Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego

Wstęp 1. Charakterystyka ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych 1.1. Pojęcie i przyczyny występowania ryzyka bankowego 1.2. Rodzaje ryzyka bankowego 1.3. Zarządzanie ryzykiem bankowym 1.4. Następstwa występowania ryzyka kredytowego 1.5. Działalność banków komercyjnych w Polsce 2. Ograniczanie ryzyka i zarządzanie ryzykiem kredytowym banku 2.1. Pojęcie, funkcje i elementy zarządzania ryzykiem kredytowym 2.2. Działania i mechanizmy służące … Czytaj dalej