Obsługa klienta i budowa relacji z firmą

praca zaliczeniowa na 18 stron Wstęp 2 1. Metody pozyskiwania klientów 4 2. Sposoby utrzymania klientów i konsekwencji ich utraty 10 3. Inwestycja w lojalność, jako podstawowy element budowania relacji 13 Bibliografia 18 W relacjach pomiędzy podmiotami biznesowymi które można określić jako sprzedawcę (szerzej: dostawcę produktu lub usługi) i klienta można rozważyć tzw. paradygmat dostarczenia … Czytaj dalej

Wdrażanie systemu CRM do Projectmed sp. z o.o.

1. Przygotowanie do wdrożenia – etap rozmrożenia 4 2. Wdrożenie – zmiana 8 3. Utrwalenie zmian – zamrożenie 15 Biorąc pod uwagę definicje i opisy CRM, dysponując odpowiednim do tego programem – CRMadar oraz przeszkoloną kadrą informatyków, którzy w odpowiednim czasie spełnią postawione wymogi, w firmie Projectmed sp. z o.o. zdecydowano się na wdrożenie idei … Czytaj dalej

Rynek kapitałowy w Polsce

Liczba stron: 128 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2004 Spis Treści Wstęp I. Pojęcie, funkcje i klasyfikacja rynku kapitałowego 1. Rynek kapitałowy jako element rynku finansowego 2. Funkcje rynku kapitałowego 3. Cechy charakterystyczne rynku kapitałowego 4. Klasyfikacja rynku kapitałowego 5. Struktura instytucjonalna polskiego rynku kapitałowego II. Instrumenty … Czytaj dalej

Zarządzanie strategiczne na przykładzie firmy zarządzającej nieruchomościami mieszkaniowymi

Rozdział I. Istota, pojęcie i zarządzanie nieruchomościami 1 1. Specyfika nieruchomości w ogóle 1 2. Specyfika zarządzania nieruchomościami 6 3. Firmy zarządzające nieruchomościami mieszkaniowymi jako organizacje 12 3.1. Wewnętrzna struktura firm zarządzających nieruchomościami mieszkaniowymi 13 3.2. Otoczenie dalsze i bliższe 18 Rynek nieruchomości to jedna z najbardziej dynamicznych dyscyplin naszej go­spodarki.[1] Pojęcie gospodarka nieruchomościami nie … Czytaj dalej

Wpływ własności na podejmowanie wybranych kluczowych decyzji

Na przykładzie wybranej KMN pokaż jak jej struktura właścicielska oddziaływała na podejmowanie wybranych kluczowych decyzji. WSTĘP Praca zawiera ogólną charakterystykę firmy Alima-Gerber, ukazując w pierwszych częściach historię i specyfikę firmy. Natomiast w jej dalszej części opisane zostały strategie wraz z pozycją jaką firma Alima-Gerber zajmuje na rynku wraz z opisem jej systemu wartości. Zakończeniem pracy … Czytaj dalej

E-biznes

Rozdział I. Modele i systemy informatyczne e-biznesu 2 1.1. Informatyczny system zarządzania e-biznesem 2 1.2. Modele e-biznesu 6 1.3. Intranet i ekstranet przedsiębiorstwa 8 1.3.1 Witryny i portale przedsiębiorstw 10 1.3.2. Transakcje i płatności elektroniczne 11 1.3.4. Bezpieczeństwo w e-biznesie 16 Rozdział II. Sklepy internetowe 19 2.1. Zasada działania i charakterystyka sklepów internetowych 19 2.2. … Czytaj dalej

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

Wstęp 2 Rozdział I. Elementy zarządzania strategicznego i operacyjnego a funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku 3 1. Definicja i istota zarządzania 3 1.1. Ujęcie definicyjne zarządzania 3 1.2. Koncepcje zarządzania według Petera Druckera 6 2. Zarządzanie strategiczne i operacyjne oraz ich wyznaczniki 10 2.1. Misja i wizja przedsiębiorstwa 16 2.2. Strategia firmy 17 2.3. Proces zarządzania … Czytaj dalej

Teoria pracy

1. Teoria pracy 1 2. Potrzeby w koncepcjach psychologicznych 6 3. Koncepcja potrzeb sterowniczych człowieka 13 4. Relacje w procesie pracy 19 Potrzeby w koncepcjach psychologicznych Ludzkie potrzeby znajdują się w polu zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, oczywiście tych, które zajmują się człowiekiem. W koncep­cjach psychologicznych, w teoriach rozwoju zawodowego, w teoriach motywacji, w postulatach formułowanych … Czytaj dalej

Zarządzanie strategiczne a rozwój lokalny

Rozdział I. Zarządzanie strategiczne a rozwój lokalny 1 1. Zarządzanie jako podstawa racjonalnego gospodarowania 1 2. Zmiany w podejściu do badań procesów rozwojowych i koncepcja zrównoważonego rozwoju 7 3. Istota rozwoju lokalnego i regionalnego 15 4. Rola samorządu terytorialnego w procesach rozwoju i wzrostu konkurencyjności 25 Pojęcie „rozwój lokalny” jest pojęciem powszechnie używanym do określenia … Czytaj dalej

Strategia marketingowa firmy na rynku konkurencyjnym na przykładzie firmy budowlanej

Wprowadzenie Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem nie jest wynikiem stosowania metody prób i błędów, lecz opiera się w nowocześnie funkcjonujących firmach na racjonalnych instrumentach zarządzania. zalicza się do nich metody zarządzania, które stanowią wypróbowane, logiczne zbiory zasad i etapów stosowanych w procesach kierowania zespołami ludzkimi. Zastosowanie w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa określonej metody zarządzania nie może być przypadkowe. … Czytaj dalej