Obserwacje nad „Mole Guording” Ukosa Turdus Merula L.

SPIS TREŚCI Wstęp 4 Materiał i metody  5 Wyniki 8 Dyskusja 11 Streszczenie 15 Literatura 16 Tabele 18 Ryciny 29 WSTĘP „Mate guarding” jest to pilnowanie samicy przez samca – polega na przebywaniu samca w pobliżu samicy i podążaniu za nią oraz odpędzaniu wszystkich samców konkurentów chcących kopulować z jego partnerką (Birkhead i Moller, 1992, … Czytaj dalej