Wpływ różnic kulturowych na rozwój gospodarczy i zarządzanie

Streszczenie 2 Wstęp 3 Rozdział I. Specyfikacja różnych kultur 6 1.1. Istota i pojęcie kultury 6 1.2. Miejsce kultury w rozwoju narodów 20 1.3. Znaczenie kultury w rozwoju społeczeństw Polski i Niemiec 26 Rozdział II. Charakterystyka rozwoju gospodarczego 32 2.1. Rys historyczny 32 2.2. Potencjał społeczno- gospodarczy 40 Rozdział III. Praktyka dokonań kulturowych w rozwoju … Czytaj dalej

Kulturowe podstawy integracji europejskiej

Wstęp 2 Rozdział I. Teoretyczne zagadnienia związane z integracją 4 1. Istota i pojęcie integracji 4 2. Czynniki determinujące integrację 8 3. Płaszczyzny integracji 11 4. Integracja a globalizacja 15 Rozdział II. Stymulatory integracji po II wojnie światowej 19 1. Podział Europy jako skutek II wojny światowej 19 2. Problemy na drodze do zjednoczenia Europy … Czytaj dalej

Internet w kulturze współczesnej

WSTĘP 2 ROZDZIAŁ I. INTERNET – ZARYS HISTORYCZNY 4 1.1. POCZĄTKI INTERNETU 4 1.2. ISTOTA INTERNETU 7 1.3. ZASIĘG I ODDZIAŁYWANIE INTERNETU 16 ROZDZIAŁ II. INTERNET WOBEC KULTURY 24 2.1. KOMPUTER I SIEĆ – TECHNIKA PRZYSZŁOŚCI 24 2.2. ŚWIADOMOŚĆ INFORMACYJNA JAKO WYZNACZNIK SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 26 2.3. KULTURA INFORMACYJNA – INTERNET WOBEC KULTURY 36 ROZDZIAŁ III. … Czytaj dalej

Geografia, historia i kultura greckiej wyspy Kreta

WSTĘP 2 ROZDZIAŁ I. HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU KRETY 5 1.1. Rys historyczny Krety 5 1.2. Kreta jako główny historyczny walor turystyczny Grecji 19 ROZDZIAŁ II. CZYNNIKI GEOGRAFICZNE KRETY 28 2.1. Położenie i klimat 28 2.2. Rzeźba terenu 32 2.3. Kreta Zachodnia 34 2.4. Kreta Wschodnia 41 2.5. Centrum wyspy 44 ROZDZIAŁ III. BOGACTWO KULTUROWE KRETY … Czytaj dalej

Zwyczaje i obyczaje w miejscu pracy na przykładzie Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie

Wstęp 2 Rozdział I. Kultura, zwyczaje i obyczaje w życiu człowieka 4 1.1. Pojęcie kultury 4 1.2. Tworzenie kultury pracy w firmie 7 1.3. Wpływ kultury pracy na skuteczność w kierowaniu ludźmi 12 1.4. Kultura i jej wpływ na motywację 21 1.5. Pojęcie zwyczaju i obyczaju 23 Rozdział 2. Zwyczaje obchodzone w górnictwie ze szczególnym … Czytaj dalej

Wizerunek młodzieży w reklamach oraz jej wpływ na kształtowanie postaw konsumpcyjnych

WSTĘP ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE REKLAMY 1.1. Pojęcie i funkcje reklamy 1.2. Podstawowe cechy przekazu reklamowego 1.3. Mechanizm wpływu reklamy na potrzeby konsumenta 1.4. Czynniki kształtujące wizerunek współczesnej młodzieży 1.5 Techniki  perswazyjne jako narzędzie kształtowania postaw nabywcy 1.5.1.Przegląd technik perswazji 1.5.2.Strefa racji, emocji i norm 1.6.Wpływ reklamy na psychikę dzieci i młodzieży 1.6.1 Aspekty … Czytaj dalej

Percepcja zaburzeń łaknienia w oczach nastolatków w kontekście ideałów popkultury

Wstęp: Przedstawienie tematu pracy Kaprys czy ofiara popkultury – uzasadnienie wyboru tematu pracy licencjackiej w kontekście kampanii reklamowej marki Nolita przygotowanej przez Oliviera Toscani z udziałem francuskiej aktorki, Isabelle Caro, która przy wzroście 165 cm waży 31 kilo. Opis poszczególnych rozdziałów. I Rozdział: Zaburzenia łaknienia Anoreksja ujecie definicyjne (Pierwsza naukowa definicja i opis anoreksji sformułowane … Czytaj dalej

Związek płci psychologicznej z samooceną a hierarchią wartości

Wstęp Rozdział. I. Problematyka badań 1. Płeć psychologiczna 2. Stereotypizacja 3. Samoocena 4. Hierarchia wartości Rozdział II. Metodologia badań własnych 1. Problematyka, cel i przedmiot badań 2. Problemy i hipotezy badań naukowych 3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 4. Charakterystyka badanej populacji Rozdział III. Analiza wyników badań 1. Wyniki badań 2. Interpretacja wyników Zakończenie Bibliografia … Czytaj dalej

Społeczno- kulturowe uwarunkowania prostytucji

Liczba stron: 50 Nazwa Szkoły Wyższej: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2012 Zawartość pracy: WSTĘP. ROZDZIAŁ 1. Problemy polskiego społeczeństwa. 1.1. Młodzież pogodzona z losem. 1.2. Diagnoza problemu społecznego. ROZDZIAŁ 2. ZJAWISKO PROSTYTUCJI. 2.1. Prostytucja jako zjawisko społeczne 2.2. Rodzaje prostytucji 2.3. Formy prostytucji w Polsce. 2.4. Najnowsze formy … Czytaj dalej