Rola majątku trwałego w funkcjonowaniu podmiotu gospodarczego

Wstęp Rozdział I. Ogólna charakterystyka i zarządzanie majątkiem trwałym w podmiocie gospodarczym 1.1. Definicja i znaczenie majątku trwałego w działalności gospodarczej 1.2. Znaczenie majątku rzeczowego i środków trwałych 1.3. Zarządzanie majątkiem trwałym: wyzwania i trudności 1.4. Wpływ przepisów podatkowych i rachunkowości na zarządzanie majątkiem trwałym Rozdział II. Rzeczowe aktywa trwałe i ich wycena 2.1. Charakterystyka … Czytaj dalej