Pokarm błotniaka łąkowego (Circus pygargus) w okresie gniazdowym

SPIS TREŚCI 1. Spis treści 3 2. Wstęp 4 3. Opis terenu badań 13 4. Metodyka 22 5. Wyniki badań 23 6. Zmiany szerokości nisz pokarmowych w kolejnych etapach rozrodu i sezonach lęgowych 34 8. Bibliografia 43 9. Mapa torfowisk węglanowych pod Chełmem 50 10. Zdjęcia 51 Wstęp Błotniak łąkowy (Circus pygargus) jest gatunkiem o … Czytaj dalej

Obserwacje nad „Mole Guording” Ukosa Turdus Merula L.

SPIS TREŚCI Wstęp 4 Materiał i metody  5 Wyniki 8 Dyskusja 11 Streszczenie 15 Literatura 16 Tabele 18 Ryciny 29 WSTĘP „Mate guarding” jest to pilnowanie samicy przez samca – polega na przebywaniu samca w pobliżu samicy i podążaniu za nią oraz odpędzaniu wszystkich samców konkurentów chcących kopulować z jego partnerką (Birkhead i Moller, 1992, … Czytaj dalej

Zarys monograficzny miejscowości Gawłów na tle gminy Sochaczew

ZARYS MONOGRAFICZNY MIEJSCOWOŚCI GAWŁÓW NA TLE GMINY SOCHACZEW Spis treści: Rozdział 1. Położenie gminy Sochaczew w województwie mazowieckim oraz lokalizacja miejscowości Gawłów. 2. Rys historyczny gminy. 3. Warunki przyrodnicze gminy Sochaczew. a. Budowa geologiczna i rzeźba. b. Klimat. c. Wody. d. Gleby. e. Flora. f. Fauna. g. Pomniki przyrody. 4. Infrastruktura techniczna gminy Sochaczew. a. … Czytaj dalej

Analiza obecności trójnukleotydowych sekwencji powtórzonych (TRS) w genomach szczepów

SPIS TREŚCI I. WSTĘP 1. LUDZKIE SEKWENCJE POWTÓRZONE DNA 1.1. Sekwencje rozproszone 1.1.1. Sekwencje SINE 1.1.2. Sekwencje LINE 1.2. Sekwencje tandemowe (satelitarne) 1.2.1. Sekwencje mikrosatelitarne (STR) 1.2.1.a. Częstość występowania mikrosatelitów 1.2.1.b. Funkcje mikrosatelitów 1.2.1.c. Mikrosatelity w diagnostyce i medycynie sądowej 1.2.2. Sekwencje minisatelitarne (VNTR) 1.2.3. Sekwencje midi- i makrosatelitarne 1.3. Sekwencje powtarzające się centromerowego i … Czytaj dalej