Strategie rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych na przykładzie BAT Group

Spis treści Wstęp Rozdział 1. Zasady planowania strategii rozwoju firmy 1.1. Proces budowy strategii przedsiębiorstwa – koncepcja strategii – formułowanie strategii – wybór i implementacja strategii 1.2. Zarządzanie strategiczne – istota i etapy 1.3. Strategia przedsiębiorstwa a jego analiza – makrootoczenie i jego składniki – metody analizy makrootoczenia – analiza sektora – analiza finansowa – … Czytaj dalej

Zarządzanie jakością w środowisku międzykulturowym

Liczba stron: 59 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2011 Zawartość pracy: Wstęp Rozdział 1: Środowisko międzykulturowe w perspektywie nauk humanistycznych 1.1. Definicja międzykulturowości 1.2. Typy środowisk międzykulturowch 1.3. Międzykulturowość a wielokulturowość 1.4. Od granic terytorialnych do granic osobowościowych 1.5. Zagadnienia tolerancji związane z międzykulturowością 1.6. Międzykulturowość a rasizm i inne „fobie” Rozdział 2: Elementarne pojęcia … Czytaj dalej

Zarządzanie zapasami surowcowymi na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Wstęp Rozdział I. Rola i znaczenie zapasów logistyce. 1.1. Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami. 1.2. Podział zapasów. 1.3. Miejsce zapasów w zarządzaniu finansami firmy. Rozdział II. Metody kształtowania zapasów. 2.1. Metoda ABC. 2.2. System Just- In-Time. 2.3. Model ekonomicznej wielkości partii dostawy EOQ. Rozdział III. Zarządzanie zapasami surowcowymi na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. 3.1. Charakterystyka firmy. … Czytaj dalej

Zarządzanie produkcją – metody i techniki na wybranym przykładzie

Wstęp Rozdział I. Teoretyczne podstawy zarządzania produkcją 1.1. Istota i geneza zarządzania produkcją 1.2. Proces produkcyjny w przedsiębiorstwie 1.3. Sterowanie przebiegiem produkcji 1.4. Nowoczesne i przyszłościowe metody zarządzania produkcją Rozdział II. Ogólna charakterystyka systemów do wspomagania zarządzania procesów wytwórczych 2.1. Przyczyny wzrostu zainteresowania systemami informacyjnymi 2.2. Ewolucja systemów informacyjnych 2.3. DRP – planowanie zasobów dystrybucji … Czytaj dalej

Wykorzystanie controllingu operacyjnego w firmie RWE STOEN S.A

1. Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie RWE STOEN S.A. 2. Przesłanki wdrożenia systemu controllingowego w przedsiębiorstwie RWE STOEN 3. Przebieg wdrożenia budżetowania w RWE STOEN 3.1. Opracowywanie budżetów przez controllerów 3.2. Dyscyplina budżetowa i zasady rozliczania kosztów 3.3. Monitoring kosztów oraz zadań budżetowych 4. Ośrodki odpowiedzialności w RWE STOEN 4.1. Ośrodki odpowiedzialności za przychody 4.2. Ośrodki … Czytaj dalej

Wpływ różnic kulturowych na rozwój gospodarczy i zarządzanie

Streszczenie 2 Wstęp 3 Rozdział I. Specyfikacja różnych kultur 6 1.1. Istota i pojęcie kultury 6 1.2. Miejsce kultury w rozwoju narodów 20 1.3. Znaczenie kultury w rozwoju społeczeństw Polski i Niemiec 26 Rozdział II. Charakterystyka rozwoju gospodarczego 32 2.1. Rys historyczny 32 2.2. Potencjał społeczno- gospodarczy 40 Rozdział III. Praktyka dokonań kulturowych w rozwoju … Czytaj dalej

Usprawnienie pracy oraz obsługi klienta w zawodzie doradcy finansowego w oparciu o nauki zarządzania jakością

Wstęp Rozdział I. Istota i pojęcie jakości 1.1. Ogólna charakterystyka jakości 1.2. Czynniki charakteryzujące pojęcie jakości 1.3. Ewolucja postrzegania jakości 1.4. Jakość w pracy doradcy finansowego Rozdział II. Praca i zadania doradcy finansowego w firmie X 2.1. Pojęcie i zakres pracy doradcy finansowego w firmie X 2.2. Przedmiot działalności firmy i produkty przez nią oferowane … Czytaj dalej

Menadżerskie uwarunkowania organizacji obsługi klientów

Wstęp Rozdział I. Współczesne tendencje i wyzwania menadżerskie w nowoczesnych organizacjach 1.1. Nastawienie na klienta 1.1.1. Zasady / Metody orientacji na klienta (klient w firmie) 1.1.2. Uwarunkowanie skutecznej sprzedaży(obsługi klienta) 1.2. Aspekt psychologiczny Rozdział II. Specyfika organizacji sprzedaży u dilerów samochodowych 2.1. Tendencje współczesnego rynku sprzedaży 2.2. Zasady serwisu, współpracy z klientami Rozdział III. Analiza … Czytaj dalej

Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa na przykładzie PPHU

Liczba stron: 81 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Rachunkowości i Finansów Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP. 4 1. RESTRUKTURYZACJA I JEJ ISTOTA. 5 1.1. PRZYCZYNY, ISTOTA I CELE RESTRUKTURYZACJI 5 1.2. RODZAJE PROCESU RESTRUKTURYZACJI. 11 1.3. EFEKTY RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW 21 1.4. ZAKRES RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW 24 1.4.1 RESTRUKTURYZACJA ORGANIZACYJNA 25 1.4.2 RESTRUKTURYZACJA … Czytaj dalej

Internacjonalizacja przedsiębiorstw na przykładzie firmy ROLPOL Sp. zo.o.

Liczba stron: 63 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA INTERNACJONALIZACJI 1.1. Pojęcie internacjonalizacji 1.2. Formy internacjonalizacji 1.1.1. Klasyczne 1.1.2. Nowoczesne 1.3. Motywy internacjonalizacji 1.4. Strategie internacjonalizacji 1.5. Logistyka międzynarodowa 1.6. Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw 1.1.1. Instrumenty wsparcia 1.1.2. Handel zagraniczny polskich przedsiębiorstw. ROZDZIAŁ II CHARAKTERYSTYKA FIRMY ROLPOL SP. Z O.O. … Czytaj dalej