjednoczonej Europie

1. Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. 2 2. Organizacja struktur wojskowych Unii Europejskiej. 7 2.1 Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa. 9 2.2 Komitet Wojskowy. 10 2.3 Sztab Wojskowy. 11 2.4 Europejska Agencja Obrony. 11 2.5 Grupy Bojowe. 16 3. Wnioski. 18 4. Bibliografia Przełomowym wydarzeniem w procesie rozwoju polityki zagranicznej Unii Europejskiej było przyjęcie Traktatu z … Czytaj dalej

Choroby zawodowe jako skutek wykonywanej pracy

praca z BHP Liczba stron: 69 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2006 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp..3 Rozdział I. Znaczenie pracy w życiu człowieka..5 Bibliografia do rozdziału ..11 Rozdział II. Czynniki wywołujące ryzyko chorób zawodowych w środowisku pracy..12 Bibliografia do rozdziału ..17 Rozdział III. Choroby zawodowe jako skutek wykonywanej pracy. 3.1. Choroby zawodowe – definicje … Czytaj dalej

Bezpieczeństwo, a poczucie bezpieczeństwa publicznego we Wrocławiu

Liczba stron: 53 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2010 Zawartość pracy: Wstęp 4 Rozdział I Pojęcia ogólne 6 1.1 Pojęcie bezpieczeństwa 6 1.2 Bezpieczeństwo publiczne a społeczeństwo 10 1.3 Bezpieczeństwo w życiu współczesnego człowieka 12 1.4 Bezpieczeństwo publiczne jako dobro wspólne 14 1.5 Subiektywne i obiektywne poczucie bezpieczeństwa 17 Rozdział II Charakterystyka miasta Wrocławia 20 … Czytaj dalej

Bezpieczeństwo komunikacyjne dzieci szkolnych

Liczba stron: 47 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2010 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp…..2 Rozdział I. Teoretyczne podstawy dotyczące bezpieczeństwa komunikacyjnego dzieci 1.1 Bezpieczeństwo na drodze w ujęciu przepisów prawnych…..4 1.2 Jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka na drodze…..11 1.3 Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się…..14 1.4 Komunikacyjno … Czytaj dalej

Wpływ konfliktu izraelsko-palestyńskiego na bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku

WSTĘP 2 ROZDZIAŁ I . KONFLIKT IZRAELSKO-PALESTYŃSKI 4 1.1. Geneza i przyczyny konfliktu bliskowschodniego 4 1.2. Etapy konfliktu izraelsko-arabskiego 7 ROZDZIAŁ II. SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA WOBEC KONFLIKTU IZRAELSKO-PALESTYŃSKIEGO 17 2.1. Rola USA w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie  17 2.2. Działania Unii Europejskiej na rzecz zażegnania konfliktu 33 2.3. ONZ wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego 40 ROZDZIAŁ III. … Czytaj dalej

Wojsko Polskie w misjach pokojowych NATO

SPIS TREŚCI WSTĘP 4 ROZDZIAŁ I DROGA POLSKI DO NATO 7 1.1 Rozwiązanie Układu Warszawskiego (1990-1991) 9 1.2 Program „Partnerstwo dla Pokoju” (PdP) 13 1.3 polska pełnoprawnym członkiem NATO 23 ROZDZIAŁ II DZIAŁANIA NATO W EUROPIE POŁUDNIOWO – WSCHODNIEJ 32 2.1 Pierwsze podmuchy burzy w Jugosławii 33 2.2 Wojskowe aspekty udziału Polski w programie Partnerstwo … Czytaj dalej

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w polskiej polityce bezpieczeństwa w okresie prezydentury Williama J. Clintona (1992-2000)

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów Wstęp Rozdział 1. Uwarunkowania polityki bezpieczeństwa Polski w latach 90. XX w. 1. Uwarunkowania wewnętrzne a. Czynnik historyczny b. Czynnik geograficzny c. Czynnik ekonomiczny d. Czynnik społeczno-demograficzny e. System polityczno-prawny f. Siły zbrojne 2. Uwarunkowania zewnętrzne a. Stosunki bilateralne z sąsiadami b. Członkostwo Polski w ugrupowaniach regionalnych Europy Środkowej. Rozdział … Czytaj dalej

Sojusz Północnoatlantycki jako zasadniczy element systemu bezpieczeństwa Polski

SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1 Wyznaczniki międzynarodowej sytuacji Polski na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. 1.1.Uwarunkowania zewnętrzne. 1.2.Wpływ uwarunkowań zewnętrznych na bezpieczeństwo Polski. 1.3.Uwarunkowania wewnętrzne. Rozdział 2. Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego. 2.1.Pojęcie bezpieczeństwa międzynarodowego. 2.2.Modele europejskiego systemu bezpieczeństwa. 2.3.Koncepcje dotyczące bezpieczeństwa Polski. 2.4.Wpływ czynnika etnicznego na bezpieczeństwo. Rozdział 3 Starania Polski o przyjęcie do NATO. … Czytaj dalej

Rola NATO w zapewnieniu bezpieczeństwa międzynarodowego

Spis treści WSTĘP 3 1. POJĘCIA, GENEZA I ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO 5 1.1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa międzynarodowego 5 1.2. Modele bezpieczeństwa międzynarodowego 10 1.3 . Geneza, pojęcie i istota organizacji międzynarodowych 12 1.4.Geneza powstania NATO jako organizacji międzynarodowej 14 2. ZASADY DZIAŁANIA PAKTU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO 17 2.1. Doktryny Sojuszu 17 2.2. Podstawowe cele i zasady … Czytaj dalej