Postawy Polaków katolików wobec islamu

Wstęp 3 Rozdział I. Kultura i religia krajów muzułmańskich 4 1.1. Powstanie i rozwój islamu 4 1.2. Dogmaty islamu 5 1.3. Duchowość 8 1.4. Święte prawo szar’ia 9 1.5. Religia a państwo w islamie 11 1.6. Fundamentalizm 13 Rozdział II. Chrześcijaństwo i katolicyzm 15 2.1. Katolicyzm jako religia chrześcijańska 15 2.2. Kościół katolicki a społeczeństwo … Czytaj dalej

Funkcja kulturalna miasta

Wstęp 2 Rozdział I. Funkcja kulturalna miasta 3 1.1. Zakres pojęcia – „miasto” 3 1.2. Kultura i kapitał kulturowy 10 1.3. Realizacja funkcji kulturalnej w mieście 16 Rozdział II. Wizerunek miasta a tożsamość miasta – rola animacji społeczno – kulturalnej 23 2.1. Wizerunek miasta i jego tożsamość 23 2.2. Kształtowanie wizerunku miasta – animacja społeczno-kulturalna … Czytaj dalej

Zarządzanie jakością w środowisku międzykulturowym

Liczba stron: 59 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2011 Zawartość pracy: Wstęp Rozdział 1: Środowisko międzykulturowe w perspektywie nauk humanistycznych 1.1. Definicja międzykulturowości 1.2. Typy środowisk międzykulturowch 1.3. Międzykulturowość a wielokulturowość 1.4. Od granic terytorialnych do granic osobowościowych 1.5. Zagadnienia tolerancji związane z międzykulturowością 1.6. Międzykulturowość a rasizm i inne „fobie” Rozdział 2: Elementarne pojęcia … Czytaj dalej

Wykorzystanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w integrowaniu społeczeństwa lokalnego

Spis treści pracy magisterskiej 1. Wprowadzenie 1.1. Tło badawcze 1.2. Cel pracy 1.3. Hipotezy badawcze 1.4. Metodologia badań 2. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe w świetle literatury 2.1. Definicja dziedzictwa kulturowego 2.2. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe 2.3. Rola dziedzictwa kulturowego w integrowaniu społeczności lokalnych 2.4. Przykłady skutecznego wykorzystania dziedzictwa kulturowego w integrowaniu społeczeństwa 3. … Czytaj dalej

Film kinowy i jego wpływ na rozwój człowieka

Liczba stron: 65 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2010 Zawartość pracy: Wstęp Rozdział 1: Rozwój psychofizyczny człowieka 1.1. Definicje rozwoju 1.2. Teorie rozwoju człowieka 1.3. Etapy rozwojowe w życiu ludzkim 1.4. Charakterystyka podstawowych etapów rozwojowych człowieka 1.4.1. Okres późnego dzieciństwa 1.4.2. Okres adolescencji 1.4.3. Okres dorosłości 1.4.4. Okres postprodukcyjny Rozdział 2: Film kinowy – podstawowe … Czytaj dalej

Wpływ różnic kulturowych na rozwój gospodarczy i zarządzanie

Streszczenie 2 Wstęp 3 Rozdział I. Specyfikacja różnych kultur 6 1.1. Istota i pojęcie kultury 6 1.2. Miejsce kultury w rozwoju narodów 20 1.3. Znaczenie kultury w rozwoju społeczeństw Polski i Niemiec 26 Rozdział II. Charakterystyka rozwoju gospodarczego 32 2.1. Rys historyczny 32 2.2. Potencjał społeczno- gospodarczy 40 Rozdział III. Praktyka dokonań kulturowych w rozwoju … Czytaj dalej

Kulturowe podstawy integracji europejskiej

Wstęp 2 Rozdział I. Teoretyczne zagadnienia związane z integracją 4 1. Istota i pojęcie integracji 4 2. Czynniki determinujące integrację 8 3. Płaszczyzny integracji 11 4. Integracja a globalizacja 15 Rozdział II. Stymulatory integracji po II wojnie światowej 19 1. Podział Europy jako skutek II wojny światowej 19 2. Problemy na drodze do zjednoczenia Europy … Czytaj dalej

Internet w kulturze współczesnej

WSTĘP 2 ROZDZIAŁ I. INTERNET – ZARYS HISTORYCZNY 4 1.1. POCZĄTKI INTERNETU 4 1.2. ISTOTA INTERNETU 7 1.3. ZASIĘG I ODDZIAŁYWANIE INTERNETU 16 ROZDZIAŁ II. INTERNET WOBEC KULTURY 24 2.1. KOMPUTER I SIEĆ – TECHNIKA PRZYSZŁOŚCI 24 2.2. ŚWIADOMOŚĆ INFORMACYJNA JAKO WYZNACZNIK SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 26 2.3. KULTURA INFORMACYJNA – INTERNET WOBEC KULTURY 36 ROZDZIAŁ III. … Czytaj dalej

Geografia, historia i kultura greckiej wyspy Kreta

WSTĘP 2 ROZDZIAŁ I. HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU KRETY 5 1.1. Rys historyczny Krety 5 1.2. Kreta jako główny historyczny walor turystyczny Grecji 19 ROZDZIAŁ II. CZYNNIKI GEOGRAFICZNE KRETY 28 2.1. Położenie i klimat 28 2.2. Rzeźba terenu 32 2.3. Kreta Zachodnia 34 2.4. Kreta Wschodnia 41 2.5. Centrum wyspy 44 ROZDZIAŁ III. BOGACTWO KULTUROWE KRETY … Czytaj dalej