Zwyczaje i obyczaje w miejscu pracy na przykładzie Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie

Wstęp 2 Rozdział I. Kultura, zwyczaje i obyczaje w życiu człowieka 4 1.1. Pojęcie kultury 4 1.2. Tworzenie kultury pracy w firmie 7 1.3. Wpływ kultury pracy na skuteczność w kierowaniu ludźmi 12 1.4. Kultura i jej wpływ na motywację 21 1.5. Pojęcie zwyczaju i obyczaju 23 Rozdział 2. Zwyczaje obchodzone w górnictwie ze szczególnym … Czytaj dalej

Wizerunek młodzieży w reklamach oraz jej wpływ na kształtowanie postaw konsumpcyjnych

WSTĘP ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE REKLAMY 1.1. Pojęcie i funkcje reklamy 1.2. Podstawowe cechy przekazu reklamowego 1.3. Mechanizm wpływu reklamy na potrzeby konsumenta 1.4. Czynniki kształtujące wizerunek współczesnej młodzieży 1.5 Techniki  perswazyjne jako narzędzie kształtowania postaw nabywcy 1.5.1.Przegląd technik perswazji 1.5.2.Strefa racji, emocji i norm 1.6.Wpływ reklamy na psychikę dzieci i młodzieży 1.6.1 Aspekty … Czytaj dalej

Percepcja zaburzeń łaknienia w oczach nastolatków w kontekście ideałów popkultury

Wstęp: Przedstawienie tematu pracy Kaprys czy ofiara popkultury – uzasadnienie wyboru tematu pracy licencjackiej w kontekście kampanii reklamowej marki Nolita przygotowanej przez Oliviera Toscani z udziałem francuskiej aktorki, Isabelle Caro, która przy wzroście 165 cm waży 31 kilo. Opis poszczególnych rozdziałów. I Rozdział: Zaburzenia łaknienia Anoreksja ujecie definicyjne (Pierwsza naukowa definicja i opis anoreksji sformułowane … Czytaj dalej

Związek płci psychologicznej z samooceną a hierarchią wartości

Wstęp Rozdział. I. Problematyka badań 1. Płeć psychologiczna 2. Stereotypizacja 3. Samoocena 4. Hierarchia wartości Rozdział II. Metodologia badań własnych 1. Problematyka, cel i przedmiot badań 2. Problemy i hipotezy badań naukowych 3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 4. Charakterystyka badanej populacji Rozdział III. Analiza wyników badań 1. Wyniki badań 2. Interpretacja wyników Zakończenie Bibliografia … Czytaj dalej

Społeczno- kulturowe uwarunkowania prostytucji

Liczba stron: 50 Nazwa Szkoły Wyższej: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2012 Zawartość pracy: WSTĘP. ROZDZIAŁ 1. Problemy polskiego społeczeństwa. 1.1. Młodzież pogodzona z losem. 1.2. Diagnoza problemu społecznego. ROZDZIAŁ 2. ZJAWISKO PROSTYTUCJI. 2.1. Prostytucja jako zjawisko społeczne 2.2. Rodzaje prostytucji 2.3. Formy prostytucji w Polsce. 2.4. Najnowsze formy … Czytaj dalej

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary. Przeszłość. Teraźniejszość. Perspektywy rozwoju

Liczba stron: 211 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Śląski w Katowicach Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2010 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp …………… 4 Rozdział I. Niektóre aspekty, związane z działalnością domów kultury w Polsce w świetle krytycznej analizy literatury przedmiotu … 6 1.1 Edukacja kulturalna ……6 1.1.1 Ujęcia definicyjne oraz geneza zjawiska .. 6 1.1.2 … Czytaj dalej

Przemiany społeczeństwa amerykańskiego w latach trzydziestych XX wieku

Spis Treści: Wstęp Rozdział I (1920-1929) Społeczeństwo amerykańskie w latach dwudziestych XX wieku 1. Boom gospodarczy i jego efekty 2. Rolnictwo amerykańskie 3. Kultura masowa 4. Przemiany obyczajowe 5. Rodzina amerykańska 6. Wzrost nastrojów nacjonalistycznych Rozdział II (1929-1933) Wielki Kryzys 1. Krach na giełdzie 2. Przyczyny kryzysu 3. Hoover i Wielki Kryzys Rozdział III (1933-1939) … Czytaj dalej

Fotografia interaktywna jako narzędzie grywalizacji na przykładzie wirtualnego spaceru po Dolnośląskiej Szkole Wyższej

Liczba stron: 83 Nazwa Szkoły Wyższej: Dolnośląska Szkoła Wyższa Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2014 Zawartość pracy: Wstęp 1. Grywalizacja 1.1 Etymologia 1.2.Definicja 2. Gry i ich charakterystyka 2.1. Gra w języku 2.2. Definicja gry 2.3. Początki gry 2.4. Rodzaje gier 2.5. Mechanizmy 3. Gracze 3.1. Motywacje 4. Grywalizacja w edukacji 5. Grywalizacja w życiu … Czytaj dalej

Różnice płciowe w percepcji elementów krajobrazu

SPIS TREŚCI: Wstęp 5 Rozdział I. Teoretyczne podstawy pracy 6 1.1. Krajobraz 6 1.1.1. Krótka historia definicji 6 1.1.2. Krajobraz w definicjach 6 1.1.3. Krajobraz i jego elementy 8 1.1.4. Rodzaje krajobrazu 10 1.2. Percepcja 12 1.3. Percepcja krajobrazu 16 1.3.1. Teorie dotyczące percepcji krajobrazu 16 1.3.2. Uwarunkowania percepcji 16 1.3.3. Model obrazujący przebieg procesu … Czytaj dalej

Posłańcy boskiego milczenia. Wizerunek anioła w kulturze

wstęp rozdział 1. anioły w religiach świata rodowód aniołów anioły starego testamentu anioły talmudu anioły nowego testamentu anioły islamu angelologia anioły średniowiecza anioły pseudo dionizego anioły świętego tomasza istota aniołów i ich liczba rozdział 2. anioły w sztuce początki średniowiecze archaniołowie renesans i barok aniołek czy amorek? nie same skrzydła… rozdział 3. anioły w literaturze … Czytaj dalej