Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w przemyśle telekomunikacyjnym w Polsce na funkcjonowanie sektora produkcji central telefonicznych dla stacjonarnych sieci publicznych

najstarsza praca magisterska w naszym serwisie Liczba stron: 122 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Ekonomiczna w Katowicach Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 1997 Zawartość pracy: Spis Treści WSTĘP 4 ROZDZIAŁ 1. ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W WARUNKACH GLOBALIZACJI GOSPODARKI I ICH ZNACZENIE DLA FUNKCJONOWANIA BRANŻ I SEKTORÓW 8 1. GLOBALIZACJA DZIAŁAŃ PRZEDSIĘBIORSTW. 8 1.1. Istota globalizacji 8 … Czytaj dalej

Chińska droga do gospodarki rynkowej

Liczba stron: 80 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2000 Zawartość pracy: Wstęp Rozdział I Gospodarka Chin po II wojnie światowej (do lat 70-tych) 1.1. System społeczno-polityczny Chin 1.2. Rozwój gospodarczy Chin po wojnie domowej 1.3. Realizacja koncepcji społeczno – gospodarczej wielkiego skoku 1.4. „Rewolucja kulturalna” – … Czytaj dalej

Społeczne uwarunkowania bezrobocia w Polsce

Wstęp Rozdział I. Bezrobocie jako problem społeczny 1. Pojęcie bezrobocia 2. Rodzaje bezrobocia 3. Społeczne skutki bezrobocia Rozdział II. Przyczyny bezrobocia 2.1. Zmiany na runku pracy 2.2. Mikroekonomiczne przyczyny niedopasowań na rynku pracy 2.2.1. Koszty przyjęć do pracy i zwolnień z pracy 2.2.2. Koszty szkoleń pracowników 2.2.3. Dyskryminacja 2.2.4. Poszukiwanie pracy przez bezrobotnych 2.3. Makroekonomiczne … Czytaj dalej

Podatkowe źródła dochodów budżetu państwa

Wstęp Rozdział I. System budżetowy państwa I.1. Pojęcie i charakter prawny budżetu państwa I.2. Zasady budżetowe I.3.Funkcje budżetu państwa I.4. Istota procedury budżetowej I.5. Wydatki i dochody budżetu państwa Rozdział II. Ogólna charakterystyka podatków II.1. Pojęcie podatku i jego charakter jako dochodu publicznego II.2 Elementy konstrukcji podatku. II.3 Zasady podatkowe. II.4. Funkcje podatków II.5. Reakcja … Czytaj dalej

Programy i formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie Wejherowo

Liczba stron: 60 Nazwa Szkoły Wyższej: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2003 Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ 1. BEZROBOCIE I JEGO STRUKTURA 1.1 Pojęcie bezrobocia 1.2 Rodzaje bezrobocia 1.3 Przyczyny bezrobocia ROZDZIAŁ 2. DEMOGRAFIA POWIATU WEJHEROWO 2.1 Liczba i rozmieszczenie ludności 2.2 Struktura bezrobotnych 2.3 Zasady funkcjonowania rynku pracy ROZDZIAŁ 3. AKTYWNE … Czytaj dalej

Udział organizacji międzynarodowych w transformacji ekonomicznej w Polsce

Radykalne przemiany polityczne i gospodarcze w Polsce, zapoczątkowane po wyborach parlamentarnych w czerwcu 1989 r. i utworzeniu rządu pre­miera T. Mazowieckiego, objęły nie tylko wewnętrzny system polityczny i go­spodarczy, ale także stosunki traktatowe z partnerami gospodarczymi. W 1990 r. zostały podjęte rozmowy, najpierw nieformalne, a następnie oficjalne, w sprawie zawarcia ze Wspólnotami Europejskimi układu o … Czytaj dalej

Analiza ekonomiczna spółki

WSTĘP ROZDZIAŁ I. ŹRÓDŁA INFORMACJI FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 1.1. Bilans i jego struktura 1.1.1. Pionowa analiza bilansu 1.1.2. Pozioma analiza bilansu 1.1.3. Analiza kapitałowo-majątkowa przedsiębiorstw(analiza powiązań poziomych bilansu) 1.1.4. Ocena ogólnej sytuacji majątkowej 1.1.5. Analiza aktywów 1.1.6. Analiza pasywów 1.2. Rachunek zysków i strat 1.3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych 1.4. Metoda memoriałowa ROZDZIAŁ II. … Czytaj dalej

Metody walki z bezrobociem w okresie przemian

WSTĘP ROZDZIAŁ I Procesy oraz czynniki kształtujące bezrobocie 1. Rynek pracy-mechanizm funkcjonowania 1.1 Popyt 1.2 Podaż 1.3 Nierównowaga na rynku pracy 2. Rodzaje bezrobocia 3. Teoria Keynes’a, Fridmana (monetarystyczna), Krzywa Philips’a 4. Bezrobocie a inflacja ROZDZIAŁ II Źródła i przyczyny bezrobocia w okresie przemian gospodarczych (kształtowanie się rynku pracy) 1. Kształtowanie się rynku pracy w … Czytaj dalej

Urzędy skarbowe jako instrument polityki finansowej na przykładzie Finlandii

Spis treści Streszczenie, słowa kluczowe WSTĘP 1 I. CHARAKTERYSTYKA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 4 1. Polityka finansowa państwa z uwzględnieniem kontroli podatkowej i kontroli skarbowej 4 2. Administracja skarbowa w Polsce po roku 1992 – jednostki organizacyjne kontroli skarbowej 22 3. Polski system podatkowy na tle krajów UE 25 II. INSTRUMENTY FINANSOWE KONTROLI SKARBOWEJ 37 1. Definicja … Czytaj dalej

Rozwój rynku usług edukacyjnych na przykładzie powiatu giżyckiego

Spis treści Wstęp Rozdział I. RYNEK USŁUG – PODSTAWOWE POJĘCIA 1.1. Rynek usług – podstawowe pojęcia 1.2. Usługi edukacyjne i ich klasyfikacja 1.3. System edukacji w Polsce 1.4. Bariery w dostępie do edukacji 1.5. Edukacja pernamentna PRZYPISY Rozdział II. MARKETING USŁUG EDUKACYJNYCH 2.1. Jakość usług edukacyjnych 2.2. Personel dydaktyczny 2.3. Komunikacja z rynkiem PRZYPISY Rozdział … Czytaj dalej