Systemy zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie

Liczba stron: 161 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2004 Spis Treści WSTĘP 4 1. Pojęcie kosztów i ich klasyfikacja. 6 1.1. Istota i zakres pojęciowy kosztów. 6 1.2. Klasyfikacja kosztów 13 1.2.1. Koszty dla celów sprawozdawczych, wyceny produkcji oraz pomiaru zysku 16 1.2.2. Koszty dla podejmowania decyzji … Czytaj dalej

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Liczba stron: 75 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Łódzki Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2002 Spis Treści Wstęp Rozdział I Podstawowe pojęcia i regulacje w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych 1.1. Zakres przedmiotowy zryczałtowanego podatku dochodowego. 1.2. Zakres podmiotowy zryczałtowanego podatku dochodowego. 1.2.1. Wyłączenia z opodatkowania w formie ryczałtu. 1.2.2. Utrata prawa do opodatkowania w formie ryczałtu … Czytaj dalej

Podatek od towarów i usług w Polsce na tle podatku VAT w innych krajach Unii Europejskiej

Spis Treści WSTĘP 3 Rozdział I Istota podatku i systemu podatkowego 5 1.1. Podstawowe pojęcia związane z podatkami 6 1.2. System podatkowy 8211 istota i rodzaje 16 Rozdział II Geneza i rozwój unijnego systemu podatkowego 21 2.1. Charakterystyka systemu podatkowego państw Unii Europejskiej 24 2.2. Znaczenie systemu podatkowego krajów Wspólnoty dla struktur Unii Europejskiej 44 … Czytaj dalej

Plan kont jednostek gospodarczych na przykładzie schroniska Turystycznego przy zespole szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 1. WSTĘP 2. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z RACHUNKOWOŚCI 2.1. ISTOTA, CECHY I FUNKCJE KONTA KSIĘGOWEGO 2.2. ELEMENTY KONTA 2.3. KLASYFIKACJA KONT 2.4. DEFINICJA I CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADOWEGO PLANU KONT CZĘŚĆ 2 3. PLAN KONT W WYBRANYCH JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH 3.1. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ 3.2. WZORCOWY PLAN KONT DLA PRZEDSIĘBIORCY PRYWATNEGO (WARIANT UPROSZCZONY I … Czytaj dalej

Organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą z uwzględnieniem zmian w rachunkowości

SPIS TREŚCI Wstęp 2 ROZDZIAŁ I Teoretyczne zagadnienia organizacji rachunkowości 1.1 Pojęcie i podmiot rachunkowości 4 1.2 Cele, cechy i funkcje rachunkowości 11 1.3 Standardy i regulacje prawne funkcjonowania rachunkowości 13 1.4 Zakres rachunkowości 18 1.5 Zasady prawidłowej rachunkowości 19 ROZDZIAŁ I I Elementy rachunkowości 2.1 Dokumentacja rachunkowości 24 2.2 Wycena aktywów i pasywów 37 … Czytaj dalej

Komputerowe systemy finansowo-księgowe w rachunkowości na przykładzie programu Finanse i Księgowość firmy Matrix

Spis Treści ROZDZIAŁ I. ISTOTA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W RACHUNKOWOŚCI. 6 1. SYSTEM INFORMACYJNY JAKO PODSTAWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. 6 1.1. System informacyjny. 6 1.2. Funkcje systemu informacyjnego 10 1.3. Pożądane cechy systemu informacyjnego 11 1.4. Systemy informatyczne 11 2. POTRZEBA TWORZENIA SYSTEM INFORMATYCZNYCH W RACHUNKOWOŚCI. 14 3. RACHUNKOWOŚĆ JAKO ZŁOŻONY SYSTEM INFORMATYCZNY. 15 3.1. Cele rachunkowości … Czytaj dalej

Strategie podatkowe przedsiębiorstw

Liczba stron: 100 Spis treści: Wstęp Rozdział IPrzedsiębiorstwo a system podatkowy ¨ Czynniki mające wpływ na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem ¨ Podatek jako element kształtujący wybór strategii przedsiębiorstwa ¨ Definicja podatku ¨ Elementy konstrukcji podatku ¨ Funkcje podatków ¨ Podstawowe konstrukcje podatków ¨ Rys historyczny i geneza podatku dochodowego w Polsce ¨ Kształtowanie się konstrukcji podatku … Czytaj dalej