Programy i formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie Wejherowo

Liczba stron: 60 Nazwa Szkoły Wyższej: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2003 Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ 1. BEZROBOCIE I JEGO STRUKTURA 1.1 Pojęcie bezrobocia 1.2 Rodzaje bezrobocia 1.3 Przyczyny bezrobocia ROZDZIAŁ 2. DEMOGRAFIA POWIATU WEJHEROWO 2.1 Liczba i rozmieszczenie ludności 2.2 Struktura bezrobotnych 2.3 Zasady funkcjonowania rynku pracy ROZDZIAŁ 3. AKTYWNE … Czytaj dalej

Udział organizacji międzynarodowych w transformacji ekonomicznej w Polsce

Radykalne przemiany polityczne i gospodarcze w Polsce, zapoczątkowane po wyborach parlamentarnych w czerwcu 1989 r. i utworzeniu rządu pre­miera T. Mazowieckiego, objęły nie tylko wewnętrzny system polityczny i go­spodarczy, ale także stosunki traktatowe z partnerami gospodarczymi. W 1990 r. zostały podjęte rozmowy, najpierw nieformalne, a następnie oficjalne, w sprawie zawarcia ze Wspólnotami Europejskimi układu o … Czytaj dalej

Analiza ekonomiczna spółki

WSTĘP ROZDZIAŁ I. ŹRÓDŁA INFORMACJI FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 1.1. Bilans i jego struktura 1.1.1. Pionowa analiza bilansu 1.1.2. Pozioma analiza bilansu 1.1.3. Analiza kapitałowo-majątkowa przedsiębiorstw(analiza powiązań poziomych bilansu) 1.1.4. Ocena ogólnej sytuacji majątkowej 1.1.5. Analiza aktywów 1.1.6. Analiza pasywów 1.2. Rachunek zysków i strat 1.3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych 1.4. Metoda memoriałowa ROZDZIAŁ II. … Czytaj dalej

Metody walki z bezrobociem w okresie przemian

WSTĘP ROZDZIAŁ I Procesy oraz czynniki kształtujące bezrobocie 1. Rynek pracy-mechanizm funkcjonowania 1.1 Popyt 1.2 Podaż 1.3 Nierównowaga na rynku pracy 2. Rodzaje bezrobocia 3. Teoria Keynes’a, Fridmana (monetarystyczna), Krzywa Philips’a 4. Bezrobocie a inflacja ROZDZIAŁ II Źródła i przyczyny bezrobocia w okresie przemian gospodarczych (kształtowanie się rynku pracy) 1. Kształtowanie się rynku pracy w … Czytaj dalej

Urzędy skarbowe jako instrument polityki finansowej na przykładzie Finlandii

Spis treści Streszczenie, słowa kluczowe WSTĘP 1 I. CHARAKTERYSTYKA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 4 1. Polityka finansowa państwa z uwzględnieniem kontroli podatkowej i kontroli skarbowej 4 2. Administracja skarbowa w Polsce po roku 1992 – jednostki organizacyjne kontroli skarbowej 22 3. Polski system podatkowy na tle krajów UE 25 II. INSTRUMENTY FINANSOWE KONTROLI SKARBOWEJ 37 1. Definicja … Czytaj dalej

Rozwój rynku usług edukacyjnych na przykładzie powiatu giżyckiego

Spis treści Wstęp Rozdział I. RYNEK USŁUG – PODSTAWOWE POJĘCIA 1.1. Rynek usług – podstawowe pojęcia 1.2. Usługi edukacyjne i ich klasyfikacja 1.3. System edukacji w Polsce 1.4. Bariery w dostępie do edukacji 1.5. Edukacja pernamentna PRZYPISY Rozdział II. MARKETING USŁUG EDUKACYJNYCH 2.1. Jakość usług edukacyjnych 2.2. Personel dydaktyczny 2.3. Komunikacja z rynkiem PRZYPISY Rozdział … Czytaj dalej

Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

SPIS TREŚCI WSTĘP 3 ROZDZIAŁ 1. Charakterystyka i znaczenie sektora MSP w gospodarce polskiej 4 1.1. Pojęcie i klasyfikacja MSP 4 1.2. Specyfika działalności sektora MSP oraz cechy wyróżniające go od innych jednostek  11 1.3. Bariery i ograniczenia w funkcjonowaniu MSP 13 1.4. Znaczenie sektora MSP dla gospodarki 16 ROZDZIAŁ 2. Elementy systemu podatkowego  20 … Czytaj dalej

Rynek pracy

Spis treści Wstęp I. RYNEK PRACY I JEGO ZNACZENIE. 1. Charakterystyka rynku pracy. II. PODAŻ PRACY I POPYT NA PRACĘ 1. Podaż pracy. 1.1. Czynniki wpływające na podaż 1.2. Elastyczność podaży pracy 2. Popyt na pracę 2.1. Krzywa popytu na pracę III. RÓWNOWAGA NA RYNKU PRACY. 1. Równowaga na rynku pracy. 2. Elastyczność rynku pracy … Czytaj dalej

Analiza czynników determinujących poziom bezrobocia na obszarze Polski

SPIS TREŚCI Wstęp 3 ROZDZIAŁ I POJĘCIE ZASOBÓW PRACY I BEZROBOCIA ORAZ ZAGADNIEŃ Z NIM ZWIĄZANYCH 1.1 Bezrobocie – aspekty pojęciowe 5 1.1.1 Pojęcie i pomiar bezrobocia 6 1.1.2 Zasobowe i strumieniowe ujęcie bezrobocia 13 1.1.3 Typy, rodzaje bezrobocia i ich identyfikacja 17 1.1.4 Przyczyny i skutki powstawania bezrobocia 20 1.1.5 Obowiązujące normy prawne oraz … Czytaj dalej

Nowoczesne techniki informatyczne i ich wpływ na kształtowanie międzynarodowych stosunków gospodarczych

Spis treści: Wstęp 3 I. Rozwój techniki informatycznej i teleinformatycznej po II wojnie światowej. 4 II. Dziedziny wykorzystania technologii informatycznych w stosunkach międzynarodowych. 15 1. Konwencjonalna i komórkowa telefonia kodowana. 18 2. Video-konferencje 20 3. E-Mail i WWW – elektroniczna forma reklamy. 22 4. Infostrada – czyli transfer danych i informacji. 25 5. Myślę i … Czytaj dalej