Bankowość elektroniczna – zagrożenia, szanse, perspektywy

105 stron Wstęp Rozdział 1. Charakterystyka Internetu i rynku elektronicznego 1.1 Powstanie i rozwój Internetu 1.2 Krótka historia rynków elektronicznych 1.3 Miejsce Internetu we współczesnej gospodarce 1.4 Idea banku wirtualnego Rozdział 2. Powstanie i rozwój bankowości elektronicznej 2.1 Pojęcie bankowości elektronicznej 2.2 Uwarunkowania upowszechniania się bankowości elektronicznej 2.3 Cele i zadania Rady Bankowości Elektronicznej 2.4 … Czytaj dalej

Ocena metod badania zdolności kredytowej jednostki gospodarczej wykorzystywanych przez Bank BPH na przykładzie X

87 stron WSTĘP Rozdział I Teoretyczne problemy oceny zdolności kredytowej jednostki gospodarczej 1. Istota i cechy analizy zdolności gospodarczej 2. Zakres badania zdolności kredytowej 3. Rodzaje analiz zdolności kredytowej 4. Metody badania zdolności kredytowej 4.1. Analiza ekonomiczna 4.2. Analiza finansowa 4.3. Metody segmentacyjne 4.3.1. Metody logiczno-dedukcyjne 4.3.2. Metody empiryczno-indukcyjne Rozdział II Sprawozdawczość finansowa źródłem informacji … Czytaj dalej

Analiza narzędzi i metod bankowości elektronicznej

Spis treści SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 4 1. ISTOTA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 6 1.1. Geneza i historia bankowości elektronicznej 6 1.2. Istota bankowości elektronicznej 9 1.3. Modele e-banków 12 2. TECHNOLOGIA STOSOWANA W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 15 2.1. Elektroniczna wymiana danych (EDI) 15 2.2. Mechanizmy bezpieczeństwa 18 2.3. Szyfrowanie transmisji danych 22 2.3.1. Szyfrowanie symetryczne 23 2.3.2. … Czytaj dalej

Dostosowanie systemu bankowego w Polsce do norm Unii Europejskiej

Wstęp  3 ROZDZIAŁ I. Analiza instytucjonalna i prawna systemu bankowego w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej 5 1.1. Narodowy Bank Polski jako bank centralny państwa 13 1.2. Zadania i funkcje banku centralnego 17 1.3. Struktura sektora bankowego 25 1.4. Polski sektor bankowy, a regulacje unijne 33 1.5. Zgodność obowiązującego prawa bankowego z dyrektywami Unii … Czytaj dalej

Atrakcyjność branży bankowej na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. (porównanie atrakcyjności inwestycyjnej akcji PBG i PKO, analiza portfelowa, fundamentalna)

Spis treści Wstęp………………………………………………………………..………..4 Rozdział I. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1. Geneza powstania GPW…………………………………………………………….6 2. Giełda jako filar rynku kapitałowego………………………………..…………….10 2.1. Giełda papierów wartościowych- najważniejsza część rynku wtórnego…..10 2.2. Zasady działania na różnych rodzajach rynków giełdowych……………..13 3. Podstawowe grupy notowań na GPW……………………………………………..14 4. Indeksy giełdowe………………..…………………………………………………18 5. Emisja akcji na publicznym rynku papierów wartościowych………..……………20 5.1. Prace … Czytaj dalej

Analiza wybranych obszarów funkcjonowania banku na przykładzie PeKaO S.A.

Spis Treści Wstęp 5 1. Strategia finansowa 7 1.1 Charakterystyka podstawowych usług, produktów i sfer działalności banku Pekao S.A. 7 1.2 Analiza wyników finansowych banku 11 1.2.1 Rachunek zysków i strat 11 1.2.2 Struktura bilansu 15 2. Strategia marketingowa 20 2.1 Ogólna analiza przyczyn stosowania strategii marketingowych przez banki 20 2.1.1 Rodzaje strategii marketingowej. 20 … Czytaj dalej

Analiza rynku kart płatniczych w Polsce w latach 1998 – 2004

SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Istota kart płatniczych (Podstawowe zagadnienia dotyczące kart płatniczych) 1.Definicje kart płatniczych 2.Powstanie i rozwój kart płatniczych 2.1Historia narodzin i rozwój kart płatniczych na świecie 2.2Historia kart płatniczych w Polsce 3.Budowa i zabezpieczenia kart płatniczych 4.Międzynarodowe standardy ISO dla kart płatniczych 5.Karty płatnicze, a inne formy płatności bezgotówkowej 5.1Karty płatnicze a … Czytaj dalej

Kredytowanie działalności gospodarczych na przykładzie XXX Banku

SPIS TREŚCI WSTĘP……………………………………………………………………………………………3 ROZDZIAŁ I KREDYT……………………………………………….4 1.1. Pojęcie kredytu…………………………………………………………………..4 1.2. Rodzaje kredytów stosowane w obrocie bankowym…………………9 1.2.1. Kredyt inwestycyjny………………………………………………..9 1.2.2. Kredyt obrotowy – w rachunku bieżącym………………….11 1.2.3. Kredyt wekslowy…………………………………………………..13 1.2.4. Leasing………………………………………………………………..14 ROZDZIAŁ II GENEZA XXX BANKU…………………………………………………………………..16 2.1. Historia XXX Banku………………………………………………………….16 2.2. Przedmiot działalności……………………………………………………….18 ROZDZIAŁ III FORMY I ZASADY KREDYTOWANIA STOSOWANE PRZEZ XXX BANK…………………………………………………..20 3.1. Analiza … Czytaj dalej

Bankowe wspieranie przedsiębiorczości na przykładzie Banku XXX II Oddział Częstochowa

Spis treści Wstęp 4 I. Charakterystyka Przedsiębiorczości na przykładzie Banku XXX II Oddział Częstochowa 6 1. Profil gospodarczy regionu częstochowskiego (byłe województwo częstochowskie). 7 2. Propozycje rozwoju regionu. 12 3. Zmiany strukturalne podmiotów gospodarczych w regionie częstochowskim w latach 1989 – 1998 15 II. Kredyty i świadczenia kredytowe banków. 34 1. Rodzaje i formy kredytów … Czytaj dalej