Wpływ konfliktu izraelsko-palestyńskiego na bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku

WSTĘP………………………………………………………………..…………..2

ROZDZIAŁ I . KONFLIKT IZRAELSKO-PALESTYŃSKI………..………4

1.1. Geneza i przyczyny konfliktu bliskowschodniego………………4
1.2. Etapy konfliktu izraelsko-arabskiego……………………………………7

ROZDZIAŁ II. SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA WOBEC KONFLIKTU IZRAELSKO-PALESTYŃSKIEGO……………………….17

2.1. Rola USA w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie ….17
2.2. Działania Unii Europejskiej na rzecz zażegnania konfliktu..33
2.3. ONZ wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego…………………40

ROZDZIAŁ III. WPŁYW KONFLIKTU IZRAELSKO-PALESTYŃSKIEGO NA BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE……48

3.1 Efektywność metod i środków oddziaływania społeczności międzynarodowej….49
3.2. Perspektywy na przyszłość………………………………………59

ZAKOŃCZENIE …………………………………………………………………………….62

BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………..…63

ZAŁĄCZNIKI.………………………………………………………………………………65

Liczba stron 69
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2008