Gospodarcze aspekty agroturystyki w województwie dolnośląskim

Wstęp Rozdział I. Agroturystyka – stan i perspektywy rozwoju. 1.1. Historia i geneza agroturystyki. 1.2.Czynniki wpływające na rozwój agroturystyki. 1.3 Kierunki rozwoju agroturystyki. Rozdział II. Walory turystyczne a rozwój regonu. 2.1 Atrakcyjność wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej. 2.2 Warunki sprzyjające rozwojowi agroturystyki w regionie. 2.3 Proekologiczne procedury w gospodarstwach agroturystycznych. 2.4 Ochrona obszarów przyrodniczych przed degradacją. Rozdział … Czytaj dalej

Znaczenie reklamy w turystyce

Wstęp Rozdział I.Wybrane zagadnienia związane z turystyką 1.1 Pojęcie turystyki i jej rodzaje 1.2 Ruch turystyczny i czynniki kształtujące go 1.3 Znaczenie turystyki w rozwoju regionów Rozdział II. Reklama w turystyce 2.1 Definicje reklamy 2.2 Nadawca i odbiorca w reklamie 2.3 Funkcje reklamy 2.4 Wykorzystanie reklamy w branży turystycznej Rozdział III. Metodologia badania dotyczącego wpływu … Czytaj dalej

Stan i możliwości rozwoju agroturystyki w obszarach górskich na przykładzie gminy Solina

Rozdział I. Czynniki warunkujące rozwój agroturystyki w Gminie Solina 1.1. Walory przyrodniczo-turystyczne 1.2. Walory krajobrazowe 1.3. Walory kulturowe i imprezy kulturalne Rozdział II. Charakterystyka Gminy Solina 2.1. Położenie Gminy 2.2. Klimat Gminy 2.3. Historia Gminy Solina 2.4. Infrastruktura Gminy Ekonomista będzie widział w turystyce ważną dziedzinę gospodarki, pedagog zwracać będzie uwagę na wychowawcze funkcje turystyki, … Czytaj dalej

Rozwój turystyki przyjazdowej w Unii Europejskiej – stan i perspektywy

Wstęp Rozdział 1.Charakterystyka podstawowych pojęć w turystyce 1.1. Pojęcie i definiowanie turystyki 1.2. Podział i rodzaje turystyki 1.3. Walory turystyczne 1.4. Gospodarka turystyczna i baza turystyczna 1.5. Popyt i podaż turystyczna Rozdział 2. Turystyka przyjazdowa – istota  i znaczenie 2.1. Charakterystyka turystyki przyjazdowej 2.2.. Czynniki określające turystykę przyjazdową 2.3. Wpływ turystyki przyjazdowej na rozwój gospodarczy … Czytaj dalej

Pilot wycieczek – charakterystyka i perspektywy na współczesnym rynku pracy

Cel pracy Pierwsza wątpliwość jaka rodzi się w teoretycznych rozważaniach o cel poznania naukowego to pytanie czy powinniśmy badać fakty czy sądy o faktach? To nie pozorny problem lecz zasadnicza sprawa dla wartości teorii. Badanie faktów nakłada na nas konieczność ich oceny, interpretacji, przecież subiektywnej. Poznawanie sądów o faktach zasłania ich naturę oraz rządzące nimi … Czytaj dalej

Źródła finansowania przedsiębiorstwa turystycznego

Liczba stron: 61 Rodzaj gotowej pracy: licencjacka Rok oddania: 2011 Spis Treści Wstęp 3 Rozdział I. Działalność przedsiębiorstwa turystycznego 5 1.1 Definicja przedsiębiorczości i przedsiębiorstwa turystycznego 5 1.2 Przesłanki tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw turystycznych 6 1.3 Podział przedsiębiorstw turystycznych 10 1.4 Motywacja do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz korzyści wynikające z prowadzenia własnej firmy 13 1.6 … Czytaj dalej

Znaczenie transportu autokarowego w turystyce

Liczba stron: 63 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Morska w Gdyni Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2002 Zawartość pracy: Spis Treści Wstęp 3 1. Pojęcia i definicja stosowane w transporcie autokarowym 5 2. Regulacje prawne w transporcie drogowym11 2.1. Przepisy prawne dotyczące przewozu pasażerów 11 2.2. Dokumenty stosowane w transporcie autokarowym 22 3. Analiza transportu autokarowego … Czytaj dalej

Promocja produktu turystycznego gminy Lubichowo

Liczba stron: 78 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Gdański, Sopot Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2009 SPIS TREŚCI Wstęp 3 Rozdział 1 Promocja turystyczna produktu obszaru 4 1.1 Pojęcie i składniki produktu turystycznego obszaru 4 1.2 Marketing miejsca docelowego 9 1.3 Istota promocji obszaru 10 1.3.1 Pojęcie promocji 10 1.3.2 Narzędzia promocji 12 Rozdział 2 Gmina … Czytaj dalej

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

Wstęp 2 Rozdział I. Elementy zarządzania strategicznego i operacyjnego a funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku 3 1. Definicja i istota zarządzania 3 1.1. Ujęcie definicyjne zarządzania 3 1.2. Koncepcje zarządzania według Petera Druckera 6 2. Zarządzanie strategiczne i operacyjne oraz ich wyznaczniki 10 2.1. Misja i wizja przedsiębiorstwa 16 2.2. Strategia firmy 17 2.3. Proces zarządzania … Czytaj dalej

Turystyka biznesowa

Rozdział 1. Turystyka biznesowa 1 1.1. Pojęcie turystyki biznesowej 1 1.2 Kształtowanie produktu turystyki biznesowej 5 1.3 Korzyści z turystyki biznesowej 11 1.4 Struktura rynku podróży służbowych 17 Od najdawniejszych czasów datują się wędrówki ludności odbywane poza obszar stałego miejsca zamieszkania. Ich przyczyny związane były początkowo z ekspansją terytorialną (wojny, krucjaty), dyplomacją (misje, poselstwa), handlem, … Czytaj dalej