Różnice płciowe w percepcji elementów krajobrazu

SPIS TREŚCI:

Wstęp 5

Rozdział I. Teoretyczne podstawy pracy 6
1.1. Krajobraz 6
1.1.1. Krótka historia definicji 6
1.1.2. Krajobraz w definicjach 6
1.1.3. Krajobraz i jego elementy 8
1.1.4. Rodzaje krajobrazu 10
1.2. Percepcja 12
1.3. Percepcja krajobrazu 16
1.3.1. Teorie dotyczące percepcji krajobrazu 16
1.3.2. Uwarunkowania percepcji 16
1.3.3. Model obrazujący przebieg procesu percepcji krajobrazu 17
1.3.4. Bodźce decydujące o wyniku oceny krajobrazu 18
1.3.5. Cechy krajobrazu mające wpływ na jego ocenę 18
1.3.6. Czynniki decydujące o percepcji krajobrazu 19

Rozdział II. Różnice płciowe mające znaczenie w postrzeganiu 21
2.1. Wpływ historii i hormonów na zdolności poznawcze kobiet i mężczyzn 21
2.1.1. Historia 21
2.1.2. Hormony 22
2.2. Podstawowe różnice w funkcjonowaniu poznawczym kobiet i mężczyzn 23
2.3. Różnice w budowie mózgów obu płci 25
2.4. Możliwy wpływ różnic w zdolnościach poznawczych kobiet i mężczyzn na percepcję krajobrazu 25

Rozdział III. Założenia metodologiczne 28
3.1. Cel pracy 28
3.2. Problem badawczy 28
3.3. Metody i techniki badawcze 28
3.4. Materiały i przebieg badań 29

Rozdział IV. Wyniki badań i ich omówienie 35
4.1. Charakterystyka badanych 35
4.2. Wyniki badań 39
4.3. Omówienie wyników przeprowadzonych badań 46

Podsumowanie 56
Streszczenie 57
Abstract 58
Bibliografia 59
Załączniki 61

Liczba stron 62
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2010
image_pdfimage_print