Udział organizacji międzynarodowych w transformacji ekonomicznej w Polsce

Radykalne przemiany polityczne i gospodarcze w Polsce, zapoczątkowane po wyborach parlamentarnych w czerwcu 1989 r. i utworzeniu rządu pre­miera T. Mazowieckiego, objęły nie tylko wewnętrzny system polityczny i go­spodarczy, ale także stosunki traktatowe z partnerami gospodarczymi. W 1990 r. zostały podjęte rozmowy, najpierw nieformalne, a następnie oficjalne, w sprawie zawarcia ze Wspólnotami Europejskimi układu o … Czytaj dalej