Rozpoznanie i przyrodnicza rola torfowisk na przykładzie obiektu Śmietka na Pojezierzu Mrągowskim

SPIS TREŚCI 1. Wstęp i cel pracy ….3. 2. Przegląd literatury…4. 2.1 Ogólna charakterystyka przyrodnicza badanego obszaru…..4. · Położenie…..4. · Klimat….5. · Geologia…….6. · Geomorfologia……6. · Gleby…..7. · Hydrologia…8. · Znaczenie przyrodnicze….8. 2.2. Charakterystyka i znaczenie torfowisk……9. 2.2.1. Ogólna charakterystyka torfowisk, ich znaczenie przyrodniczo-gospodarcze….9. 2.2.2 Charakterystyka torfowisk Pojezierza Mrągowskiego..14. 2.2.2.1. Struktura użytkowania gleb organicznych na … Czytaj dalej