Usprawnienie pracy oraz obsługi klienta w zawodzie doradcy finansowego w oparciu o nauki zarządzania jakością

Wstęp Rozdział I. Istota i pojęcie jakości 1.1. Ogólna charakterystyka jakości 1.2. Czynniki charakteryzujące pojęcie jakości 1.3. Ewolucja postrzegania jakości 1.4. Jakość w pracy doradcy finansowego Rozdział II. Praca i zadania doradcy finansowego w firmie X 2.1. Pojęcie i zakres pracy doradcy finansowego w firmie X 2.2. Przedmiot działalności firmy i produkty przez nią oferowane … Czytaj dalej

Menadżerskie uwarunkowania organizacji obsługi klientów

Wstęp Rozdział I. Współczesne tendencje i wyzwania menadżerskie w nowoczesnych organizacjach 1.1. Nastawienie na klienta 1.1.1. Zasady / Metody orientacji na klienta (klient w firmie) 1.1.2. Uwarunkowanie skutecznej sprzedaży(obsługi klienta) 1.2. Aspekt psychologiczny Rozdział II. Specyfika organizacji sprzedaży u dilerów samochodowych 2.1. Tendencje współczesnego rynku sprzedaży 2.2. Zasady serwisu, współpracy z klientami Rozdział III. Analiza … Czytaj dalej

Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa na przykładzie PPHU

Liczba stron: 81 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Rachunkowości i Finansów Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP. 4 1. RESTRUKTURYZACJA I JEJ ISTOTA. 5 1.1. PRZYCZYNY, ISTOTA I CELE RESTRUKTURYZACJI 5 1.2. RODZAJE PROCESU RESTRUKTURYZACJI. 11 1.3. EFEKTY RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW 21 1.4. ZAKRES RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW 24 1.4.1 RESTRUKTURYZACJA ORGANIZACYJNA 25 1.4.2 RESTRUKTURYZACJA … Czytaj dalej

Internacjonalizacja przedsiębiorstw na przykładzie firmy ROLPOL Sp. zo.o.

Liczba stron: 63 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA INTERNACJONALIZACJI 1.1. Pojęcie internacjonalizacji 1.2. Formy internacjonalizacji 1.1.1. Klasyczne 1.1.2. Nowoczesne 1.3. Motywy internacjonalizacji 1.4. Strategie internacjonalizacji 1.5. Logistyka międzynarodowa 1.6. Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw 1.1.1. Instrumenty wsparcia 1.1.2. Handel zagraniczny polskich przedsiębiorstw. ROZDZIAŁ II CHARAKTERYSTYKA FIRMY ROLPOL SP. Z O.O. … Czytaj dalej

Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa

Liczba stron: 97 Nazwa Szkoły Wyższej: AE w Katowicach Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2000 Zawartość pracy: Spis Treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I ZAKRES ANALIZY STRATEGICZNEJ 1. Pojęcie, geneza i rozwój analizy strategicznej 2. Użytkownicy analizy strategicznej 3. Zakres analizy strategicznej 4. Analiza zasobów przedsiębiorstwa 5. Analiza otoczenia firmy ROZDZIAŁ II. METODY STOSOWANE DO … Czytaj dalej

Obsługa klienta i budowa relacji z firmą

praca zaliczeniowa na 18 stron Wstęp 2 1. Metody pozyskiwania klientów 4 2. Sposoby utrzymania klientów i konsekwencji ich utraty 10 3. Inwestycja w lojalność, jako podstawowy element budowania relacji 13 Bibliografia 18 W relacjach pomiędzy podmiotami biznesowymi które można określić jako sprzedawcę (szerzej: dostawcę produktu lub usługi) i klienta można rozważyć tzw. paradygmat dostarczenia … Czytaj dalej

Wdrażanie systemu CRM do Projectmed sp. z o.o.

1. Przygotowanie do wdrożenia – etap rozmrożenia 4 2. Wdrożenie – zmiana 8 3. Utrwalenie zmian – zamrożenie 15 Biorąc pod uwagę definicje i opisy CRM, dysponując odpowiednim do tego programem – CRMadar oraz przeszkoloną kadrą informatyków, którzy w odpowiednim czasie spełnią postawione wymogi, w firmie Projectmed sp. z o.o. zdecydowano się na wdrożenie idei … Czytaj dalej

Rynek kapitałowy w Polsce

Liczba stron: 128 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2004 Spis Treści Wstęp I. Pojęcie, funkcje i klasyfikacja rynku kapitałowego 1. Rynek kapitałowy jako element rynku finansowego 2. Funkcje rynku kapitałowego 3. Cechy charakterystyczne rynku kapitałowego 4. Klasyfikacja rynku kapitałowego 5. Struktura instytucjonalna polskiego rynku kapitałowego II. Instrumenty … Czytaj dalej

Zarządzanie strategiczne na przykładzie firmy zarządzającej nieruchomościami mieszkaniowymi

Rozdział I. Istota, pojęcie i zarządzanie nieruchomościami 1 1. Specyfika nieruchomości w ogóle 1 2. Specyfika zarządzania nieruchomościami 6 3. Firmy zarządzające nieruchomościami mieszkaniowymi jako organizacje 12 3.1. Wewnętrzna struktura firm zarządzających nieruchomościami mieszkaniowymi 13 3.2. Otoczenie dalsze i bliższe 18 Rynek nieruchomości to jedna z najbardziej dynamicznych dyscyplin naszej go­spodarki.[1] Pojęcie gospodarka nieruchomościami nie … Czytaj dalej

Wpływ własności na podejmowanie wybranych kluczowych decyzji

Na przykładzie wybranej KMN pokaż jak jej struktura właścicielska oddziaływała na podejmowanie wybranych kluczowych decyzji. WSTĘP Praca zawiera ogólną charakterystykę firmy Alima-Gerber, ukazując w pierwszych częściach historię i specyfikę firmy. Natomiast w jej dalszej części opisane zostały strategie wraz z pozycją jaką firma Alima-Gerber zajmuje na rynku wraz z opisem jej systemu wartości. Zakończeniem pracy … Czytaj dalej