Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa na przykładzie PPHU

Liczba stron: 81

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Rachunkowości i Finansów

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2005

SPIS TREŚCI

WSTĘP. 4

1. RESTRUKTURYZACJA I JEJ ISTOTA. 5
1.1. PRZYCZYNY, ISTOTA I CELE RESTRUKTURYZACJI 5
1.2. RODZAJE PROCESU RESTRUKTURYZACJI. 11
1.3. EFEKTY RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW 21
1.4. ZAKRES RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW 24
1.4.1 RESTRUKTURYZACJA ORGANIZACYJNA 25
1.4.2 RESTRUKTURYZACJA FINANSOWA 29
1.4.3 RESTRUKTURYZACJA WŁASNOŚCIOWA 30

2. MODELOWE KONCEPCJE RESTRUKTURYZACJI. 33
2.1. REENGINEERING – PROJEKTOWANIE PROCESÓW ORGANIZACYJNYCH 33
2.2. SPIN OFF – SEGMENTACJA JEDNOSTEK PRZEDSIĘBIORSTWA I WYDZIELANIE JEDNOSTEK BIZNESU. 36
2.3. OUTSOURCING – PODEJMOWANIE KOOPERACJI ZEWNĘTRZNEJ 37
2.4. LEAN MANAGEMENT – WYSZCZUPLANIE SYSTEMU PRODUKCYJNEGO I SYSTEMU ZARZĄDZANIA. 39
2.5. TQM – KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ. 42

3. PROCEDURY PRZEBIEGU RESTRUKTURYZACJI 44
3.1. IDENTYFIKACJA POTRZEBY RESTRUKTURYZACJI 44
3.2. ANALIZA OTOCZENIA 45
3.3. ANALIZA STRATEGICZNA 49
3.4. PROGRAM RESTRUKTURYZACJI I JEGO WDROŻENIE. 51

4. ANALIZA PROCESU RESTRUKTURYZACJI W PPHU 56
4.1. CHARAKTERYSTYKA PPHU 56
4.2. OCENA POZYCJI ZPCHR PP 59
4.2.1. OCENA WEWNĘTRZNEJ SYTUACJI PRZEDSIĘBIORSTWA 60
4.2.2. ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA. 61
4.2.3. ANALIZA SWOT 68
4.3. OPRACOWANIE PROGRAMU RESTRUKTURYZACJI I JEGO WDROŻENIE 71
4.3.1. MISJA, WIZJA I GŁÓWNE CELE STRATEGII ZPChr PP *** 71
4.3.2. NAJWAŻNIEJSZE CELE, CHARAKTER RESTRUKTURYZACJI PROPOZYCJE ZMIAN W ZPChr PP *** 72
4.4. EFEKTY PROCESU RESTRUKTURYZACJI. 73

PODSUMOWANIE 79

BIBLIOGRAFIA 80

SPIS TABEL 82

SPIS RYSUNKÓW 83

WSTĘP

Zainteresowanie zagadnieniem restrukturyzacji podyktowane zostało tym, że w ostatnim dziesięcioleciu nastąpiły w gospodarce polskiej istotne zmiany, za którymi część przedsiębiorstw nie nadążała, a w części obniżyła się znacznie efektywność gospodarowania.

PPHU *** jest producentem odzieży roboczej i ochronnej oraz bielizny pościelowej i ręczników. Przedsiębiorstwo jest znane z wysokiej jakości wyrobów, terminowych dostaw oraz długoletniego doświadczenia.

Celem niniejszej pracy jest analiza sytuacji ekonomicznej oraz usprawnienia systemu zarządzania wraz ze zmianą strategii przedsiębiorstwa na podstawie wdrożonego programu restrukturyzacji. Praca zawiera ujęcie kluczowych zagadnień związanych z radykalnymi zmianami w przedsiębiorstwie. Obejmuje kwestie, jakie należy przeanalizować, aby przeprowadzić restrukturyzację w przedsiębiorstwie.

Praca składa się z czterech rozdziałów, z czego każdy rozszerza zagadnienie restrukturyzacji. W rozdziale pierwszym przedstawione zostały podejścia do przedsiębiorstwa jako podmiotu i przedmiotu, omówiono istotę restrukturyzacji jako procesu zarządzania zmianami oraz najważniejsze obszary i rodzaje restrukturyzacji w tej fazie przemian.

W drugim rozdziale skupiono się na zagadnieniu usprawnienia współpracy i komunikacji jako podstaw sprawnego funkcjonowania firmy, poprzez możliwość kreowania celów, które polegają na oferowaniu korzyści odpowiadających oczekiwaniom klientów, pracowników i właścicieli, zwiększając tym samym szanse na długofalowy rozwój.

Rozdział trzeci poświęcono głównym aspektom metodyczno – praktycznym procesu restrukturyzacji, które są najbardziej uniwersalne i powinny być zastosowane w przygotowaniu i wdrażaniu przedsięwzięć związanych z radykalnymi zmianami.

Ostatni rozdział pokazuje na przykładzie PPHU ***, w jaki sposób opracować program restrukturyzacji, a następnie jak go wdrożyć, aby osiągnąć zamierzone efekty.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print