Źródła finansowania przedsiębiorstwa turystycznego

Liczba stron: 61 Rodzaj gotowej pracy: licencjacka Rok oddania: 2011 Spis Treści Wstęp 3 Rozdział I. Działalność przedsiębiorstwa turystycznego 5 1.1 Definicja przedsiębiorczości i przedsiębiorstwa turystycznego 5 1.2 Przesłanki tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw turystycznych 6 1.3 Podział przedsiębiorstw turystycznych 10 1.4 Motywacja do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz korzyści wynikające z prowadzenia własnej firmy 13 1.6 … Czytaj dalej

Znaczenie transportu autokarowego w turystyce

Liczba stron: 63 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Morska w Gdyni Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2002 Zawartość pracy: Spis Treści Wstęp 3 1. Pojęcia i definicja stosowane w transporcie autokarowym 5 2. Regulacje prawne w transporcie drogowym11 2.1. Przepisy prawne dotyczące przewozu pasażerów 11 2.2. Dokumenty stosowane w transporcie autokarowym 22 3. Analiza transportu autokarowego … Czytaj dalej

Promocja produktu turystycznego gminy Lubichowo

Liczba stron: 78 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Gdański, Sopot Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2009 SPIS TREŚCI Wstęp 3 Rozdział 1 Promocja turystyczna produktu obszaru 4 1.1 Pojęcie i składniki produktu turystycznego obszaru 4 1.2 Marketing miejsca docelowego 9 1.3 Istota promocji obszaru 10 1.3.1 Pojęcie promocji 10 1.3.2 Narzędzia promocji 12 Rozdział 2 Gmina … Czytaj dalej

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

Wstęp 2 Rozdział I. Elementy zarządzania strategicznego i operacyjnego a funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku 3 1. Definicja i istota zarządzania 3 1.1. Ujęcie definicyjne zarządzania 3 1.2. Koncepcje zarządzania według Petera Druckera 6 2. Zarządzanie strategiczne i operacyjne oraz ich wyznaczniki 10 2.1. Misja i wizja przedsiębiorstwa 16 2.2. Strategia firmy 17 2.3. Proces zarządzania … Czytaj dalej

Turystyka biznesowa

Rozdział 1. Turystyka biznesowa 1 1.1. Pojęcie turystyki biznesowej 1 1.2 Kształtowanie produktu turystyki biznesowej 5 1.3 Korzyści z turystyki biznesowej 11 1.4 Struktura rynku podróży służbowych 17 Od najdawniejszych czasów datują się wędrówki ludności odbywane poza obszar stałego miejsca zamieszkania. Ich przyczyny związane były początkowo z ekspansją terytorialną (wojny, krucjaty), dyplomacją (misje, poselstwa), handlem, … Czytaj dalej

Perspektywy rozwoju turystyki górskiej w Ukraińskich Karpatach

Spis treści WSTĘP 3 ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA I SPECYFIKA TURYSTYKI GÓRSKIEJ 4 1.1. Przykładowa istota turystyki 4 1.2. Rodzaje turystyki 6 1.3. Turystyka górska jako specyficzna forma turystyki 9 ROZDZIAŁ 2. UKRAIŃSKIE KARPATY. POŁOŻENIE GEOGRAFІCZNE І CHARAKTERYSTYKA 11 2.1. Położenie geograficzne ukraińskich Karpat 11 2.2. Karpaty ukraińskie – charakterystyka 12 2.3. Budowa geologiczna Karpat ukraińskich … Czytaj dalej

Turystyka jako forma rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej ludzi niepełnosprawnych

Liczba stron: 63 Rodzaj pracy: dyplomowa Rok oddania: 2003 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI WSTĘP 1. ROZDZIAŁ: Turystyka niepełnosprawnych – wiadomości ogólne 1.1. Turystyka – pojęcie i znaczenie zdrowotne 1.2. Rola turystyki w zaspokajaniu minimum aktywności ruchowej człowieka 1.3. Pojęcie niepełnosprawności 1.4. Rehabilitacja 1.5. Stereotypy 1.6. Integracja 1.7. Cele turystyki ludzi niepełnosprawnych 1.7.1. Cel leczniczy 1.7.2. … Czytaj dalej

Atrakcyjność Tatr Zachodnich

Wstęp Rozdział 1. Ogólne wiadomości o Tatrach 1.1 Zasięg 1.2. Budowa geologiczna 1.3. Klimat 1.4. Hydrografia 1.5. Przyroda Tatr 1.5.1. Świat roślin 1.5.2. Świat zwierząt 1.6. Tatrzański Park Narodowy Rozdział 2. Turystyka kwalifikowana w Tatrach 2.1. Pierwsi turyści w Tatrach 2.2. Pojęcie i zakres turystyki kwalifikowanej 2.3. Turystyka piesza górska jako rodzaj turystyki kwalifikowanej 2.4. … Czytaj dalej

Wykorzystanie internetu w promocji usług agroturystycznych

SPIS TREŚCI WSTĘP 2 I. INTERNET JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI 4 1.1. Historia i rozwój internetu 4 1.2. Charakterystyka użytkowników internetu w Polsce 9 II. OPIS NARZĘDZI MARKETINGU MIX 17 III. PROMOCJA W INTERNECIE 23 IV. NARZĘDZIA INTERNETOWEGO PROMOTION – MIX 29 4.1. Reklama internetowa 29 4.2. Marketing wyszukiwarkowy 39 4.3. Marketing bezpośredni 42 4.4. Internetowe … Czytaj dalej

Jerozolima miasto trzech religii

Spis treści Wstęp 3 Rozdział I Dzieje Jerozolimy 4 1.1. Historia miasta 4 1.2. Jerozolima w czasach nowożytnych 12 Rozdział II Jerozolima – święte miasto trzech religii 17 2.1. Miasto Judaizmu 17 2.2. Miasto Chrześcijaństwa 23 2.3. Miasto Islamu 24 Rozdział III Jerozolima – walory turystyczne 28 3.1. Dzielnica muzułmańska 28 3.2. Dzielnica Żydowska 33 … Czytaj dalej