Występowanie i szkodliwość agrofagów w ogrodach działkowych oraz niechemiczne metody ich zwalczania

Spis treści 1. WSTĘP  5 2. PRZEGLĄD LITERATURY – dotyczy gatunków objętych obserwacjami 7 2.1. Szkodniki roślin uprawnych  7 2.2. Choroby roślin uprawnych  20 3. TEREN BADAŃ 29 4. METODYKA BADAŃ  41 4.1. Gatunki szkodników i chorób obserwowane w trzech rodzinnych ogrodach działkowych 41 4.2. Materiał poddany lustracji w celu określenia stopnia opanowania roślin przez … Czytaj dalej

Wpływ wybranych parametrów pracy aparatu udojowego na intensywność wydajania

Spis treści: WSTĘP.  4 1. PRZEGLĄD LITERATURY.  5 1.1. Historia doju mechanicznego.  5 1.2. Najważniejsze problemy doju mechanicznego.  6 1.3. Parametry pracy aparatu udojowego i ich wpływ na dój mechaniczny w świetle literatury.  10 2. CEL PRACY. 14 3. BADANIA. 15 3.1. Metodyka badań. 15 3.2. Wyniki badań. 21 4. WNIOSKI. 65 5. LITERATURA. 66 … Czytaj dalej

Wpływ wspólnej polityki rolnej na restrukturyzację polskiego rolnictwa

SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I Wspólna polityka Rolna 1.1. Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej ROZDZIAŁ II Rodzaje wsparcia po akcesji do Unii Europejskiej 2.1. Uproszczony system dopłat bezpośrednich w Polsce 2.2. Korzyści wynikające z włączenia polskich rynków rolnych do jednolitego rynku UE 2.3. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004- 2006 ROZDZIAŁ III Sektorowy program operacyjny … Czytaj dalej

Rynek mleka i produktów mleczarskich w Polsce w latach 2003-2007

Wstęp Spis treści Rozdział I unia Europejska – polityka rolna i handlowa 1.1. Dopłaty do sprzedaży, produkcji i przetwórstwa niektórych artykułów mleczarskich 1.2. Podstawy prawne funkcjonowania rynku mleczarskiego 1.3. Rynek mleka i produktów mleczarskich Unii Europejskiej Rozdział II Rynek mleka i produktów mleczarskich w Polsce 2.1 Notowania za lata 2003-2007 z wyszczególnieniem produktów 2.2 Charakterystyka … Czytaj dalej

Rolnictwo ekologiczne w Polsce – kontrola jakości i standardy

Spis treści Wstęp Rozdział I – Rolnictwo ekologiczne w Polsce 1. Pojęcie rolnictwa ekologicznego 2. Stan rolnictwa ekologicznego w Polsce 3. Systemy kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym Rozdział II – Produkty ekologiczne i ich klasyfikacja i wymogi względem nich 1. Ekologiczny produkt spożywczy 2. Ekologiczny przetworzony produkt spożywczy 3. Konwencjonalny produkt spożywczy zawierający składniki … Czytaj dalej

Rasy królików występujących w Polsce

SPIS TREŚCI WSTĘP: 3 1.POCHODZENIE I UDOMOWIENIE KRÓLIKA 5 1.1 UDOMOWIENIE KRÓLIKA 5 2 OGÓLNE KRYTERIA WYBORU RAS 10 3 PRZEDSTAWICIELE KRÓLIKÓW RAS UŻYTKOWANYCH I ICH KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA 12 3.1 RASY MIĘSNO-FUTERKOWE NORMALNOWŁOSE ŚREDNIE 12 3.2 RASY MIĘSNO-FUTERKOWE NORMALNOWŁOSE DUŻE 22 3.3 RASY FUTERKOWE KRÓTKOWŁOSE (REKSY) 26 3.4 RASY DŁUGOWŁOSE (WEŁNISTE) 27 3.5 RASY KRÓLI … Czytaj dalej

Problemy społeczno – gospodarcze współczesnych rolników

Wstęp……………………………………………………………………..…………………… 3 Rozdział 1. Proces integracji polskiego rolnictwa z systemem Unii Europejskiej 1.1. Dostosowanie polskiego rolnictwa do stawianych wymogów…………..5 1.2. Sytuacja rolnictwa po wejściu do Unii Europejskiej………………………..………12 Rozdział 2. Istota i charakter rolnictwa 2.1. Znaczenie i funkcje rolnictwa………………………………………………………. 16 2.2. Struktura przestrzenna polskiego rolnictwa…..………………….19 Rozdział 3. Charakterystyka powiatów: myśliborski, pyrzycki, choszczeński oraz stargardzki województwa zachodniopomorskiego … Czytaj dalej

Elementy automatyki w prasach do zbioru zielonek, siana i słomy

Wstęp 5 Rozdział I. Prasy belujące i ich zastosowanie w rolnictwie 7 1.1. Prasy belujące jako maszyny rolnicze 7 1.2. Podział i rodzaje pras belujących 14 1.3. Zasady działania pras belujących 20 Rozdział II. Czujniki i sterowniki w prasach belujących 24 2.1. Rodzaje sterowników stosowanych w prasach 24 2.2. Rodzaje czujników stosowanych w prasach 25 … Czytaj dalej

Charakterystyka białek surowicy krwi rozdzielonych elektroforetycznie gęsi kubańskiej

SPIS TREŚCI 1. Wstęp i przegląd piśmiennictwa………4 1.1.Zastosowanie metod elektroforetycznych…4 1.2. Polimorfizm DNA………..9 2. Materiały i metody………14 2.1.Wykonanie roztworu żelu…….15 2.2. Formowanie żelu………15 2.3. Dozowanie próbek………..15 2.4. Elektroforeza……….15 2.5. Przygotowanie roztworów buforowych…..15 2.6. Utrwalanie………….16 2.7. Suszenie………..16 3. Wyniki i omówienie (opis frakcji)…….18 4. Dyskusja…………..36 5. Wnioski……………38 Piśmiennictwo…………..39 1. WSTĘP I PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA 1.1 Zastosowanie metod … Czytaj dalej

Analiza zmian w konstrukcji zespołów roboczych kombajnów zbożowych

SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 2. CEL I ZAKRES PRACY 7 3. METODYKA ZBIORU I ANALIZY MATERIAŁÓW WYJŚCIOWYCH 8 4. ZMIANY W KONSTRUKCJI PODZESPOŁÓW ROBOCZYCH ZESPOŁU ŻNIWNEGO. 9 4.1. Zespół żniwny z palcowym zespołem tnącym. 10 4.1.1. Zespół tnący 11 4.1.2. Przenośnik pochyły. 15 4.1.3. Nagarniacze. 17 4.1.4. Zwrotny napęd podajnika ślimakowo – palcowego i … Czytaj dalej