Społeczna percepcja krajobrazu archeologicznego

praca z archeologii Społeczna percepcja krajobrazu archeologicznego: wiedza i poglądy mieszkańców terenów wiejskich na temat grodzisk wczesnośredniowiecznych Wstęp Rozdział I. Kultura, społeczeństwo, percepcja społeczna, a krajobraz archeologiczny i dziedzictwo archeologiczne. Rozdział II. Granice i obszar badanego terenu. Umiejscowienie pojęć gród, grodzisko. Przedstawienie grodzisk na podstawie literatury i danych konserwatorskich. Identyfikacja zagrożeń – zarówno ogólnych dla … Czytaj dalej

Wykorzystanie kompozycji roślinnych w krajobrazie metody i pomiary

Spis treści Wstęp 4 I. Teoretyczne podstawy pracy 5 I.1. Krajobraz-definicje 5 I.1.1. Struktura i rodzaje krajobrazu 7 I.2. Percepcja krajobrazu 9 I.2.1. Postrzeganie i odbieranie krajobrazu zdaniem Krzymkowskiej- Kostrowickiej 11 I.2.2. Percepcja cech krajobrazu i jej wynik jako przedmiot oceny 13 I.3. Cechy krajobrazu, które skupiają naszą uwagę i mają istotne znaczenie 16 II. … Czytaj dalej

Różnice płciowe w percepcji elementów krajobrazu

SPIS TREŚCI: Wstęp 5 Rozdział I. Teoretyczne podstawy pracy 6 1.1. Krajobraz 6 1.1.1. Krótka historia definicji 6 1.1.2. Krajobraz w definicjach 6 1.1.3. Krajobraz i jego elementy 8 1.1.4. Rodzaje krajobrazu 10 1.2. Percepcja 12 1.3. Percepcja krajobrazu 16 1.3.1. Teorie dotyczące percepcji krajobrazu 16 1.3.2. Uwarunkowania percepcji 16 1.3.3. Model obrazujący przebieg procesu … Czytaj dalej