Logistyka

Abt S., Logistyka w teorii i praktyce, AE, Poznań 2001.

Bendkowski J., Pietrucha-Pacut M., Podstawy logistyki w dystrybucji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.

Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 2001.

Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010.

Bozarth C., Handfield R.B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.

Brzeziński M., Logistyka w przedsiębiorstwie, Bellona, Warszawa 2006.

Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000.

Christopher M., Strategia zarządzania dystrybucją, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.

Christopher M., Strategia zarządzania dystrybucją, Placet, Warszawa 1996.

Ciesielski M. (red.), Podstawy wiedzy logistycznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.

Ciesielski M., (red.), Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa, 2006.

Ciesielski M., Logistyka w strategiach firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Czubała A., Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 2001.

Fechner I., Centra logistyczne, cel- realizacja- przyszłość, Biblioteka Logistyka, Poznań 2004.

Ficoń K., Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001.

Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań 2008.

Grzybowska K., Podstawy logistyki, Difin, Warszawa 2009.

Kasiński W., Rynek konsumenta a konfiguracja sieci logistycznej, „Logistyka”, nr 1, 1996.

Kisperska-Moroń D., Płaczek E., Piniecki R., Zarządzanie logistyczne w firmach usługowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003.

Kotler R., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola Rebis, Poznań 2005.

Martenowska M., Perspektywy rozwoju „łańcucha dostawczego” w przedsiębiorstwach transportowo- spedycyjnych, „Ekonomia i Organizacja Przedsiębiorstw”, nr 5/2002.

Murphy P.R., Wood D.F., Nowoczesna logistyka, Helion, Gliwice 2011.

Rutkowski K., (red.), Logistyka dystrybucji, Difin, Warszawa 2002.

Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007.

Sołtysik M., O filozofii i celach logistyki, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach” 2006, nr 41, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.

Szymonik A., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Difin, Warszawa 2010.

Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003.

Witkowski J., Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1/2003.