Wykorzystanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w integrowaniu społeczeństwa lokalnego

Pełny tytuł pracy dyplomowej: Wykorzystanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w integrowaniu społeczeństwa lokalnego. Studium przypadku na przykładzie działalności Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Liczba stron: 76
Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Rodzaj pracy: dyplomowa
Rok oddania: 2011
Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp ……….. 6

Rozdział I. Niektóre aspekty związane z dziedzictwem kulturowym, w świetle krytycznej analizy literatury przedmiotu…7

1.1 Dziedzictwo kulturowe – ujęcia definicyjne..7
1.2 Rola tradycji w kulturze współczesnej…12
1.3 Rola zwyczajów, obyczajów, obrzędów i świąt w życiu społecznym……..16

Rozdział II. GOK Gminy Psary – charakterystyka instytucji…..21

2.1 Działalność GOK (rys historyczny, misja i cele instytucji, metody pracy, oferta kulturalna, współpraca GOK z organizacjami pozarządowymi)..21
2.2 Projekty oraz przedsięwzięcia GOK wykorzystujące…39 materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe. 39
2.2.1 Wielomiesięczne projekty grantowe dotyczące dziedzictwa kulturowego……39

Rozdział III. Wykorzystanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w integrowaniu społeczeństwa lokalnego. Studium przypadku na przykładzie działalności Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary. Prezentacja wyników badań własnych…..55

3.1 Charakterystyka przebiegu badań i próby badawczej………….55
3.2 Dziedzictwo kulturowe a integracja społeczna w opinii mieszkańców gminy Psary -wyniki badań…..58
3.3 Perspektywy rozwoju projektów GOK w opinii odbiorców oferty kulturalnej instytucji ….64

Zakończenie..67
Bibliografia.. 68

Źródła internetowe:…..69
www.psary.pl…..69
www.gok-psary.pl….69
www.unesco.pl…..69
www.ngo.org.pl…..69

Wykaz tabel….71
Wykaz zdjęć..74

Tabela nr 1. Analiza SWOT…….24
Tabela nr 2. Podział badanej grupy ze względu na płeć….57
Tabela nr 3. Charakterystyka badanej grupy respondentów ze względu na miejsce zamieszkania….57
Tabela nr 4. Podział badanej grupy respondentów ze względu na wiek…….58
Tabela nr 5. Podział badanej grupy respondentów ze względu na wykształcenie….58
Tabela nr 6. Zestawienie odpowiedzi respondentów na pytanie: „Czy brałeś/aś udział w projektach, obrzędach i przedsięwzięciach GOK nawiązujących do dziedzictwa kulturowego regionu?”………..59
Tabela nr 7. Zestawienie odpowiedzi respondentów na pytanie: „W jakich projektach brałeś udział?”…… 59
Tabela nr 8. Zestawienie odpowiedzi respondentów na pytanie: „Co motywowało Cię do udziału w tych inicjatywach?”….60
Tabela nr 9. Zestawienie odpowiedzi respondentów na pytanie: „Skąd czerpiesz wiedzę na temat realizowanych projektów”….. 60
Tabela nr 10. Zestawienie odpowiedzi respondentów na pytanie: „Czy zamierzasz uczestniczyć w kolejnych tego typu przedsięwzięciach”…..61
Tabela nr 11. Dziedzictwo kulturowe a integracja społeczna w opinii respondentów…..61
Tabela nr 12. Zestawienie odpowiedzi respondentów na pytanie: „Jak oceniasz realizację zaznaczonych przedsięwzięć”………..64
Tabela nr 13. Zestawienie odpowiedzi respondentów na pytanie: „Jak oceniasz częstotliwość tego rodzaju inicjatyw”…….64
Tabela nr 14. Zestawienie odpowiedzi respondentów na pytanie: „Czy Twoim zdaniem należałoby wprowadzić jakieś nowe działania, pomysły do realizowanych przez GOK projektów”….65

Zdjęcie nr 1. Podziękowania….42
Zdjęcie nr 2. Podsumowanie projektu…..42
Zdjęcie nr 3. Beneficjenci warsztatów…44
Zdjęcie nr 4. Biżuteria (rękodzieło)…….44
Zdjęcie nr 5. Warsztaty z kaligrafii…….45
Zdjęcie nr 6. „Frycka”………45
Zdjęcie nr 7. Wyroby z wiórów osikowych……46
Zdjęcie nr 8. Serwetki……….46
Zdjęcie nr 11. Zespół w nowych strojach……..48
Zdjęcie nr 12. Kwartet akordeonistów……..48 Zdjęcie nr 13. Widowisko „Herody”….. 49
Zdjęcie nr 14. Realizatorzy Projektu……..49 Zdjęcie nr 15. Przemarsz ulicami wsi…….50
Zdjęcie nr 16. Frycka……….50
Zdjęcie nr 17. Palmy wielkanocne……..51
Zdjęcie nr 18. Szopki bożonarodzeniowe…..51 Zdjęcie nr 19. Korowód uczestników……52
Zdjęcie nr 20. Obrzęd topienia Marzanny…. 52
Zdjęcie nr 21. Noc Świętojańska………. 53 Zdjęcie nr 22. Wianki na rzece…… 53
Zdjęcie nr 23. Członkinie KGW……..54
Zdjęcie nr 24. Obrzęd Dożynkowy……54

5/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print