Otwarte Fundusze Emerytalne na rynku kapitałowym

Wstęp ROZDZIAŁ I. SYSTEM EMERYTALNY W POLSCE – PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1.1. Historia emerytur 1.2. Reforma emerytalna 1.3. Podstawowe założenia systemu emerytalnego 1.4. Architektura zreformowanego systemu emerytalnego ROZDZIAŁ II. ISTOTA FUNDUSZY EMERYTALNYCH 2.1. Status prawny i zasady działania otwartego funduszu emerytalnego 2.2. Obowiązki informacyjne otwartych funduszy emerytalnych 2.3. Podmioty obsługujące otwarty fundusz emerytalny 2.4. Członkostwo … Czytaj dalej

Gospodarcze aspekty agroturystyki w województwie dolnośląskim

Wstęp Rozdział I. Agroturystyka – stan i perspektywy rozwoju. 1.1. Historia i geneza agroturystyki. 1.2.Czynniki wpływające na rozwój agroturystyki. 1.3 Kierunki rozwoju agroturystyki. Rozdział II. Walory turystyczne a rozwój regonu. 2.1 Atrakcyjność wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej. 2.2 Warunki sprzyjające rozwojowi agroturystyki w regionie. 2.3 Proekologiczne procedury w gospodarstwach agroturystycznych. 2.4 Ochrona obszarów przyrodniczych przed degradacją. Rozdział … Czytaj dalej

Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w przemianach gospodarczych Polski

Wstęp I. Geneza Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego 1. Systemy walutowe i umowy międzynarodowe 2. Powołanie MFW i Banku Światowego II. Transformacja polskiej gospodarki 1. Gospodarka Polska w latach 1981-1989 2. Przemiany systemowe w latach 1989-1995 3. Funkcjonowanie gospodarki w latach 1996–2003 III. Polityka Międzynarodowych Organizacji Finansowych 1. Zadania i cele Międzynarodowego Funduszu Walutowego … Czytaj dalej

Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w przemyśle telekomunikacyjnym w Polsce na funkcjonowanie sektora produkcji central telefonicznych dla stacjonarnych sieci publicznych

najstarsza praca magisterska w naszym serwisie Liczba stron: 122 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Ekonomiczna w Katowicach Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 1997 Zawartość pracy: Spis Treści WSTĘP 4 ROZDZIAŁ 1. ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W WARUNKACH GLOBALIZACJI GOSPODARKI I ICH ZNACZENIE DLA FUNKCJONOWANIA BRANŻ I SEKTORÓW 8 1. GLOBALIZACJA DZIAŁAŃ PRZEDSIĘBIORSTW. 8 1.1. Istota globalizacji 8 … Czytaj dalej

Chińska droga do gospodarki rynkowej

Liczba stron: 80 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2000 Zawartość pracy: Wstęp Rozdział I Gospodarka Chin po II wojnie światowej (do lat 70-tych) 1.1. System społeczno-polityczny Chin 1.2. Rozwój gospodarczy Chin po wojnie domowej 1.3. Realizacja koncepcji społeczno – gospodarczej wielkiego skoku 1.4. „Rewolucja kulturalna” – … Czytaj dalej

Społeczne uwarunkowania bezrobocia w Polsce

Wstęp Rozdział I. Bezrobocie jako problem społeczny 1. Pojęcie bezrobocia 2. Rodzaje bezrobocia 3. Społeczne skutki bezrobocia Rozdział II. Przyczyny bezrobocia 2.1. Zmiany na runku pracy 2.2. Mikroekonomiczne przyczyny niedopasowań na rynku pracy 2.2.1. Koszty przyjęć do pracy i zwolnień z pracy 2.2.2. Koszty szkoleń pracowników 2.2.3. Dyskryminacja 2.2.4. Poszukiwanie pracy przez bezrobotnych 2.3. Makroekonomiczne … Czytaj dalej

Podatkowe źródła dochodów budżetu państwa

Wstęp Rozdział I. System budżetowy państwa I.1. Pojęcie i charakter prawny budżetu państwa I.2. Zasady budżetowe I.3.Funkcje budżetu państwa I.4. Istota procedury budżetowej I.5. Wydatki i dochody budżetu państwa Rozdział II. Ogólna charakterystyka podatków II.1. Pojęcie podatku i jego charakter jako dochodu publicznego II.2 Elementy konstrukcji podatku. II.3 Zasady podatkowe. II.4. Funkcje podatków II.5. Reakcja … Czytaj dalej

Programy i formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie Wejherowo

Liczba stron: 60 Nazwa Szkoły Wyższej: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2003 Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ 1. BEZROBOCIE I JEGO STRUKTURA 1.1 Pojęcie bezrobocia 1.2 Rodzaje bezrobocia 1.3 Przyczyny bezrobocia ROZDZIAŁ 2. DEMOGRAFIA POWIATU WEJHEROWO 2.1 Liczba i rozmieszczenie ludności 2.2 Struktura bezrobotnych 2.3 Zasady funkcjonowania rynku pracy ROZDZIAŁ 3. AKTYWNE … Czytaj dalej

Udział organizacji międzynarodowych w transformacji ekonomicznej w Polsce

Radykalne przemiany polityczne i gospodarcze w Polsce, zapoczątkowane po wyborach parlamentarnych w czerwcu 1989 r. i utworzeniu rządu pre­miera T. Mazowieckiego, objęły nie tylko wewnętrzny system polityczny i go­spodarczy, ale także stosunki traktatowe z partnerami gospodarczymi. W 1990 r. zostały podjęte rozmowy, najpierw nieformalne, a następnie oficjalne, w sprawie zawarcia ze Wspólnotami Europejskimi układu o … Czytaj dalej

Analiza ekonomiczna spółki

WSTĘP ROZDZIAŁ I. ŹRÓDŁA INFORMACJI FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 1.1. Bilans i jego struktura 1.1.1. Pionowa analiza bilansu 1.1.2. Pozioma analiza bilansu 1.1.3. Analiza kapitałowo-majątkowa przedsiębiorstw(analiza powiązań poziomych bilansu) 1.1.4. Ocena ogólnej sytuacji majątkowej 1.1.5. Analiza aktywów 1.1.6. Analiza pasywów 1.2. Rachunek zysków i strat 1.3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych 1.4. Metoda memoriałowa ROZDZIAŁ II. … Czytaj dalej