Działania marketingu handlowego na podstawie firmy Bytom

Wstęp

1. Charakterystyka marketingu w handlu.
1.1 Istota i pojęcie przedsiębiorstwa handlowego.
1.2 Rodzaje handlu detalicznego.
1.3 Obsługa klienta.
1.4 Merchandising.

2. Analiza sytuacyjna przedsiębiorstwa Bytom SA
2.1 Analiza handlu ubiorami męskimi w Polsce
2.2 Analiza przedsiębiorstwa Bytom SA.
2.3 Analiza, profil klientów przedsiębiorstwa Bytom SA.
2.4 Analiza konkurencji przedsiębiorstwa Bytom SA.
2.5 Analiza SWOT.

3. Analiza, ocena, sposoby poprawy działalności przedsiębiorstwa Bytom SA

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów

Wstęp

W dobie globalizacji i rosnącej konkurencji, działania marketingowe odgrywają kluczową rolę w sukcesie przedsiębiorstw. Działania marketingowe, w tym przypadku działania marketingu handlowego, to ogół działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w celu sprzedaży swoich produktów i usług klientom. Celem niniejszej pracy jest analiza działalności marketingowej firmy Bytom oraz ocena wpływu tych działań na sukces przedsiębiorstwa na rynku handlu odzieżą męską w Polsce.

Praca ta składa się z trzech głównych części. W pierwszej części zostanie przedstawiona charakterystyka marketingu w handlu, w tym omówienie istoty i pojęcia przedsiębiorstwa handlowego, rodzajów handlu detalicznego, obsługi klienta, a także merchandisingu, który obejmuje marketing mix w handlu. Celem tej części jest zapoznanie czytelnika z podstawowymi pojęciami związanymi z marketingiem handlowym, które posłużą jako fundament do analizy przypadku firmy Bytom.

Druga część pracy skupia się na analizie sytuacyjnej przedsiębiorstwa Bytom SA. Zostanie przeprowadzona analiza handlu ubiorami męskimi w Polsce, by pokazać ogólny kontekst rynkowy, w którym działa firma Bytom. Następnie zostanie dokonana szczegółowa analiza przedsiębiorstwa, w tym profil klientów oraz konkurencji. W ramach tej części zostanie również przeprowadzona analiza SWOT, która pomoże zidentyfikować mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz szanse i zagrożenia wynikające z otoczenia rynkowego.

W trzeciej i ostatniej części pracy zostaną przedstawione wnioski wynikające z analizy, oceny działalności marketingowej firmy Bytom oraz sposoby poprawy tych działań. Celem tej części jest przedstawienie praktycznych rekomendacji, które mogą pomóc przedsiębiorstwu w dalszym rozwoju i zwiększeniu konkurencyjności na rynku handlu odzieżą męską w Polsce.

W zakończeniu pracy zostanie podsumowana istota i znaczenie działań marketingowych w handlu na przykładzie firmy Bytom oraz przedstawione przemyślenia na temat przyszłości przedsiębiorstwa w kontekście zmieniającego się rynku. Praca zostanie uzupełniona o bibliografię, spis tabel oraz wykresów, które posłużyły jako materiał źródłowy do analizy i ilustracji przedstawionych zagadnień.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print