Instrumenty ograniczające ryzyko kredytowe banku

WSTĘP ROZDZIAŁ I. Pojecie i istota ryzyka kredytowego 1.1 Przyczyny występowania ryzyka kredytowego 1.2 Klasyfikacja ryzyka kredytowego 1.2.1 Aktywne ryzyko kredytowe 1.2.2 Pasywne ryzyko kredytowe 1.2.3 Ryzyko indywidualne 1.2.4 Ryzyko portfelowe 1.3 Etapy zarządzania ryzykiem kredytowym ROZDZIAŁ II. Klasyczne instrumenty ograniczające skutki ryzyka kredytowego 2.1 Badanie zdolności kredytowej 2.2 Limity koncentracji 2.3 Zabezpieczenia prawne kredytów … Czytaj dalej

Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego

Wstęp 1. Charakterystyka ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych 1.1. Pojęcie i przyczyny występowania ryzyka bankowego 1.2. Rodzaje ryzyka bankowego 1.3. Zarządzanie ryzykiem bankowym 1.4. Następstwa występowania ryzyka kredytowego 1.5. Działalność banków komercyjnych w Polsce 2. Ograniczanie ryzyka i zarządzanie ryzykiem kredytowym banku 2.1. Pojęcie, funkcje i elementy zarządzania ryzykiem kredytowym 2.2. Działania i mechanizmy służące … Czytaj dalej

Promocja usług bankowych np. banku PKO BP S.A.

Wstęp Rozdział I. Promocja jako narzędzie marketingu usług bankowych 1. Pojęcie i klasyfikacja usług 2. Specyfika usług bankowych 3. Miejsce promocji w marketingu usług bankowych 4. Narzędzia promocji usług bankowych Rozdział II. Prezentacja Banku PKO BP 1. Ogólne informacje o Banku 2, Struktura organizacyjna 3, Oferta usługowa Banku Rozdział III. Działania promocyjne Banku PKO BP … Czytaj dalej

Kredytowanie budownictwa mieszkaniowego na przykładzie Banku X

Wstęp Rozdział I. Specyfika budownictwa mieszkaniowego 1.1. Mieszkanie jako dobro konsumpcyjne i inwestycyjne 1.2. Wpływ polityki mieszkaniowej państwa na stan mieszkalnictwa w Polsce 1.3. Istota problemu mieszkaniowego 1.4. Popyt mieszkaniowy Rozdział II. System finansowania mieszkalnictwa w Polsce 2.1. Modele finansowania mieszkalnictwa 2.2. Pomoc państwa we wspieraniu budownictwa mieszkaniowego Rozdział III. Kredytowanie budownictwa mieszkaniowego przez Bank … Czytaj dalej

Analiza działalności banku Millennium

1. Działalność banku Millennium S.A. 2. Oferty kredytowe banku Millennium S.A. 3. Zarządzanie ryzykiem w banku Millennium S.A. 4. Wynik finansowy banku Millennium S.A. Jednym z mocno lansowanych kierunków działalności Banku Bank Millenium  jest kredytowanie podmiotów gospodarczych: bank ten współpracuje zarówno z firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak też z dużymi przedsiębiorstwami, oferując … Czytaj dalej

Znaczenie bankowości elektronicznej w polskim systemie bankowym na przykładzie Deutsche Bank PBC S.A.

Liczba stron: 133 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Ekonomiczna Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2005 Zawartość pracy: WSTĘP 4 ROZDZIAŁ 1 6 CHARAKTERYSTYKA GLOBALNEGO RYNKU INTERNETOWEGO 6 1.1 WPŁYW ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ NA DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW 6 1.2 INTERNET ŚWIATOWA SIEĆ KOMPUTEROWA 10 1.2.1 Historia rozwoju Internetu 10 1.2.2 Charakterystyka użytkowników Internetu w Polsce 14 1.2.3 Charakterystyka … Czytaj dalej

Polityka pieniężna Banku Centralnego

Liczba stron: 142 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Ekonomiczna w Katowicach Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2002 Zawartość pracy: Spis Treści I. Narodowy Bank Polski w dwuszczeblowym systemie bankowy 1. Model dwuszczeblowego systemu bankowego 1.1 System bankowy 1.2 Bankowość spółdzielcza 1.3 Banki w formie spółek akcyjnych 2. Cele i funkcje Narodowego Banku Polskiego 2.1 Działalność emisyjna … Czytaj dalej

Instrumenty polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego

Liczba stron: 156 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2002 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI Wstęp 3 Rozdział I Polityka pieniężna a polityka fiskalna 1.1 Zależności między polityką fiskalną a polityką pieniężną 5 1.2 Polityka fiskalna w Polsce do 1999 roku 14 1.3 Polityka pieniężna a wyzwania wewnętrzne i … Czytaj dalej

Bankowość internetowa w Polsce

Liczba stron: 96 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2009 Zawartość pracy: Spis Treści WSTĘP 2 Rozdział 1. IDENTYFIKACJA USŁUG BANKOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ BANKI INTERNETOWE 2 1.1. Usługi bankowe świadczone klientom 2 1.1.1. Struktura usługi bankowej 2 1.1.2. Usługi dostępne w bankach dla klientów indywidualnych 2 1.1.3. Usługi … Czytaj dalej

Bankowość internetowa jako alternatywa dla bankowości tradycyjnej

Liczba stron: 79 Nazwa Szkoły Wyższej: AE Katowice Rodzaj pracy: praca licencjacka Rok oddania: 2004 Zawartość pracy: Spis Treści Wstęp 3 Rozdział 1 5 Rozwój nowych kanałów dystrybucji produktów bankowych 5 1.1. Pojęcie bankowości elektronicznej 5 1.2. Zarys historii rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce i na świecie 8 1.3. Znaczenie nowych kanałów dystrybucji dla banków … Czytaj dalej