Rola majątku trwałego w funkcjonowaniu podmiotu gospodarczego

Majątek trwały spełnia ważną rolę w funkcjonowaniu każdego podmiotu gospodarczego. Bez niego nie jest możliwe prowadzenie działalności w konkurencyjnej gospodarce rynkowej. Majątek trwały jest zaangażowany w przedsiębiorstwie na okres dłuższy niż jeden rok. Podstawowe znaczenie w strukturze majątku trwałego ma majątek rzeczowy, a w nim środki trwałe, albowiem one obok ludzi są podstawowym czynnikiem wytwórczym … Czytaj dalej