Zarządzanie jakością w środowisku międzykulturowym

Liczba stron: 59 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2011 Zawartość pracy: Wstęp Rozdział 1: Środowisko międzykulturowe w perspektywie nauk humanistycznych 1.1. Definicja międzykulturowości 1.2. Typy środowisk międzykulturowch 1.3. Międzykulturowość a wielokulturowość 1.4. Od granic terytorialnych do granic osobowościowych 1.5. Zagadnienia tolerancji związane z międzykulturowością 1.6. Międzykulturowość a rasizm i inne „fobie” Rozdział 2: Elementarne pojęcia … Czytaj dalej

Wykorzystanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w integrowaniu społeczeństwa lokalnego

Spis treści pracy magisterskiej 1. Wprowadzenie 1.1. Tło badawcze 1.2. Cel pracy 1.3. Hipotezy badawcze 1.4. Metodologia badań 2. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe w świetle literatury 2.1. Definicja dziedzictwa kulturowego 2.2. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe 2.3. Rola dziedzictwa kulturowego w integrowaniu społeczności lokalnych 2.4. Przykłady skutecznego wykorzystania dziedzictwa kulturowego w integrowaniu społeczeństwa 3. … Czytaj dalej

Film kinowy i jego wpływ na rozwój człowieka

Liczba stron: 65 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2010 Zawartość pracy: Wstęp Rozdział 1: Rozwój psychofizyczny człowieka 1.1. Definicje rozwoju 1.2. Teorie rozwoju człowieka 1.3. Etapy rozwojowe w życiu ludzkim 1.4. Charakterystyka podstawowych etapów rozwojowych człowieka 1.4.1. Okres późnego dzieciństwa 1.4.2. Okres adolescencji 1.4.3. Okres dorosłości 1.4.4. Okres postprodukcyjny Rozdział 2: Film kinowy – podstawowe … Czytaj dalej

Wpływ różnic kulturowych na rozwój gospodarczy i zarządzanie

Streszczenie 2 Wstęp 3 Rozdział I. Specyfikacja różnych kultur 6 1.1. Istota i pojęcie kultury 6 1.2. Miejsce kultury w rozwoju narodów 20 1.3. Znaczenie kultury w rozwoju społeczeństw Polski i Niemiec 26 Rozdział II. Charakterystyka rozwoju gospodarczego 32 2.1. Rys historyczny 32 2.2. Potencjał społeczno- gospodarczy 40 Rozdział III. Praktyka dokonań kulturowych w rozwoju … Czytaj dalej

Kulturowe podstawy integracji europejskiej

Wstęp 2 Rozdział I. Teoretyczne zagadnienia związane z integracją 4 1. Istota i pojęcie integracji 4 2. Czynniki determinujące integrację 8 3. Płaszczyzny integracji 11 4. Integracja a globalizacja 15 Rozdział II. Stymulatory integracji po II wojnie światowej 19 1. Podział Europy jako skutek II wojny światowej 19 2. Problemy na drodze do zjednoczenia Europy … Czytaj dalej

Internet w kulturze współczesnej

WSTĘP 2 ROZDZIAŁ I. INTERNET – ZARYS HISTORYCZNY 4 1.1. POCZĄTKI INTERNETU 4 1.2. ISTOTA INTERNETU 7 1.3. ZASIĘG I ODDZIAŁYWANIE INTERNETU 16 ROZDZIAŁ II. INTERNET WOBEC KULTURY 24 2.1. KOMPUTER I SIEĆ – TECHNIKA PRZYSZŁOŚCI 24 2.2. ŚWIADOMOŚĆ INFORMACYJNA JAKO WYZNACZNIK SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 26 2.3. KULTURA INFORMACYJNA – INTERNET WOBEC KULTURY 36 ROZDZIAŁ III. … Czytaj dalej

Geografia, historia i kultura greckiej wyspy Kreta

WSTĘP 2 ROZDZIAŁ I. HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU KRETY 5 1.1. Rys historyczny Krety 5 1.2. Kreta jako główny historyczny walor turystyczny Grecji 19 ROZDZIAŁ II. CZYNNIKI GEOGRAFICZNE KRETY 28 2.1. Położenie i klimat 28 2.2. Rzeźba terenu 32 2.3. Kreta Zachodnia 34 2.4. Kreta Wschodnia 41 2.5. Centrum wyspy 44 ROZDZIAŁ III. BOGACTWO KULTUROWE KRETY … Czytaj dalej

Zwyczaje i obyczaje w miejscu pracy na przykładzie Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie

Wstęp 2 Rozdział I. Kultura, zwyczaje i obyczaje w życiu człowieka 4 1.1. Pojęcie kultury 4 1.2. Tworzenie kultury pracy w firmie 7 1.3. Wpływ kultury pracy na skuteczność w kierowaniu ludźmi 12 1.4. Kultura i jej wpływ na motywację 21 1.5. Pojęcie zwyczaju i obyczaju 23 Rozdział 2. Zwyczaje obchodzone w górnictwie ze szczególnym … Czytaj dalej

Wizerunek młodzieży w reklamach oraz jej wpływ na kształtowanie postaw konsumpcyjnych

WSTĘP ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE REKLAMY 1.1. Pojęcie i funkcje reklamy 1.2. Podstawowe cechy przekazu reklamowego 1.3. Mechanizm wpływu reklamy na potrzeby konsumenta 1.4. Czynniki kształtujące wizerunek współczesnej młodzieży 1.5 Techniki  perswazyjne jako narzędzie kształtowania postaw nabywcy 1.5.1.Przegląd technik perswazji 1.5.2.Strefa racji, emocji i norm 1.6.Wpływ reklamy na psychikę dzieci i młodzieży 1.6.1 Aspekty … Czytaj dalej