Turystyka biznesowa

Rozdział 1. Turystyka biznesowa 1
1.1. Pojęcie turystyki biznesowej 1
1.2 Kształtowanie produktu turystyki biznesowej 5
1.3 Korzyści z turystyki biznesowej 11
1.4 Struktura rynku podróży służbowych 17

Od najdawniejszych czasów datują się wędrówki ludności odbywane poza obszar stałego miejsca zamieszkania. Ich przyczyny związane były początkowo z ekspansją terytorialną (wojny, krucjaty), dyplomacją (misje, poselstwa), handlem, a następnie dotyczyły indywidualnych potrzeb wynikających z celów o charakterze religijnym, zdrowotnym i przyjemnościowym[1].

Same jednak określenia, jak turysta i turystyka, pojawiły się dopiero pod koniec XVIII wieku. Przyjmuje się, że geneza tych pojęć najprawdopodobniej ma związek z określeniem „grand tour”. Oznaczało ono, bardzo popularne w tym okresie wśród angielskiej, zwłaszcza bogatej młodzieży, wyjazdy do Francji, Niemiec i innych krajów, odbywane w celach edukacyjnych, poznawczych a także dla rozrywki[2].

W wyższych sferach społecznych „wyjazdy te traktowane były jako ważny element kształcenia i wychowania młodych ludzi, a człowiek, który nie odbył „grand tour” – według ówczesnych opinii – nie mógł uważać się za osobę wykształconą”[3].Odwiedzających Francję młodych Anglików miejscowa ludność często nazywała turystami. W krótkim czasie wyraz ten przyjął się także w innych krajach europejskich.

Turystyka to zespół stosunków i zja­wisk wynikających z podróży i pobytu osób przyjezdnych, o ile nie następuje w związku z tym osiedlenie się i podjęcie pracy zarobkowej.[4]

[1] Patrz Hałaciński P., Zarys historii turystyki w zeszytach szkoleniowych turystyki, AWF, Warszawa 1963.

[2] Kulczycki Z., Zarys historii turystyki w Polsce, SiT, Warszawa 1977, s. 18.

[3] Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Impuls, Kraków 1999, s. 16.

[4] Praca zbiorowa pod redakcją Z. Kruczka: Pilotaż wycieczek zagranicznych. Wydanie VI uzupełnione i poprawione. Kraków 1998, s.9.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print