Ewolucja koncepcji zarządzania czasem w przedsiębiorstwie

gotowy rozdział pracy dyplomowej Rozdział 1. Ewolucja koncepcji zarządzania czasem w przedsiębiorstwie 1 1.1. Główne czynniki wywołujące zmiany w działalności przedsiębiorstw. 1 1.2. Znaczenie czynnika czasu w realizacji zamówień odbiorców 7 1.3. Istota i znaczenie cyklu realizacji zamówienia. Charakterystyka etapów cyklu 11 1.4. Przegląd wybranych koncepcji służących poprawie sytuacji konkurencyjnej i usprawnianiu obsługi klienta uwzględniających … Czytaj dalej

Proces rozwoju produktu EMS Pocztex w Państwowym Przedsiębiorstwie Użyteczności Publicznej Poczta Polska

Praca dyplomowa – magisterska W procesie zarządzania marketingowego działania związane z rozwojem i wprowadzeniem nowego produktu na rynek następują po przeprowadzeniu segmentacji rynku, dokonaniu wyboru odbiorców docelowych i określeniu pożądanego pozycjonowania na rynku[1]. PPUP Poczta Polska wykorzystuje strategię rozwoju (kreowania) nowego produktu. Przedsiębiorstwo zawiera kontrakty z niezależnymi osobami lub firmami, zajmującymi się rozwojem nowych produktów. … Czytaj dalej

Zjawisko zadłużeń w opłatach za mieszkania w spółdzielniach mieszkaniowych

praca z zakresu zarządzania nieruchomościami Pierwszy rozdział teoretyczny. Bieda i zjawiska, problemy współwystępujące, czym jest bieda – definicja. Minimum socjalne i egzystencji. Grupy dotknięte biedą. Jak Państwo wspiera biednych ludzi. Jakie problemy wynikają z biedy. Bezrobocie, brak pracy, niskie emerytury i renty. Kiedyś była stałość pracy. Wydatki na mieszkanie. Jak się kształtują dochody i wydatki … Czytaj dalej

Plan zarządzania nieruchomością użytkową

I. Wstęp II. Podstawowe informacje o nieruchomości: 1.Stan prawny 2. Lokalizacja ogólna 3. Lokalizacja szczegółowa 4. Opis i stan techniczny budynku 5. Charakterystyka nieruchomości 6. Dokumentacja budynku 7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości 8. Określenie potrzeb remontowych 9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 10.Podsumowanie i wnioski III. Analiza rynku nieruchomości 1. Określenie zasięgu rynku nieruchomości 2. … Czytaj dalej

Ocena badań rynku pod kątem rozszerzenia oferty zabiegowej gabinetu kosmetycznego

Wstęp 1. Specyfika klienta (mężczyzny) w salonie kosmetycznym 2. Analiza otoczenia 2.1. Otoczenie dalsze 2.1.1. Uwarunkowania ekonomiczne 2.1.2. Uwarunkowania technologiczne 2.1.3. Otoczenie społeczno-kulturowe 2.2. Otoczenie bliższe 2.2.1. Charakterystyka rynku 2.2.2. Profil klienta gabinetu 2.2.3. Analiza konkurencji 2.2.4. Analiza środowiska wewnętrznego 2.2.5. Gabinet 2.3. Przewagi konkurencyjne 2.4. Analiza SWOT 3. Cele strategiczne 3.1. Krótkodystansowe 3.2. Długodystansowe … Czytaj dalej

Dokumentacja w systemie zapewnienia jakości w zakresie marketingu w Instytucie Obróbki Plastycznej

Spis Treści Strona Streszczenie / Summary str. 3 1. Wprowadzenie str. 4 1.1 Geneza i znaczenie problemu przepływu informacji str. 4 1.1.1. Geneza przepływu informacji w przedsiębiorstwach str. 4 1.1.2. System informacji marketingowej przedsiębiorstwa i zarządzanie informacją str. 6 1.2. Cel i zakres pracy str. 8 1.3. Terminologia str. 9 1.4. Wybrane, stosowane skróty i … Czytaj dalej

Zmiany w modelu funkcjonowania firmy Instal Kraków, wobec integracji Polski z Unią Europejską

Spis Treści Wstęp. Rozdział 1. Charakterystyka gospodarki UE oraz gospodarki Polski. 1.1 Powstanie UE / rys historyczny / 1.2 Gospodarka UniiEuropejskiej 1.3 Niektóre, wybrane aspekty dotyczące rynku Unii Europejskiej. 1.4 Gospodarka Polski w okresie przed akcesyjnym 1.5 Postrzeganie przez polskich menedżerów procesu integracji z UE Rozdział 2. Analiza strategiczna otoczenia przedsiębiorstwa. 2.1 Analiza makroekonomiczna – … Czytaj dalej

Restrukturyzacja przedsiębiorstw na przykładzie Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” S.A. w Kielcach

Spis Treści Wstęp Rozdział I : ISTOTA RESTRUKTURYZACJI 1.1. Geneza pojęcia restrukturyzacji 1.2. Przyczyny restrukturyzacji przedsiębiorstw 1.3. Prawne podstawy prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw 1.4. Warunki powodzenia restrukturyzacji przedsiębiorstw Rozdział II : OBSZARY RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW 2.1. Naprawcz 2.2. Rozwojowa. 2.3. Operacyjna. 2.3.1. Marketingowa 2.3.2. Zasobów przedsiębiorsta 2.3.3. Organizacyjna i zmiany systemu zarządzania. 2.4. Finansowa Rozdział III … Czytaj dalej

Systemy informatyczne jako kluczowy czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Spis treści Wstęp 4 Rozdział 1. Charakterystyka systemów informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem 6 1.1 Istota i funkcje systemów informatycznych w przedsiębiorstwie 6 1.2 Ewolucja systemów informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie 7 1.3 Rodzaje informatycznych systemów zarządzania przedsiębiorstwem 12 1.4 Systemy typu ERP jako zintegrowane systemy informatyczne 14 1.5 Kierunki rozwoju systemów informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie … Czytaj dalej

System informatyczny jako narzędzie wspomagające zarządzanie na przykładzie systemu informatycznego Lasów Państwowych

SPIS TREŚCI WSTĘP I. SYSTEMY INFORMACYJNE 1. Znaczenie informacji w zarządzaniu 1.1. Istota informacji 1.2. Informacja a poszczególne funkcje zarządzania 2. Systemy informacyjne – podstawowe pojęcia, rodzaje 3. Podział systemów informacyjnych 4. Miejsce i rola systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie II. SYSTEMY INFORMATYCZNE 1. Zastosowanie informatyki w przedsiębiorstwie 2. Rodzaje systemów informatycznych 2.1. Podział ogólny 2.2. … Czytaj dalej