Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego

Wstęp 1. Charakterystyka ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych 1.1. Pojęcie i przyczyny występowania ryzyka bankowego 1.2. Rodzaje ryzyka bankowego 1.3. Zarządzanie ryzykiem bankowym 1.4. Następstwa występowania ryzyka kredytowego 1.5. Działalność banków komercyjnych w Polsce 2. Ograniczanie ryzyka i zarządzanie ryzykiem kredytowym banku 2.1. Pojęcie, funkcje i elementy zarządzania ryzykiem kredytowym 2.2. Działania i mechanizmy służące … Czytaj dalej

Promocja usług bankowych np. banku PKO BP S.A.

Wstęp Rozdział I. Promocja jako narzędzie marketingu usług bankowych 1. Pojęcie i klasyfikacja usług 2. Specyfika usług bankowych 3. Miejsce promocji w marketingu usług bankowych 4. Narzędzia promocji usług bankowych Rozdział II. Prezentacja Banku PKO BP 1. Ogólne informacje o Banku 2, Struktura organizacyjna 3, Oferta usługowa Banku Rozdział III. Działania promocyjne Banku PKO BP … Czytaj dalej

Kredytowanie budownictwa mieszkaniowego na przykładzie Banku X

Wstęp Rozdział I. Specyfika budownictwa mieszkaniowego 1.1. Mieszkanie jako dobro konsumpcyjne i inwestycyjne 1.2. Wpływ polityki mieszkaniowej państwa na stan mieszkalnictwa w Polsce 1.3. Istota problemu mieszkaniowego 1.4. Popyt mieszkaniowy Rozdział II. System finansowania mieszkalnictwa w Polsce 2.1. Modele finansowania mieszkalnictwa 2.2. Pomoc państwa we wspieraniu budownictwa mieszkaniowego Rozdział III. Kredytowanie budownictwa mieszkaniowego przez Bank … Czytaj dalej

Analiza działalności banku Millennium

1. Działalność banku Millennium S.A. 2. Oferty kredytowe banku Millennium S.A. 3. Zarządzanie ryzykiem w banku Millennium S.A. 4. Wynik finansowy banku Millennium S.A. Jednym z mocno lansowanych kierunków działalności Banku Bank Millenium  jest kredytowanie podmiotów gospodarczych: bank ten współpracuje zarówno z firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak też z dużymi przedsiębiorstwami, oferując … Czytaj dalej

Znaczenie bankowości elektronicznej w polskim systemie bankowym na przykładzie Deutsche Bank PBC S.A.

Liczba stron: 133 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Ekonomiczna Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2005 Zawartość pracy: WSTĘP 4 ROZDZIAŁ 1 6 CHARAKTERYSTYKA GLOBALNEGO RYNKU INTERNETOWEGO 6 1.1 WPŁYW ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ NA DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW 6 1.2 INTERNET ŚWIATOWA SIEĆ KOMPUTEROWA 10 1.2.1 Historia rozwoju Internetu 10 1.2.2 Charakterystyka użytkowników Internetu w Polsce 14 1.2.3 Charakterystyka … Czytaj dalej

Polityka pieniężna Banku Centralnego

Liczba stron: 142 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Ekonomiczna w Katowicach Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2002 Zawartość pracy: Spis Treści I. Narodowy Bank Polski w dwuszczeblowym systemie bankowy 1. Model dwuszczeblowego systemu bankowego 1.1 System bankowy 1.2 Bankowość spółdzielcza 1.3 Banki w formie spółek akcyjnych 2. Cele i funkcje Narodowego Banku Polskiego 2.1 Działalność emisyjna … Czytaj dalej

Instrumenty polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego

Liczba stron: 156 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2002 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI Wstęp 3 Rozdział I Polityka pieniężna a polityka fiskalna 1.1 Zależności między polityką fiskalną a polityką pieniężną 5 1.2 Polityka fiskalna w Polsce do 1999 roku 14 1.3 Polityka pieniężna a wyzwania wewnętrzne i … Czytaj dalej

Bankowość internetowa w Polsce

Liczba stron: 96 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2009 Zawartość pracy: Spis Treści WSTĘP 2 Rozdział 1. IDENTYFIKACJA USŁUG BANKOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ BANKI INTERNETOWE 2 1.1. Usługi bankowe świadczone klientom 2 1.1.1. Struktura usługi bankowej 2 1.1.2. Usługi dostępne w bankach dla klientów indywidualnych 2 1.1.3. Usługi … Czytaj dalej

Bankowość internetowa jako alternatywa dla bankowości tradycyjnej

Liczba stron: 79 Nazwa Szkoły Wyższej: AE Katowice Rodzaj pracy: praca licencjacka Rok oddania: 2004 Zawartość pracy: Spis Treści Wstęp 3 Rozdział 1 5 Rozwój nowych kanałów dystrybucji produktów bankowych 5 1.1. Pojęcie bankowości elektronicznej 5 1.2. Zarys historii rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce i na świecie 8 1.3. Znaczenie nowych kanałów dystrybucji dla banków … Czytaj dalej

Analiza wyniku finansowego w banku komercyjnym na przykładzie Banku X

Liczba stron: 111 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2004 Zawartość pracy: Spis Treści WSTĘP Rozdział I BANK JAKO INSTYTUCJA KOMERCYJNA 1.1. System bankowy w Polsce 1.2. Bank jako bank komercyjny Rozdział II METODY ANALIZY I OCENA EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ BANKU 2.1. Czynniki wpływające na rentowność banku 2.2. Źródła informacji … Czytaj dalej