Rola majątku trwałego w funkcjonowaniu podmiotu gospodarczego

Wstęp Rozdział I. Ogólna charakterystyka i zarządzanie majątkiem trwałym w podmiocie gospodarczym 1.1. Definicja i znaczenie majątku trwałego w działalności gospodarczej 1.2. Znaczenie majątku rzeczowego i środków trwałych 1.3. Zarządzanie majątkiem trwałym: wyzwania i trudności 1.4. Wpływ przepisów podatkowych i rachunkowości na zarządzanie majątkiem trwałym Rozdział II. Rzeczowe aktywa trwałe i ich wycena 2.1. Charakterystyka … Czytaj dalej

Wynik działalności przedsiębiorstwa w ujęciu podatkowo-bilansowym

Liczba stron: 64 Nazwa Szkoły Wyższej: POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, KOSZALIN Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2022 Zawartość pracy: Streszczenie.. 4 Wstęp…..5 Rozdział 1. Elementy i metody ustalania wyniku finansowego ….. 7 1.1 Koszty i przychody- podstawowa kategoria wyniku finansowego ….. 7 1.2 Elementy wyniku finansowego .. 9 1.3 Zasady i metody ustalania wyniku finansowego..11 1.4 Wynik … Czytaj dalej

Przejście podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe

TEMAT : Przejście podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe na przykładzie „FIRMY XYZ” WSTĘP ROZDZIAŁ I. Zasady prowadzenia ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów 1.1. Obowiązek prowadzenia i założenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 1.2. Budowa oraz sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 1.3. Ewidencje i rejestry związane z podatkową księgą … Czytaj dalej

Proces konsolidacji sprawozdań finansowych

1. Podstawowe akty prawne 3 2. Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych 4 3. Wyłączenia z konsolidacji – obligatoryjne i fakultatywne 5 4. Tryb sporządzania skonsolidowanego sprawozdania 9 5. Dokumentacja konsolidacyjna 13 6. Terminy sporządzania, zatwierdzenie oraz obowiązek publikacji 15 Podstawowe akty prawne Spółka handlowa, ponosząca odpowiedzialność za politykę bilansową całej grupy kapitałowej jest zobowiązana do przygotowania … Czytaj dalej

Opodatkowanie działalności deweloperskiej w polskim systemie podatkowym

Wstęp Rozdział 1. Regulacje ustawy o podatku od towarów i usług VAT w działalności deweloperskiej 1.1. Budynki i budowle, grunty jako towar 1.2. Powstanie obowiązku podatkowego 1.2.1. Z chwilą wydania gruntu 1.2.1. Z chwilą wystawienia faktury 1.3. Stawka opodatkowania 1.3.1. Szczególna zasada opodatkowania gruntu 1.3.2. Sprzedaż gruntów budowlanych przez podatników 1.4. Zwolnienia podatkowe Rozdział 2. … Czytaj dalej

Systemy zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie

Liczba stron: 161 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2004 Spis Treści WSTĘP 4 1. Pojęcie kosztów i ich klasyfikacja. 6 1.1. Istota i zakres pojęciowy kosztów. 6 1.2. Klasyfikacja kosztów 13 1.2.1. Koszty dla celów sprawozdawczych, wyceny produkcji oraz pomiaru zysku 16 1.2.2. Koszty dla podejmowania decyzji … Czytaj dalej

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Liczba stron: 75 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Łódzki Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2002 Spis Treści Wstęp Rozdział I Podstawowe pojęcia i regulacje w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych 1.1. Zakres przedmiotowy zryczałtowanego podatku dochodowego. 1.2. Zakres podmiotowy zryczałtowanego podatku dochodowego. 1.2.1. Wyłączenia z opodatkowania w formie ryczałtu. 1.2.2. Utrata prawa do opodatkowania w formie ryczałtu … Czytaj dalej

Podatek od towarów i usług w Polsce na tle podatku VAT w innych krajach Unii Europejskiej

Spis Treści WSTĘP 3 Rozdział I Istota podatku i systemu podatkowego 5 1.1. Podstawowe pojęcia związane z podatkami 6 1.2. System podatkowy 8211 istota i rodzaje 16 Rozdział II Geneza i rozwój unijnego systemu podatkowego 21 2.1. Charakterystyka systemu podatkowego państw Unii Europejskiej 24 2.2. Znaczenie systemu podatkowego krajów Wspólnoty dla struktur Unii Europejskiej 44 … Czytaj dalej

Plan kont jednostek gospodarczych na przykładzie schroniska Turystycznego przy zespole szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 1. WSTĘP 2. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z RACHUNKOWOŚCI 2.1. ISTOTA, CECHY I FUNKCJE KONTA KSIĘGOWEGO 2.2. ELEMENTY KONTA 2.3. KLASYFIKACJA KONT 2.4. DEFINICJA I CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADOWEGO PLANU KONT CZĘŚĆ 2 3. PLAN KONT W WYBRANYCH JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH 3.1. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ 3.2. WZORCOWY PLAN KONT DLA PRZEDSIĘBIORCY PRYWATNEGO (WARIANT UPROSZCZONY I … Czytaj dalej

Organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą z uwzględnieniem zmian w rachunkowości

SPIS TREŚCI Wstęp 2 ROZDZIAŁ I Teoretyczne zagadnienia organizacji rachunkowości 1.1 Pojęcie i podmiot rachunkowości 4 1.2 Cele, cechy i funkcje rachunkowości 11 1.3 Standardy i regulacje prawne funkcjonowania rachunkowości 13 1.4 Zakres rachunkowości 18 1.5 Zasady prawidłowej rachunkowości 19 ROZDZIAŁ I I Elementy rachunkowości 2.1 Dokumentacja rachunkowości 24 2.2 Wycena aktywów i pasywów 37 … Czytaj dalej