Rolnictwo ekologiczne w Polsce – kontrola jakości i standardy

Spis treści Wstęp Rozdział I – Rolnictwo ekologiczne w Polsce 1. Pojęcie rolnictwa ekologicznego 2. Stan rolnictwa ekologicznego w Polsce 3. Systemy kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym Rozdział II – Produkty ekologiczne i ich klasyfikacja i wymogi względem nich 1. Ekologiczny produkt spożywczy 2. Ekologiczny przetworzony produkt spożywczy 3. Konwencjonalny produkt spożywczy zawierający składniki … Czytaj dalej

Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi

Spis treści Wstęp Rozdział I Planeta w niebezpieczeństwie 1.Przyczyny zmian klimatycznych 2.Skutki i wynikające z nich zagrożenia zmian klimatycznych Rozdział II Wyzwanie XXI wieku 1.Strategia ochrony klimatu według Unii Europejskiej 2.Zrównoważony rozwój w XXI wieku – działania i zadania 3.Zmiany gospodarki rolnej i zabezpieczenie żywnościowe ludzkości wobec zmian klimatu. 4.Adaptacja do zmian klimatu Rozdział III … Czytaj dalej

Zmiany w procesach ochrony i degradacji atmosfery w Polsce jako wskaźnik realizacji polityki ekologicznej kraju

SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 5 2. Cel i zakres pracy 7 3. Polityka Ekologiczna III Rzeczypospolitej a sprawa ochrony atmosfery 8 3.1. Przesłanki Polityki Ekologicznej Państwa 8 3.2. Jakość powietrza, zmiany klimatu 9 4. Międzynarodowe zobowiązania Polski w sprawie ochrony klimatu i atmosfery 13 4.1. Międzynarodowe porozumienia w zakresie ochrony powietrza i klimatu, udział w … Czytaj dalej

Wpływ wybranych funkcji użytkowych lasu na środowisko leśne

Spis treści 1. Wstęp  7 2. Ustalenia terminologiczne 9 2.1. Definicje lasu  9 2.2. Funkcje lasu  12 2.3. Szkodnictwo leśne  18 2.4. Ochrona lasów  25 3. Wyniki badań  32 3.1. Charakterystyka Nadleśnictwa Drewnica  32 3.2. Charakterystyka ekonomiczno – przyrodnicza warunków produkcji leśnej Nadleśnictwa Drewnica  32 3.3. Walory turystyczne i krajobrazowe  35 3.4. Wykorzystanie funkcji użytkowych … Czytaj dalej

Wpływ przemysłu energetycznego na środowisko przyrodnicze na przykładzie Elektrowni Turów S.A.

SPIS TREŚCI I. WSTĘP. 1 II. REGULACJE PRAWNE. 4 III. WPŁYW ENERGETYKI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE.6 1. Zanieczyszczenia atmosfery. 7 1.1.Kwaśne deszcze. 7 1.2.Transgraniczne przenoszenie zanieczyszczeń powietrza. 13 1.3.Wpływ związków zakwaszających na zdrowie ludzkie. 16 1.3.1.Negatywne oddziaływanie dwutlenku siarki. 17 1.3.2.Negatywne oddziaływanie dwutlenku azotu. 18 1.3.3.Negatywne oddziaływanie pyłu. 18 1.4.Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zwierzęta. 19 1.5.Oddziaływanie … Czytaj dalej

Wpływ pary wodnej na efekt cieplarniany

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP, CEL PRACY I ZASADA POWSTAWANIA EFEKTU CIEPLARNIANEGO 5 2. BILANS ENERGETYCZNY ZIEMI 7 3. TEORIA POWIETRZA WILGOTNEGO, PARY WODNEJ ORAZ ZASADA POWSTAWANIA DESZCZU 9 3.1. Podstawowe zależności dotyczące powietrza wilgotnego 9 3.2. Dane dotyczące wilgotności powietrza atmosferycznego 11 3.3. Przykładowe obliczenia dotyczące skraplania pary wodnej w atmosferze 15 4. EMISJA PARY … Czytaj dalej

Utylizacja odpadowych tworzyw sztucznych w systemie gospodarki odpadami

Praca opisuje sposoby utylizacji i zagospodarowania odpadowych tworzyw sztucznych, zawiera opis technologii, która zajmuje się recyklingiem odpadów z tworzyw sztucznych SPIS TREŚCI Cel pracy i zakres pracy str.5 Rozdział 1.. Wprowadzenie str.6 Rozdział 2 Charakterystyka tworzyw sztucznych str.9 2.1. Definicja polimeru i tworzyw sztucznych oraz ich zastosowanie str.9 2.2. Klasyfikacja i budowa polimerów str.18 2.3. … Czytaj dalej

Skuteczność wybranych koagulantów w procesie aglomeracji komórek sinicy Microcystis Aeruginosa

SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres pracy 3. Problemy powodowane przez zakwity glonowe 3.1. Problemy usuwania komórek sinicowych 3.2. Wydzielanie się związków zapachowych oraz toksyn z komórek glonowych 3.3. Właściwości glonów w kontekście ich usuwania z wód 3.3.1. Wielkość, występowanie i gęstość glonów planktonowych 3.3.2. Ciężar właściwy glonów 3.4. Budowa komórki sinicowej 3.5. … Czytaj dalej

Rozwój technologii oczyszczania ścieków bytowo- gospodarczych

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP I CEL PRACY 2. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 2.1. ŚCIEKI I ICH RODZAJE 2.2. RYS HISTORYCZNY KANALIZACJI I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 2.3. BIOLOGICZNE METODY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 2.3.1. Podział i typy oczyszczalni ścieków 2.3.2. Procesy oczyszczania ścieków bytowo- gospodarczych 2.3.3. Osad czynny 2.3.4. Rowy cyrkulacyjne 2.3.5. Złoża biologiczne 2.3.6. Biologiczne oczyszczanie w środowisku gruntowo wodnym … Czytaj dalej

Rozpoznanie i przyrodnicza rola torfowisk na przykładzie obiektu Śmietka na Pojezierzu Mrągowskim

SPIS TREŚCI 1. Wstęp i cel pracy ….3. 2. Przegląd literatury…4. 2.1 Ogólna charakterystyka przyrodnicza badanego obszaru…..4. · Położenie…..4. · Klimat….5. · Geologia…….6. · Geomorfologia……6. · Gleby…..7. · Hydrologia…8. · Znaczenie przyrodnicze….8. 2.2. Charakterystyka i znaczenie torfowisk……9. 2.2.1. Ogólna charakterystyka torfowisk, ich znaczenie przyrodniczo-gospodarcze….9. 2.2.2 Charakterystyka torfowisk Pojezierza Mrągowskiego..14. 2.2.2.1. Struktura użytkowania gleb organicznych na … Czytaj dalej